Fryslân

Fryslân

Ooststellingwerf
Dongeradeel
Waar de Hemdijk vanuit Tjerkwerd overgaat in de Vitusdyk te Blauwhuis, staat een bordje dat je voor Hemdijk 19-21 (= Aaksens) door Blauwhuis heen moet richting Wolsum. Heel attent! Nog handiger zou zijn om dat weggetje gewoon Aaksens te noemen...
Súdwest-Fryslân
Aalsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Dongeradeel
Abbega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Abbegaasterketting, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Abbenwier is een buurtschap van het dorp Jirnsum, gemeente Leeuwarden.
Leeuwarden
Achlum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Waadhoeke
De gemeente Achtkarspelen heet je aan haar grenzen gastvrij welkom met een fraai bord met een logo dat een bosrijke gemeente impliceert (foto 2009). En dat is ook zo.
Achtkarspelen
De buurtschap Aekinga heeft geen plaatsnaamborden. Alleen aan het bord van de Aekingahof kun je zien dat je kennelijk in de buurtschap bent aangekomen.
Ooststellingwerf
De vier dorpen worden nog steeds de Aengwirden genoemd.
Heerenveen
In 1927 is gestart met het aanleggen van de Afsluitdijk. Na 5 jaar hard werken aan deze megaklus is de dijk (eigenlijk: dam) in 1932 gereed gekomen. Op de foto het dichten van het laatste gat.
Súdwest-Fryslân Hollands Kroon
Akkrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Akmarijp dorpsgezicht 1939
De Fryske Marren
Wat er nog over is van het oude dorp Beets, heeft sinds februari 2014 plaatsnaamborden getiteld Ald Beets gekregen (en niet Oud Beets, omdat het buurdorp dat vanouds Nieuw Beets heette, sinds 1950 Nij Beets heet).
Opsterland
Ald Terp is een buurtschap in de gemeente Dongeradeel.
Dongeradeel
Alde Leie, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden Waadhoeke
Aldeboarn, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Aldtsjerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
De buurtschap Aldwâldmersyl heeft in 2014 plaatsnaamborden gekregen, zodat je nu ook ter plekke expliciet kunt zien dat je er bent gearriveerd.
Kollumerland en Nieuwkruisland
De buurtschap Allardsoog heeft geen plaatsnaambordjes. Je kunt alleen aan deze borden van hotel (en voormalige volkshogeschool) Nieuw Allardsoog zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.
Opsterland Leek Noordenveld
Allingawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
De buurtschap Angwier heeft een zo te zien door de inwoners zelf vervaardig plaatsnaambordje. Niets mis mee. Maar dan moet je wel af en toe het gras ervoor weghalen, zoals de fotograaf hier in 2008 heeft gedaan om het bordje er goed op te kunnen zetten...
Leeuwarden
Anjum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Dongeradeel
De doodlopende weg Annabuorren in de gelijknamige buurtschap splitst halverwege in 2 weggetjes. Handig dat men daarom vooraf aangeeft dat je voor de oneven nummers rechtsaf moet en voor de even nummers linksaf, want dat spreekt immers niet voor zich.
Súdwest-Fryslân
Appelscha Dorpsgezicht
Ooststellingwerf
De buurtschap Arkens heeft geen plaatsnaambordje, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje - er is er maar één want de buurtschap ligt aan een doodlopend weggetje - kunt zien dat je er bent aangekomen.
Waadhoeke
De kleine buurtschap Arkum - niet te verwarren met het dorp Akkrum - omvatte vanouds en ook nu nog altijd slechts 4 boerderijen aan de gelijknamige weg (aan beide zijden van de weg 2 stuks, allemaal vlak bij elkaar gelegen).
Súdwest-Fryslân
Arum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
De boerderijen in deze omgeving liggen vaak ver van de weg, aan lange oprijlanen, zoals hier in Atseburen het pand op nr. 8.
Súdwest-Fryslân
Augsbuurt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Kollumerland en Nieuwkruisland
Augustinusga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
Baaiduinen is een van de vele oude buurtschappen op het eiland Terschelling.
Terschelling
Baaium gezien vanaf de Werpsterdyk.
Waadhoeke
Baard, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Sluitzegel van de voormalige gemeente Baarderadeel.
Littenseradiel
De firma Jansma uit Drachten heeft bedrijventerrein Baarderbuorren ontwikkeld (© www.jansma.biz)
Súdwest-Fryslân
Baburen, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Bakhuizen, Gaasterlân-Sleat.
De Fryske Marren
Bakkeveen Langs de Vaart
Opsterland
Balk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
De Fryske Marren
De inwoners van Bantega zijn blij met hun dorpsgenoot Johan Westenbroek, die van alle evenementen e.d. in het dorp prachtige fotoreportages maakt, die je op de verenigingssites kunt bewonderen. (© www.facebook.com/johan.westenbroek)
De Fryske Marren
In buurtschap Bargebek is aan monumentale panden geen gebrek. Dit is er één van.
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân
Barradeel, aankondiging laatste gemeenteraadsvergadering op 28-12-1983.
Franekeradeel Harlingen Het Bildt
Evert Kwok is een - uiteraard voor wie van het genre houdt - geniale reeks cartoons met woordgrappen. Zoals deze: de Drie Wijzen anno 21e eeuw. Bartlehiem heeft vroeger ook Bethlehem geheten. Het is alleen niet de goede... © www.facebook.com/woordgrappen/
Tytsjerksteradiel Ferwerderadiel Leeuwarden
Bears, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
De buurtschap Beintemahûs is sinds februari 2014 ook ter plekke herkenbaar middels een plaatsnaambord. Op de foto de feestelijke onthulling van het bord, met op de foto vermoedelijk alle inwoners van deze kleine buurtschap, met nu nog maar 2 boerderijen.
Kollumerland en Nieuwkruisland
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Berlikum Achterom 1927
Waadhoeke
Dongeradeel
Daar hebben we het terpdorp Bitgum al.
Waadhoeke
Achtkarspelen
Blauwhuis is een van de schaarse katholieke 'enclaves' in Fryslân, en daarmee een van de schaarse Friese plaatsen waar carnaval wordt gevierd. Tijdens carnaval heet Blauwhuis 'Fyfkesryk'. (© H.W. Fluks)
Súdwest-Fryslân
Tijdens Pollepop (mei) staat het dorp Blesdijke een heel weekend op zijn kop.
Weststellingwerf
Blessum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Waadhoeke
Een vroegere schimp- of scheldnaam voor de inwoners van Blije was Blijer Bellefleuren. Tegenwoordig is dit kennelijk een 'geuzennaam' (d.w.z. wordt het in positieve zin gebruikt door de inwoners zelf) getuige het logo op de lokale dorpssite.
Ferwerderadiel
Boarnsterhim, kaartje met de verdeling van de gemeente over 4 omliggende gemeenten per 2014.
Leeuwarden Súdwest-Fryslân Heerenveen De Fryske Marren
Ferwerderadiel
Boazum, Tsjerkebuorren.
Súdwest-Fryslân
De buurtschap Boekelte heeft helaas geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaamborden Boekelterweg kunt zien dat je er bent aangekomen.
Weststellingwerf
Ooststellingwerf
Achtkarspelen
In Boer aangekomen. We zien het kerkje al in de verte.
Waadhoeke
De officiële spelling van de plaatsnamen in de gemeente Weststellingwerf (bijv. in het postcodeboek, in de gemeentelijke basisregistratie BAG en op de plaatsnaamborden) is de Nederlandse. In dit geval Boijl en niet het Friese Boyl.
Weststellingwerf
Boksum 1927
Waadhoeke
Bolsward heeft veel verschillende schrijfwijzen gekend. Zo heeft het, althans in de stempels van het postkantoor, van 1850 tot 1864 Bolswaard geheten.
Súdwest-Fryslân
Waadhoeke
Bontebok, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Boornbergum Galhoek
Smallingerland
Boornzwaag, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Bornwird, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Dongeradeel
Buurtschap Bouwekleaster, niet ver van Drogeham, heet formeel zo sinds 2016. Voorheen was de Nederlandse variant van de naam de formele; Buweklooster.
Achtkarspelen
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Dorpshuis De Terpring in Brantgum bestond in 2017 50 jaar, wat ze hebben gevierd met een ouderwetse Bûnte Jûn.
Dongeradeel
Op Breezanddijk staan geen borden die melden dat je er bent aangekomen. Er staat alleen een richtingbord in de directe omgeving. (© H.W. Fluks)
Súdwest-Fryslân
Britsum, kerk.
Leeuwarden
Britswert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Broek FR dorpsgezicht
De Fryske Marren
Brongergea, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Buitenpost, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
Smallingerland
Burdaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Ferwerderadiel
Burgum Groeten uit 1954
Tytsjerksteradiel

Pagina's