Fryslân

Fryslân

Ooststellingwerf
Dongeradeel
Waar de Hemdijk vanuit Tjerkwerd overgaat in de Vitusdyk te Blauwhuis, staat een bordje dat je voor Hemdijk 19-21 (= Aaksens) door Blauwhuis heen moet richting Wolsum. Heel attent! Nog handiger zou zijn om dat weggetje gewoon Aaksens te noemen...
Súdwest-Fryslân
Aalsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Dongeradeel
Abbega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Abbegaasterketting, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Abbenwier
Leeuwarden
Achlum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Waadhoeke
De gemeente Achtkarspelen heet je aan haar grenzen gastvrij welkom met een fraai bord met een logo dat een bosrijke gemeente impliceert (foto 2009). En dat is ook zo.
Achtkarspelen
De buurtschap Aekinga heeft geen plaatsnaamborden. Alleen aan het bord van de Aekingahof kun je zien dat je kennelijk in de buurtschap bent aangekomen.
Ooststellingwerf
De vier dorpen aan de Aengwirderweg, NO van Heerenveen, worden nog altijd als streekje Aengwirden genoemd
Heerenveen
In 1927 is gestart met het aanleggen van de Afsluitdijk. Na vijf jaar hard werken aan deze megaklus is de dijk (eigenlijk: dam) in 1932 gereedgekomen. Op de foto het dichten van het laatste gat.
Súdwest-Fryslân Hollands Kroon
Akkrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Akmarijp, dorpsgezicht, 1939
De Fryske Marren
Wat er nog over is van het oude dorp Beets, heeft sinds februari 2014 plaatsnaamborden getiteld Ald Beets gekregen (en niet Oud Beets, omdat het buurdorp dat vanouds Nieuw Beets heette, sinds 1950 Nij Beets heet).
Opsterland
Ald Terp is een buurtschap in de gemeente Dongeradeel
Dongeradeel
Alde Leie, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden Waadhoeke
Aldeboarn, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Aldtsjerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
De buurtschap Aldwâldmersyl heeft in 2014 plaatsnaamborden gekregen, zodat je nu ook ter plekke expliciet kunt zien dat je er bent gearriveerd.
Kollumerland en Nieuwkruisland
De buurtschap Allardsoog heeft geen plaatsnaambordjes. Je kunt alleen aan deze borden van hotel (en voormalige volkshogeschool) Nieuw Allardsoog zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.
Opsterland Leek Noordenveld
Allingawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
De buurtschap Angwier heeft een zo te zien door de inwoners zelf vervaardigd plaatsnaambordje. Niets mis mee. Maar dan moet je wel af en toe het gras ervoor weghalen, zoals de fotograaf in 2008 heeft gedaan om het bordje er goed op te kunnen zetten, ...
Leeuwarden
Anjum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Dongeradeel
De doodlopende weg Annabuorren, in de gelijknamige buurtschap, splitst halverwege in twee weggetjes. Handig dat men daarom vooraf aangeeft dat je voor de oneven nummers rechtsaf moet en voor de even nummers linksaf, want dat spreekt immers niet voor zich.
Súdwest-Fryslân
Appelscha, dorpsgezicht
Ooststellingwerf
De buurtschap Arkens heeft geen plaatsnaambordje, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje - er is er maar een, want de buurtschap ligt aan een doodlopend weggetje - kunt zien dat je er bent aangekomen.
Waadhoeke
De kleine buurtschap Arkum - niet te verwarren met het dorp Akkrum - omvatte vanouds, en ook nu nog, altijd slechts vier boerderijen aan de gelijknamige weg (aan beide zijden van de weg twee stuks, allemaal vlak bij elkaar gelegen).
Súdwest-Fryslân
Arum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
De boerderijen in deze omgeving liggen vaak ver van de weg, aan lange oprijlanen, zoals hier in Atseburen het pand op nr. 8.
Súdwest-Fryslân
Augsbuurt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Kollumerland en Nieuwkruisland
Augustinusga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
Baaiduinen is een van de vele oude buurtschappen op het eiland Terschelling
Terschelling
Baaium, gezien vanaf de Werpsterdyk
Waadhoeke
Collage van het bezienswaardige dorpje Baard (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Sluitzegel van de voormalige gemeente Baarderadeel
Littenseradiel
De firma Jansma uit Drachten heeft bedrijventerrein Baarderbuorren ontwikkeld (© www.jansma.biz)
Súdwest-Fryslân
Baburen, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Bakhuizen, dorpsgezicht
De Fryske Marren
Bakkeveen, langs de vaart
Opsterland
Balk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
De Fryske Marren
Rehobothkerk, van de Vrije Evangelische Gemeente Bantega, gebouwd in 1947. Dat ging bepaald niet van een leien dakje, daar moest men heel wat voor doen. Ook de voorgaande kerkjes hebben een bijzondere geschiedenis. Zie verder kopje Geschiedenis.
De Fryske Marren
In buurtschap Bargebek is aan monumentale panden geen gebrek. Dit is er een van.
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân
Barradeel, aankondiging laatste gemeenteraadsvergadering op 28-12-1983
Franekeradeel Harlingen Het Bildt
Evert Kwok is een, voor wie van het genre houdt, geniale reeks cartoons met woordgrappen. Zoals deze: de drie wijzen, anno 21e eeuw. Bartlehiem heeft vroeger ook Bethlehem geheten. Het is alleen niet het goede... (© www.facebook.com/woordgrappen)
Tytsjerksteradiel Ferwerderadiel Leeuwarden
Bears, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Buurtschap Beintemahûs is sinds februari 2014 ook ter plekke herkenbaar d.m.v. een plaatsnaambord. Op de foto de feestelijke onthulling van het bord, met op de foto vermoedelijk alle inwoners van deze kleine buurtschap, met nu nog maar twee boerderijen.
Kollumerland en Nieuwkruisland
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Berltsum is als terpdorp ontstaan. De vier terpen, of wat daar nog van over is, worden dan ook als rijksmonument zorgvuldig gekoesterd.
Waadhoeke
Dongeradeel
Daar hebben we het terpdorp Bitgum al
Waadhoeke
Achtkarspelen
Blauwhuis is een van de schaarse katholieke 'enclaves' in Fryslân, en daarmee een van de schaarse Friese plaatsen waar carnaval wordt gevierd. Tijdens carnaval heet Blauwhuis 'Fyfkesryk'. (© H.W. Fluks)
Súdwest-Fryslân
Tijdens Pollepop (mei) staat het dorp Blesdijke een heel weekend op zijn kop
Weststellingwerf
Blessum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Waadhoeke
Een vroegere schimp- of scheldnaam voor de inwoners van Blije was Blijer Bellefleuren. Tegenwoordig is dit kennelijk een 'geuzennaam' (d.w.z.: wordt het in positieve zin gebruikt door de inwoners zelf), getuige het logo op de lokale dorpssite.
Ferwerderadiel
Boarnsterhim, kaartje met de verdeling van de gemeente over vier omliggende gemeenten per 2014
Leeuwarden Súdwest-Fryslân Heerenveen De Fryske Marren
Ferwerderadiel
Boazum, Tsjerkebuorren
Súdwest-Fryslân
De buurtschap Boekelte heeft helaas geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaamborden Boekelterweg kunt zien dat je er bent aangekomen.
Weststellingwerf
Ooststellingwerf
Achtkarspelen
Dat aan de gevel van dit pand een bord hangt met de Friese (en wellicht vroegere officiële) spelling van het Stellingwerfse Boijl is nog tot daar aan toe...
Weststellingwerf
Boksum, 1927
Waadhoeke
Bolsward heeft veel verschillende schrijfwijzen gekend. Zo heeft het, althans in de stempels van het postkantoor, van 1850 tot 1864 Bolswaard geheten.
Súdwest-Fryslân
Waadhoeke
Bontebok, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Boornbergum, Galhoek
Smallingerland
Boornzwaag, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Bornwird, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Dongeradeel
Buurtschap Bouwekleaster, niet ver van Drogeham, heet formeel zo sinds 2016. Voorheen was de Nederlandse variant van de naam de formele: Buweklooster.
Achtkarspelen
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Dorpshuis de Terpring in Brantgum bestond in 2017 50 jaar, wat ze hebben gevierd met een ouderwetse Bûnte Jûn.
Dongeradeel
In Breezanddijk staan geen borden die melden dat je er bent aangekomen. Er staat alleen een richtingbord in de directe omgeving. (© H.W. Fluks)
Súdwest-Fryslân
Britsum, de fraaie, Hervormde (PKN) Johanneskerk
Leeuwarden
Britswert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
In het dorp Broek, bij Joure, word je gastvrij welkom geheten, in het Fries: "Wolkom yn De Broek"
De Fryske Marren
Brongergea, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Buitenpost, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
Smallingerland
Burdaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Ferwerderadiel
Dorpsbelangen Burgum bestaat al sinds 1893 en zet zich in algemene zin in voor de leefbaarheid van het dorp. Verder stimuleert zij het werk van de vele buurtverenigingen, onder meer door een platform te zijn voor de uitwisseling van ervaringen.
Tytsjerksteradiel
Burgwerd, kerk
Súdwest-Fryslân

Pagina's