Beetsterzwaag

Plaats
Dorp
Opsterland
Fryslân

beetsterzwaag_collage.jpg

Beetsterzwaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Beetsterzwaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

beetsterzwaag buurt [640x480].jpg

Beetsterzwaag Buurt

Beetsterzwaag Buurt

beetsterzwaag.jpg

De Hoofdstraat in Beetsterzwaag.

De Hoofdstraat in Beetsterzwaag.

beetsterzwaag_2.jpg

Statige huizen aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag.

Statige huizen aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag.

beetsterzwaag_4.jpg

De dorpskerk van Beetsterzwaag in een bosrijke omgeving.

De dorpskerk van Beetsterzwaag in een bosrijke omgeving.

Beetsterzwaag

Terug naar boven

Status

- Beetsterzwaag is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

- Onder het dorp Beetsterzwaag valt ook de buurtschap Ald Beets.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Beetstersweach.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Beetsterzwaag ligt O van de A7 en het dorp Nij Beets, ZO van de dorpen Boornbergum en De Wilgen, ZZO van het dorp Kortehemmen, Z van de kern Drachten, ZW van het dorp Ureterp, W van de dorpen Olterterp en Wijnjewoude, NW van het dorp Hemrik, NNW van het dorp Lippenhuizen, N van het dorp Gorredijk, NNO van het dorp Terwispel en NO van het dorp Tijnje.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Beetsterzwaag 104 huizen met 748 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beetsterzwaag heeft 49 rijksmonumenten.

- In het gedeelte van het gemeentehuis waar B & W hun werkkamer hebben, woonde in de 19e eeuw notaris Arnold Andreae met zijn vrouw Geeske Fockema. Hun zoon Sybrandus Fockema Andreae werd professor in Leiden. Deze kwam regelmatig in Beetsterzwaag terug. Zijn ouderlijk huis verhuurde hij en zodoende logeerde hij in Hotel De Herder. Omdat de professor ook hier wilde studeren en het hotel hem daartoe niet voldoende gelegenheid bood, liet hij vlak bij de tamme kastanje een koepel bouwen. Hier kon hij zich ongestoord aan zijn studie wijden. Deze zogeheten Notariskoepel is in 2008 gerestaureerd en herbestemd als toeristisch informatiepunt.

- Gevelstenen in Beetsterzwaag.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Het doel van CultBee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag) is voor iedereen toegankelijke cultuur en muziek in Beetsterzwaag, Olterterp en omgeving. Met lage drempel en hoge kwaliteit. Bevorderen belangstelling en waardering voor kunst en cultuur. Dichtbij huis: aantrekkelijk voor ouderen en gezinnen met kleine kinderen. CultBee organiseert o.a. evenementen en activiteiten op het gebied van concerten (kamermuziek, klassieke muziek), (straat)theater e.a. podiumkunst, beeldende kunst, educatie, workshops, films, lezingen en excursies. Sociaal aspect: ontmoetingspunt om elkaar te spreken op een gemakkelijke manier. Vrijwilligers zetten zich in bij activiteiten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ter hoogte van de beek Koningsdiep, die ter hoogte van Beetsterzwaag de Z grens van dat dorpsgebied vormt, is in 2015 een grote onderdoorgang aangelegd in de A7, halverwege tussen de afritten Beetsterzwaag en Gorredijk. Voorheen vormde de A7 een obstakel in de doorstroming van het Koningsdiep. De beekpassage verbindt natuurgebieden aan beide zijden van de A7. Hierdoor kan het water van het Koningsdiep weer doorstromen. De beekpassage is met name geschikt voor dieren die veel voorkomen in de water- of oeveromgeving, zoals de otter, ringslang en amfibieën. Door deze nieuwe verbinding krijgen de dieren een groter leefgebied.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Beetsterzwaag.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Beetsterzwaag.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Daltonschool De Trime. - Basisschool De Paedwizer.

- Muziek: - Muziekvereniging Euterpe.

- Sport: - v.v. De Sweach (voetbal).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Beetsterzwaag alg. en - idem kerk.

Reactie toevoegen