Blessum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

blessum_collage.jpg

Blessum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Blessum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Blessum kerk JD [640x480].JPG

Blessum PKN NH kerk

Blessum PKN NH kerk

Blessum

Terug naar boven

Status

- Blessum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- Het kleine dorp Blessum werkt op veel gebieden samen met het grote buurdorp Deinum (waar het voor voorzieningen en verenigingsleven op is aangewezen), het kleine buurdorp Boksum en de buurtschap Ritsumasyl. Zo is er bijv. een gezamenlijke Dorpskrant.

Terug naar boven

Ligging

Blessum ligt WZW van Leeuwarden en ZW van Marsum en Deinum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Blessum 30 huizen met 169 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp 33 woningen (waarvan 7 boerderijen) met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Blessum.

Vroeger hebben hier de Ringia State en de Wissema State gestaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blessum heeft 5 rijksmonumenten.

- De 13e-eeuwse Mariakerk (de toren is van latere datum) maakt deel uit van de Protestantse gemeente te Boksum - Blessum - Deinum 'Terpoarte'. De kerk is vooral bekend vanwege twee bijzondere tekstborden uit 1657. Op de ene staan de Tien Geboden. Het andere vermeldt de Slag bij Boksum. - De Stichting Vrienden van de Blessumer kerk zet zich in voor behoud en restauratie van de kerkinventaris van de Mariakerk. De kerk is sinds de overdracht aan Stichting Alde Fryske Tsjerken in 1975 als dorpshuis gaan functioneren. Hier houden de Blessumers hun nieuwjaarsbijeenkomst, worden verjaardagen gevierd, oefenen de Gealtsjes (Fries voor Nachtegalen, het plaatselijke vrouwenkoor) en worden bonte avonden en kerstmiddagen voor de kinderen georganiseerd. De hele gemeenschap zorgt ervoor dat de kerk er netjes bijstaat. De vrouwen houden de kerk schoon, de mannen maaien het gras op het kerkhof. De kerk wordt ook nog altijd (afwisselend met de kerken in Deinum en Boksum) voor de eredienst gebruikt.

- De hoogste boerderij van Fryslân staat in Blessum.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Blessum.

- Muziek: - Fanfare Advendo is er van en voor de dorpen Boksum, Blessum en Deinum.

- Zorg: - Zorgboerderij De Buorren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Blessum.

Reactie toevoegen