Afsluitdijk

Water
Súdwest-FryslânHollands Kroon
FryslânNoord-Holland

afsluitdijk_dichten_gat_kopie.jpg

In 1927 is gestart met het aanleggen van de Afsluitdijk. Na 5 jaar hard werken aan deze megaklus is de dijk (eigenlijk: dam) in 1932 gereed gekomen. Op de foto het dichten van het laatste gat.

In 1927 is gestart met het aanleggen van de Afsluitdijk. Na 5 jaar hard werken aan deze megaklus is de dijk (eigenlijk: dam) in 1932 gereed gekomen. Op de foto het dichten van het laatste gat.

afsluitdijk_75_jaar_2007.jpg

In 2007 is het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk gevierd.

In 2007 is het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk gevierd.

Afsluitdijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Afsluitdijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Afsluitdijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Afsluitdijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- De Afsluitdijk is een 30 km lange waterkering, tevens verkeersweg. De Afsluitdijk sluit het IJsselmeer in het Z af van de Waddenzee in het N. Tevens verbindt zij als onderdeel van de A7 de provincies Noord-Holland in het Z en Fryslân in het N. Qua grondgebied is de Afsluitdijk ongeveer gelijkelijk verdeeld tussen de Noord-Hollandse gemeente Wieringen in het Z en de Friese gemeente Súdwest Fryslân in het N.

- Midden op de Afsluitdijk ligt de kleinste ´formele woonplaats´ van Nederland: Breezanddijk.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en naamsverklaring
Het deel Afsluit- is duidelijk: de Afsluitdijk sloot, toen zij in 1932 gereed kwam, de toenmalige Zuiderzee af van de Waddenzee en daarmee ook de Noordzee. Het deel -dijk is eigenlijk geen correcte benaming. Een dijk scheidt doorgaans namelijk land en water. Mogelijk houdt de benaming verband met de plannen die er oorspronkelijk waren om ook wat nu IJsselmeer heet, droog te leggen. Dan zou de benaming correct zijn geweest. Nu is het in feite een Afsluitdam. De term dam wordt gebruikt om een scheiding tussen twee wateren aan te geven.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ingenieur Cornelis Lely ontwerpt in 1891 het eerste plan voor afsluiting en inpoldering van (een deel van) de Zuiderzee. De watersnood van 1916 en de hongersnood van 1918 geven voor het parlement de doorslag om de plannen voor aanleg van de Afsluitdijk in laatstgenoemd jaar goed te keuren. Om redenen van veiligheid en om in de afgesloten Zuiderzee middels inpoldeingen goede (klei)landbouwgronden te verkrijgen. De aanleg gaat in 1927 van start en komt in 1932 gereed. Daarmee wordt de Zuiderzee een meer: het IJsselmeer.

- Nadere informatie over de geschiedenis van de Afsluitdijk op Wikipedia.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Renovatie Afsluitdijk
Het hing al een tijd in de lucht: de inmiddels ruim 80 jaar oude Afsluitdijk moet nodig worden opgeknapt om weer aan de eisen van deze tijd te voldoen. In 2011 heeft het kabinet de knoop doorgehakt: de Afsluitdijk wordt de komende jaren geleidelijk gerenoveerd (de start is beoogd in 2015). Voor nadere informatie zie:

- Het 174 pagina´s tellende CPB-rapport Een kosteneffectiviteitsanalyse naar de toekomstige inrichting van de Afsluitdijk.

- De site over het project De Nieuwe Afsluitdijk.

- Met de Agenda Ambitie Afsluitdijk / Triple A wordt de komende jaren gewerkt aan duurzame ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk. Het betreft initiatieven op het gebied van o.a. recreatie, toerisme en energieopwekking. De Afsluitdijk beoogt een toeristische topattractie, een waterbouwkundig visitekaartje en een icoon van duurzaamheid te worden.

- Site over actuele ontwikkelingen m.b.t. de Afsluitdijk.

Terug naar boven

Beeld

- Site met fotoalbums m.b.t. de Afsluitdijk, opgezet i.v.m. het 75-jarig bestaan van de dijk in 2007.

Terug naar boven

Links

- Weblog over de Afsluitdijk. Al enige tijd niet meer bijgehouden (nl. sinds medio 2008), maar bevat nog altijd lezenswaardige artikelen over de lotgevallen van de dijk. Vermoedelijk opgezet i.v.m. het 75-jarig bestaan van de dijk in 2007.

Reactie toevoegen