Boarnsterhim

Voormalige gemeente
Leeuwarden Súdwest-Fryslân Heerenveen De Fryske Marren
Fryslân

Boarnsterhim herindelingsplattegrond (Kopie).jpg

Boarnsterhim, kaartje met de verdeling van de gemeente over vier omliggende gemeenten per 2014

Boarnsterhim, kaartje met de verdeling van de gemeente over vier omliggende gemeenten per 2014

Boarnsterhim

Terug naar boven

Status

- Boarnsterhim is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente is per 1-1-2014 opgeheven en over 4 omliggende gemeenten verdeeld.

- De gemeente Boarnsterhim is in 1984 ontstaan uit de gemeente Rauwerderhem en delen van de gemeenten Haskerland, Idaarderadeel en Utingeradeel. De hoofdplaats was Grou.

- Dat de gemeente Boarnsterhim zou worden opgeheven, hing al lang 'in de lucht'. Er is echter lang over gediscussieerd welke delen van de gemeente naar welke omliggende gemeenten zouden moeten overgaan. Op 22 november 2011 heeft de gemeenteraad definitief besloten dat de gemeente per 1-1-2014 zou worden opgeheven en als volgt moest worden verdeeld: het noordelijk deel (Eagum, Grou, Friens, Idaerd, Jirnsum, Reduzum, Warstiens, Warten en Wergea) inclusief de Alde Feanen is naar de gemeente Leeuwarden gegaan, de zuidelijke dorpen (Akkrum, Aldeboarn en Nes) naar Heerenveen, Terherne naar De Fryske Marren en de dorpen in de Lege Geaën (Dearsum, Poppenwier, Raerd, Sibrandabuorren en Tersoal) naar Súdwest Fryslân. Zie ook de kaart elders op deze pagina.

Als herinnering aan de voormalige gemeente Boarnsterhim hebben alle dorpen die onder deze gemeente vielen, in december 2013 een herinneringsboom gekregen. - Link naar de gearchiveerde oude site van de voormalige gemeente Boarnsterhim.

- De gemeente Boarnsterhim omvatte de dorpen Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne, Tersoal, Warstiens, Warten en Wergea en de buurtschappen Abbenwier, Angwier, Barnsterbuorren, Burstum, De Burd, De Wieren, Domwier, Easterboarn, Flânsum, Goatum, Ingwert, Jinshúzen, Marsherne, Meskenwier, Narderbuorren, Oude Schouw, Pean, Poppenhúzen, Soarremoarre, Spears (grotendeels), Suorein, Tsienzerbuorren en Warniahúzen.

- Wapen van de voormalige gemeente Boarnsterhim.

Terug naar boven

Naam

Spelling gemeentenaam en plaatsnamen
De gemeente is per 1-1-1984 opgericht onder de naam Boornsterhem, maar reeds in 1985 is de naam van de gemeente gewijzigd in Boarnsterhim.

Sinds 1989 zijn ook de plaatsnamen in deze gemeente officieel Friestalig. Tegenwoordig staan de Nederlandstalige benamingen ook niet meer op de plaatsnaamborden (want die bestaan formeel ook niet meer), alleen nog de Friestalige. Die namen vermelden wij nog wél bij de plaatsen in kwestie, omdat je die immers nog kunt tegenkomen op bijvoorbeeld oude poststempels en ansichtkaarten en in archiefstukken. En dan is het toch handig om te weten bij welke huidige Friestalige benaming je meer informatie over de plaats kunt vinden.

Overigens was de gemeente er niet helemaal consequent in; 1) bij de buurtschap Aldskou staan Friestalige richtingborden met deze benaming, maar Nederlandstalige plaatsnaamborden met de benaming Oude Schouw... 2) bij de buurtschap Poppenhúzen staan Nederlandstalige richtingborden naar deze buurtschap en naar buur-buurtschap Warniahúzen: genaamd Poppenhuizen en Warniahuizen dus, en 3) bij de buurtschap Burstum staan Nederlandstalige straatnaamborden Birstum... Zucht... Dat men er binnengemeentelijk al niet eens in slaagt om eenduidig met de spelling van hun plaatsnamen om te gaan...

Naamgeving
- De naam komt van de ligging aan de rivier de Boorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Boarnsterhim omvatte vlak voor haar opheffing ca. 8.000 huizen met ruim 19.000 inwoners. De gemeente had een oppervlakte van ca. 152 km2.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Monumentenstichting Boarnsterhim is opgericht in 2010 en heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding van monumenten, als bedoeld in de Monumentenwet, of andere cultuurhistorische objecten, voor zover die monumenten gelegen zijn binnen de grenzen van de voormalige gemeente Boarnsterhim en voor zover die monumenten worden ondergebracht bij deze stichting. De toenmalige gemeente heeft de volgende rijksmonumenten overgedragen aan de stichting: de toren bij de Terptsjerke in Akkrum; de toren bij de kerk in Aldeboarn; de toren van de kerk in Idaerd; de toren op de begraafplaats in Eagum; de Himpenserpoldermole in Wergea; de klokkenstoel op de begraafplaats in Nes; het mausoleum bij Coopersburg in Akkrum; het urinoir bij de brug in Wergea.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Boarnsterhim (online te bestellen).

Reactie toevoegen