Boarnwerthuzen

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Boarnwerthuzen.JPG

Boarnwerthuzen is een buurtschap met slechts een handvol huizen, gelegen aan de gelijknamige weg

Boarnwerthuzen is een buurtschap met slechts een handvol huizen, gelegen aan de gelijknamige weg

Boarnwerthuzen

Terug naar boven

Status

- Boarnwerthuzen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Boarnwerthuzen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bornwird.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, waaraan wij de (voorkeurs)spelling zouden kunnen aflezen. Maar de weg waaraan de buurtschap is gelegen heet Boarnwerthuzen en de meeste buurtschappen in deze gemeente die wél plaatsnaamborden hebben, hebben de Friese spelling, dus gaan wij er maar vanuit dat dat ook in dit geval kennelijk de voorkeursspelling is. De Nederlandse spelling van deze buurtschap is Bornwirdhuizen. Oudere spellingen zijn Bornwerderhuijsen (1511), Bornwerderhuysen (1664) en Bornwerderhuizen (1823 tot medio 20e eeuw). Een oudere spelling van de Friese variant was Boarnwerterhuzen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Boarnwerthuzen ligt rond de gelijknamige weg, direct NW van Dokkum, NO van Bornwird, en grenst in het O aan het riviertje de Alde Peazens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Boarnwerthuzen omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van het Bornwerdermeer was in de 19e eeuw niet meer over dan een rietpoel. Vroeger was er ook een sluis, de Bornwerderzijl, die diende om te verhinderen dat het water uit de Dokkumer Ee in de gemeente Westdongeradeel zou dringen. De sluis is reeds sinds lang vervallen. Ter plekke staat nu het huis Damzijl.

Reactie toevoegen