Baburen

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

baburen_collage.jpg

Baburen, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Baburen, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Baburen.JPG

Daar ligt Baburen

Daar ligt Baburen

Baburen..JPG

Buurtschap Baburen, de Babuurstermolen in het landschap

Buurtschap Baburen, de Babuurstermolen in het landschap

Baburen. (2).JPG

Naast de Babuurstermolen, uit 1882, staan er in buurtschap Baburen moderne windmolens van Wynpark Beabuorren

Naast de Babuurstermolen, uit 1882, staan er in buurtschap Baburen moderne windmolens van Wynpark Beabuorren

Baburen

Terug naar boven

Status

- Baburen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Baburen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tjerkwerd.

- De buurtschap Baburen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Beabuorren.

Oudere vermeldingen
1529 Baebure(n), 1537 Baebuiren, 1664 Babuyren. Vanaf de 19e eeuw is het Baburen.

Naamsverklaring
Het zal hier gaan om een meervoudsvorm van het element buur als tweede element en een persoonsnaam Ba(e), die kan zijn ontstaan uit Bade of Bave.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baburen ligt rond de gelijknamige weg, ZW van Bolsward en NW van Tjerkwerd, en grenst in het O aan de provincialeweg N359 (Leeuwarden - Lemmer).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Baburen 6 huizen met 44 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 8 huizen met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Diverse artikelen m.b.t. de buurtschap Baburen, o.a. m.b.t. de diverse panden in de buurtschap en hun geschiedenis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Babuurstermolen, uit 1882, bemaalt tot 1990 - als zijn taak wordt overgenomen door een nieuw gemaal - de 320 ha grote polder van het voormalige waterschap Exmorra-Oost. De molen fungeert nog als reservegemaal in het geval van ernstige wateroverlast en is in 2015 gerestaureerd. In de authentieke molenaarswoning naast de molen is een tentoonstelling ingericht over de strijd tegen het water gedurende de afgelopen 2000 jaar. - Filmpje waar de Babuurstermolen buiten en binnen in werking is te zien (2011).

De Bolswarder basisschool De Bron heeft de Babuurstermolen als monument geadopteerd, waardoor jaarlijks een of meer klassen van deze school de molen bezoeken, waar de leerlingen educatieve zoek- en doe-opdrachten uitvoeren, wat resulteert in het behalen van een heus junior molenaarsdiploma, waarbij gekeken wordt naar verkregen kennis, speurzin en technische vaardigheden.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Veehouder Lolle Hylkema uit Baburen is al in 1988 begonnen met een eerste windmolen van 80 kW. Drie jaar later wordt met enkele buren een park van 5 turbines van 600 kW ontwikkeld, dat in 1997 wordt opgeleverd. Inmiddels waren in de buurt meer molens opgesteld. Enkele jaren later zijn met de streek plannen ontwikkeld voor sanering van alle molens en opschaling naar 8 molen van 1,3 mW (totaal dus 10,4 mW) haaks op de A7. Dit project is in 2007 opgeleverd. BV Beabuorren keert jaarlijks €40.000 uit aan Windkracht10, onderdeel van Dorpsbelang Tjerkwerd. Dit geld wordt gebuikt voor collectieve voorzieningen in het dorp.

Op 9-6-2007 is het 'opgeschaalde' Wynpark Beabuorren feestelijk geopend. - Niet iedereen vindt het Wynpark en de recente plannen tot verdere opschaling een goed plan. Zo is er de Vereniging Tegenstroom Beabuorren, die als doel heeft: "Het behartigen van de belangen, het vertegenwoordigen van haar leden en het tegengaan van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals plaatsing en/of opschaling van windturbines, die een nadelig effect kunnen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving in en rond de dorpen Tjerkwerd, Parrega, Hieslum, Dedgum en Exmorra / Allingawier, waaronder begrepen plannen voor het opschalen en uitbreiden van het Windpark Beabuorren. Verder streeft zij naar het behoud en de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving in en rond de genoemde dorpen, in het bijzonder waar het betreft de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van die omgeving." Volgens Hylkema is een aantal windparken zoals in Baburen efficiënter en een stuk goedkoper dan een 'zwerm'park in het IJsselmeer zoals vandaag de dag de plannen zijn.

Reactie toevoegen