Baard

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

baard_plaatsnaambord_kopie.jpg

Baard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

Baard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

baard_op_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp Baard ligt ZW van Leeuwarden, omringd door de dorpen Winsum, Húns, Leons, Jorwert, Mantgum en Easterlittens. (© www.openstreetmap.org)

Het dorp Baard ligt ZW van Leeuwarden, omringd door de dorpen Winsum, Húns, Leons, Jorwert, Mantgum en Easterlittens. (© www.openstreetmap.org)

baard_collage.jpg

Collage van het bezienswaardige dorpje Baard (© Jan Dijkstra, Houten)

Collage van het bezienswaardige dorpje Baard (© Jan Dijkstra, Houten)

Baard..JPG

De Hervormde kerk van Baard in het zonnetje

De Hervormde kerk van Baard in het zonnetje

baard_3.jpg

De Baarder Sleat, gezien in de richting van de Boalserter Feart

De Baarder Sleat, gezien in de richting van de Boalserter Feart

baard_4.jpg

Dorpsgezicht van Baard

Dorpsgezicht van Baard

baard_5.jpg

De Doopsgezinde kerk in Baard

De Doopsgezinde kerk in Baard

baard_6.jpg

Baard, prachtig gelegen aan de Boalserter Feart

Baard, prachtig gelegen aan de Boalserter Feart

baard_brug_bij_cafe_baard_kopie.jpg

Bij veel bruggen is als vaarrecreant helaas niet te zien door welke plaats je komt. Hier wordt dat gelukkig wél luid en duidelijk vermeld. Baard dus. De brug wordt in 2021 vervangen. Zie daarvoor het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Bij veel bruggen is als vaarrecreant helaas niet te zien door welke plaats je komt. Hier wordt dat gelukkig wél luid en duidelijk vermeld. Baard dus. De brug wordt in 2021 vervangen. Zie daarvoor het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

baard_cafe_baard_kopie.jpg

Uitbater Jaap Prins van Café Baard in het gelijknamige dorp heeft toepasselijk een stijlvolle baard (en snor). Bij tijd en wijle komen de leden van de  Dutch Beard and Moustache Association (DB&MA) hier bijeen om een borreltje te drinken en bij te praten.

Uitbater Jaap Prins van Café Baard in het gelijknamige dorp heeft toepasselijk een stijlvolle baard (en snor). Bij tijd en wijle komen de leden van de Dutch Beard and Moustache Association (DB&MA) hier bijeen om een borreltje te drinken en bij te praten.

baard_kleinste_galerie_van_nederland_kopie.jpg

In 2019 Petra Dijkstra uit Rien het voormalige brugwachtershuisje bij de brug in Baard verbouwd en herbestemd tot 'De Kleinste Galerie van Nederland'.

In 2019 Petra Dijkstra uit Rien het voormalige brugwachtershuisje bij de brug in Baard verbouwd en herbestemd tot 'De Kleinste Galerie van Nederland'.

Baard

Terug naar boven

Status

- Baard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel (die naar het dorp is genoemd, omdat dat aanvankelijk de hoofdplaats was van die gemeente). In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Baard valt ook een deel van de buurtschap De Him.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1325 Bauwert, 1329, 1370 Bawerth, ca. 1440 Bawert, Bauwert, 1446 kopie 1484 Bawirth, 1491 en 1505 Baerdt, 1840 Baard.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese werth = werd 'terp, bewoonde hoogte' van de persoon Bavo.(1)

Bijnaam inwoners
Sinds mensenheugenis worden de inwoners van Baard 'Baarder Katten' genoemd (en daar is de dorpskrant dan weer naar genoemd, zie hieronder bij Links). De spreekwoordelijke 'honden' wonen in buurdorp Leons. Het standbeeld in het dorp symboliseert dit.

Bijnaam dorp
In het dorp is een draadloos netwerk gebouwd. Daarmee was het een van de eerste dorpen in de omgeving met een snelle internetverbinding. Hierdoor heeft het dorp als bijnaam Wireless Baard.

Terug naar boven

Ligging

Baard ligt ZO van Winsum, NO van Easterlittens, aan de Boalserter Feart (voor 2007: Bolswardertrekvaart), in het verleden een belangrijk vaarwater tussen Bolsward en Leeuwarden. De vroegere naam van het dorpscafé, It Skipperke, herinnerde nog aan die tijden van weleer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Baard 41 huizen met 244 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Tiden hawwe tiden en zo vergaat het de Dorpsvisie uit 2001 ook. Nu ligt er een nieuwe Dorpsvisie! Een document waar het bestuur van Dorpsbelang zich door kan laten inspireren. Een document waarin een aantal actiepunten staan die Baard ‘smoel geven’. Een plan dat helemaal bij het dorp past. Hoe ontwikkel je een visie op de toekomst? Door te kijken naar het verleden, naar het heden en dan projecteer je datgene wat je ziet op de nabije toekomst. Vijf, tien of vijftien jaar verder. Dat is de opdracht die we ons stellen in het najaar van 2013. Zo zitten we met de Baarders drie avonden rondom de ‘keukentafel’ en wordt er enthousiast meegedacht over een aantal onderwerpen.

Voor wie maken we een toekomstvisie? Voor onszelf. Kunnen we onze verwachtingen waarmaken? Waar een wil is, is een weg. Een toekomstvisie is een richtingwijzer, in het geval van het dorp richting de gemeente Leeuwarden. Maar we kijken verder dan 2018! Vóór het echter zover is willen we nadenken over onze identiteit, waarom het goed leven is op het platteland, wat we willen behouden en wat er zou moeten komen. We gaan voor kwaliteit, niet zozeer voor kwantiteit. Tijdens de keukentafelgesprekken vallen een aantal zaken op. We praten over het dorp en zijn omgeving: tige grien; we praten over het dorpsleven: tige smûk; en we praten over hoe het dorp is: nou, gewoon tige Baard. Vandaar dus de ondertitel van de Dorpsvisie 2014-2025", aldus voorzitter van Dorpsbelang Aukje Bergwerff - de Boer in het Voorwoord van de Dorpsvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baard heeft 4 rijksmonumenten, zijnde 1) het op een stenen muurtje rustend ijzeren hekwerk in eenvoudige laat 19e-eeuwse vormen (ronde gecanneleerde balusters en gepunte spijlen), dat het kerkhof aan drie zijden omheint, 2) de Hervormde kerk, 3) de stelphoeve uit ca. 1860 op Faldenserwei 25, en 4) de boerderij uit 1898 van het kop-hals-romptype in eclectische stijl met verwijzingen naar de stijl van de neorenaissance op Gele Buorren 2.

- Reeds vanaf ongeveer 1250 staat er een kerk midden in het dorp Baard. Vermoedelijk zal het oorspronkelijk een houten kerkje zijn geweest, later vervangen door een stenen gebouw. De kerk is gewijd aan Sint Gertrudis van Nijvel. De altaarsteen is onder de huidige kerk teruggevonden en wordt gerestaureerd. sinds enkele jaren is de naam in ere hersteld en spreken we weer van de Gertrudiskerk. Tot aan de hervorming behoorde het dorp binnen de RK Kerk tot het Dekenaat Winsum. De kerkelijke band met Winsum bestaat al ongeveer 800 jaar. Na de hervorming deelde het dorp steeds de predikantsplaats met de Hervormde Gemeente Winsum.

Het kerkgebouw is in de loop der eeuwen enkele malen op dezelfde plaats herbouwd. De huidige Hervormde (PKN) Gertrudiskerk (Dekemawei 6) dateert uit 1876. De zaalkerk heeft een driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingezwenkte torenspits. Bijzonder - en benoemd tot rijksmonument - zijn de twee rode 14e-eeuwse Bremerstenen kinderzerken voor kinderen uit het geslacht Dekema. Het eenklaviers orgel is in 1888 gemaakt door Bakker en Timmenga. Het mechanisch torenuurwerk van A.H. van Bergen (Heiligerlee) dateert uit 1876.

Het interieur is eind 20e eeuw aangepast, zonder het sobere, intieme, karakter aan te tasten. Daardoor is ruimte ontstaan voor andere activiteiten dan alleen zitten luisteren. Zo biedt de kerk nu meer ruimte voor liturgische activiteiten. Daarnaast is ze in gebruik voor muzieklessen, koorrepetities, concerten en als expositieruimte. Er is nog altijd sprake van een Hervormde Gemeente Baard. Daarnaast werkt deze kerkelijke gemeente samen met die van de buurdorpen Easterlittens en Winsum in de streekgemeente Lank-Meamert. Streekgemeente Lank-Meamert is ontstaan in 2006 als een logisch vervolg op de jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens als combinatie. Deze combinatie kwam tot stand in 1977.

- De voormalige Doopsgezinde kerk (Binnenbuorren 25) dateert uit 1856 en is gebouwd ter vervanging van een in 1786 gebouwde voorganger. De kerk is in 1998 buiten gebruik gesteld en herbestemd tot woning.

- Ter ere van de roemruchte Juw Hettes Dekema is in juni 2017 een herdenkingspaneel onthuld, naast de parkeerplaats in Baard. Het idee voor dit Dekema-monument ontstond in 2013. Enkele inwoners van het dorp en buurdorp Winsum vormden de werkgroep CDSM om het in hun ogen belangrijke historische moment na ruim vijfhonderd jaar vorm te geven. Hettes Dekema was van 1494-1498 de laatste potestaat (legeraanvoerder) van Friesland. Op de dorpssite lezen wij hierover het volgende: "Lang, lang geleden stond er in ons dorp een stins. Een stins of state is een voormalige burcht of landhuis. Oorspronkelijk werd deze benaming alleen gebruikt voor de stenen wachttorens die bij de houten state stonden (het Friese woord stins betekent steenhuis).

In Baard stond de Dekema State van Juw Hettes Dekema. Omdat Juw de laatste potestaat (legeraanvoerder) van Friese afkomst was markeert zijn aanwezigheid een kantelpunt in de geschiedenis van Fryslân. Het feit dat er naderhand ‘vreemden’ de keizerlijke macht vertegenwoordigden heeft namelijk grote culturele en staatkundige verschuivingen veroorzaakt. Dit bijzondere stukje geschiedenis is het waard om niet vergeten te worden. Een monument in de buurt van waar vroeger de stins heeft gestaan kan daar aan bijdragen. Het geplande monument zal bestaan uit een aantal panelen met informatie over de geschiedenis van de vroegere stins en zijn bewoners. Ook komen er op de panelen wetenswaardigheden over en foto’s van de opgravingen die in 1989 op de locatie van de vroegere stins zijn gedaan. Voorwerpen die toen zijn opgegraven zullen ergens in de buurt van dit monument worden tentoongesteld. Op deze manier beogen de initiatiefnemers een stukje geschiedenis levend te houden."

- Na enkele jaren werkeloos te zijn geweest, heeft het brugwachtershuisje bij de brug in Baard sinds mei 2019 een nieuwe functie. De nieuwe eigenaar, Petra Dijkstra uit Rien, heeft er “De Kleinste Galerie van Nederland” gevestigd. Petra schreef hierover op haar Facebookpagina: "Eerst een flinke opknapbeurt van de buiten- en binnenkant, ook rondom wordt aan gewerkt. Schuren, verven, soppen, planten/struiken etc. Panelen plaatsen, sokkels regelen etc. Kunstenaars benaderen. De werken mogen niet groter zijn dan een tiende van de afmetingen van het galerie-deel (233 x 155 cm). Achter de afscheiding, die erin gemaakt wordt, komt een toilet en een keukenblokje. Er komt ook een minibieb buiten voor lenen/ruilen van boeken. En misschien nog een informatiepunt over activiteiten in de omgeving voor de toerist die langs rijdt, fietst of wandelt."

En zo geschiedde... Zie ook het artikel hierover in Friesch Dagblad, 13 maart 2019. In de galerie exposeren steeds drie kunstenaars met klein werk (max. 25 x 15 cm). Elke kunstenaar exposeert zes weken en elke twee weken wisstelt er een kunstenaar, zodat er steeds nieuw werk te zien is. Van mei t/m augustus kun je hier iedere zaterdag en zondag van 11.00-16.00 uur terecht, van september t/m april iedere zaterdag, en verder wanneer de vlag wappert.

- Baard krijgt een nieuwe brug. De huidige brug over de Boalserter Feart, een basculebrug, staat daar sinds ongeveer 1930. Deze brug is er inmiddels slecht aan toe. Uit berekeningen is gebleken dat het beweegbare brugdek (val) niet meer voldoet aan de huidige normen, o.a. betreffende de geldende ARBO- en machine-richtlijnen. Ook heeft de brug in de laatste jaren mankementen vertoond aan het bewegingswerk. De betonconstructies van de oplegpijler en de basculekelder dateren grotendeels uit 1933 en voldoen ook niet meer aan de normen. Al met al genoeg reden voor het compleet vervangen van de brug.

Uit een brede inventarisatie van mogelijke bruggen, zijn in overleg tussen de Brugcommissie, Dorpsbelang, gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân de volgende vier kansrijke varianten gekozen om aan inwoners van Baard voor te leggen: Vaste (brom)fiets/voetgangersbrug; Basculebrug; Ophaalbrug standaard vormgeving (sober en doelmatig); Ophaalbrug staal historische vormgeving. Deze zijn in maart 2018 gepresenteerd aan de inwoners. Tijdens deze informatiebijeenkomst konden de belangstellenden middels reactieformulieren hun voorkeur uitspreken. De uitkomsten van de reactieformulieren zijn in combinatie met de beoordelingscriteria (maatschappelijke impact, veiligheid, onderhoudsinspanning, betrouwbaarheid en kosten) uit de variantenafweging beoordeeld.

De provincie heeft daarbij de voorkeur gegeven aan de historisch vormgegeven stalen ophaalbrug (d.w.z. het model van de 'flapbrug' die er tot 1933 stond, maar dan uitgevoerd in staal). Deze variant sluit ook aan bij de voorkeur van de dorpsbewoners. Na alle voorbereidende procedures die moeten worden doorlopen, beoogt de realisatie plaats te vinden van november 2020 tot maart 2021. Dit is de periode buiten het vaarseizoen, waardoor de hinder voor de scheepvaart tot een minimum wordt beperkt. Inwoners hebben de voorkeur uitgesproken om de nieuwe brug tot 'Dekema Brêge' te dopen. Voor deze naam doorlopen Dorpsbelang en de Brugcommissie samen met de gemeente Leeuwarden de formele procedure die geldt voor naamgeving van straatnamen en openbare objecten. Hierbij wordt de naam bijvoorbeeld getoetst aan historische juistheid. Verdere achtergrond- en voortgangsinformatie vind je op de projectsite m.b.t. de nieuwe brug in Baard. Daar kun je ook een 3D-visualisatie van de nieuwe brug bekijken. (bron: Provincie Fryslân) Zie ook het artikel over de nieuwe brug in LC, februari 2020.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Evenementen- en activiteitenagenda Baard.

- Baardermerke (weekend in juni).

- Onder de naam Puur Baard is er jaarlijks in juli de Zomerfair en het Open Kampioenschap Palingroken (van 1997 t/m 2017 bekend als Iepen Kampioenskip Ielrikjen Littenseradiel, maar omdat die gemeente in 2018 is opgeheven en het dorp nu tot de gemeente Leeuwarden behoort, is de naam aangepast).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Over Speeltuin It Hofke vinden wij op de dorpssite de volgende toelichting: "It Hofke is de boartestún fan Baard, neist keatsfjild De Kamp. Der is in sânbak, in skommel, in wip en allegearre oare tastellen. It Hofke is foar de allerjongsten, mar ek foar de wat âldere bern it plak yn it doarp om tegeare te kommen en te boartsjen. It Hofke wurdt beheard troch de boartestúnkommisje, mei Marijn Meijberg as faorsitter, Ine Binnema as sekretaris en Nico de Roo as penningmeester. De boartestúnkommisje is te berikken fia meulen@xs4all.nl."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Baard.

- Nieuws: - Nieuws uit Baard. - Dorpskrant De Baarder Kat (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - Doarpsbelang Baard.

- Dorpshuis: - Café Baard functioneert tevens als Doarpshûs.

- Onderwijs: - Jenaplanschool De Stjelp is een basisschool waar de kinderen uit de dorpen Baard, Easterlittens, Húns en Leons naar school gaan. In 1987 is een nieuw gebouw voor de school gerealiseerd en heeft zij haar huidige naam gekregen. De naam herinnert aan het stjelpboerderijtje dat vroeger ongeveer op de plaats van de school heeft gestaan en tegenwoordig, in originele staat herbouwd, te zien is in het Zuiderzeemuseum in Medemblik. De naam heeft ook symbolische waarde: alles bijeen onder één dak.

De Stjelp is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. De identiteit van de school wordt bepaald door de mensen, die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. De school is een onderdeel van de samenleving en is daardoor een weerspiegeling van de omgeving. Op deze school is ruimte voor verschillen in cultuur en overtuiging. Ze laten kinderen kennismaken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen. Zo ontdekken ze de meerwaarde van pluriformiteit.

Op deze school wordt zowel Godsdienstig vormingsonderwijs als Humanistisch vormingsonderwijs aangeboden. Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO): Leerlingen: leren een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; maken kennis met de bijbelse verhalentraditie; ervaren wat geloof in het leven kan betekenen; leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Humanistisch vormingsonderwijs (HVO): Leerlingen: onderzoeken hun eigen ideeën en ervaringen; leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden; worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, weten en doen; leren open te staan voor meningen van anderen; leren om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

- Toneel: - Toneelvereniging In Goed Begjin.

- Sport: - De lokale kaatsvereniging is opgericht in 1901.

- Duurzaamheid: - "De in 2015 opgerichte Coöperatie Grieneko bevordert en stimuleert de inzet van 'groene' energievormen in Baard, Easterlittens, Húns, Leons, Wiuwert, Britswert en directe omgeving. De gezamenlijke aanpak is gericht op: minder gasverbruik; minder elektriciteitsverbruik; meer comfort in huis. Wat zijn de doelen: leden adviseren over besparing energieverbruik; oplossingen zoeken voor duurzame productie van energie; bundeling van vragen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Wat willen we bereiken en hoe doen we dat: een leefbare wereld ook voor je kinderen en kleinkinderen; zoveel mogelijk besparen op gebruik van energie in huis met behoud van comfort; dit kan door het aanpassen van gewoontes en voorzieningen aan de eigen woning; bouwkundige voorzieningen; toepassing van energiebesparende technologie; eigen productie van energie door bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen; huis aan huis inventarisatie van ideeën over energiebesparing en toepassing van duurzame energie; regionale productie van duurzame energie."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baard. Op het kerkhof bevindt zich onder meer het graf van de Friese taalstrijder Harmen Sytstra, die van 1852 tot zijn overlijden in 1862 schoolmeester in het dorp was.

Terug naar boven

Trivia

- Mannen met een baard vinden het leuk om bij het plaatsnaambord van dit dorp, al dan niet met behulp van een selfiestick, een selfie (= een foto van zichzelf) te maken. Er blijkt zelfs een Dutch Beard and Moustache Association (DB&MA) te zijn, een vereniging van mannen met baarden dus, die bij tijd en wijle in het dorp bijeenkomt (zie ook hier). "We willen als mannen met baarden meer met elkaar in contact komen en ons zichtbaarder maken. En vooral ook om gezellig met elkaar een borrel te drinken", aldus oprichter en voorzitter Mike Verwijs. De meetings trekken tientallen tot soms wel honderden belangstellenden. Jaap Prins, sinds 2016 uitbater van het lokale café, en zelf ook gezegend met een stijlvol gecoiffeerde baard en snor, is natuurlijk blij met dit ludieke evenement dat voor reuring in het dorp zorgt, en schenkt tijdens de meetings 'baardenburg'.

Reacties

(10)

Hallo

De link naar de Baarder Kat is gewijzigd in: (...)

Met groet,

Wybo Walstra

Dank voor uw melding. Ik heb het aangepast.

Grieneko is niet alleen te vinden op Facebook, maar heeft ook een eigen website: https://grieneko.frl/

Dank voor de tip, maar dat is mij bekend. Het 'format' van de site is dat ik standaard (alleen) de Facebookpagina vermeld, omdat men daar de nieuwtjes vindt, waar de mensen vaak primair naar op zoek zijn en wat de instantie in kwestie zelf immers ook onder de aandacht wil brengen. Degene die de wat tijdlozer achtergrondinformatie van een instantie (of evenement, of bezienswaardigheid etc.) wil weten, en enige Facebookervaring heeft, weet dat hij op die pagina in de rechterkolom de site van de instantie kan aanklikken en daar op die manier met één klik terechtkomt. Omdat het daarom geen echte toegevoegde waarde heeft als ik die ook nog zou vermelden, en omdat ik de teksten per beschrijving van een instantie etc. zo compact (want zo leesbaar) mogelijk wil houden, en omdat ik bij grotere plaatsen al snel enkele tientallen instanties vermeld, vermeld ik de sites daarom niet ook nog - naast de link naar de Facebookpagina - in mijn teksten.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Geachte lezer,

Afgelopen zomer ben ik tezamen met mijn vrouw voor het eerst in Baard geweest.
Dat was belangrijk voor mij. Mijn Opa Onne Riemersma is hier geboren en helaas jong in Amsterdam in 1918 aan de Spaanse griep overleden.
Mijn Oma bleef achter met vier kinderen, waaronder mijn vader die toen drie maanden oud was.
Triest detail dat ik nu in Baard was tijdens de Corona pandemie terwijl mij Opa dus 100 jaar geleden aan de vorige pandemie was overleden.
Wij zijn nog op het kerkhofje geweest maar er was geen steen met de naam Riemersma.
Toch zou ik graag willen weten waar hij gewoond heeft, is er een manier om hier achter te komen?
Wij waren heel verrast wat een beeldschoon plaatsje Baard was. Alsof de tijd er heeft stilgestaan, heel bijzonder en zo mooi onderhouden.

Als het mogelijk is dus graag wat gegevens,
Met vriendelijke groet,
Lia en Ton Riemersma

Baard is inderdaad een prachtig klein maar actief dorp, waar men zijn best doet om het dorp in goede staat en aantrekkelijk te houden middels allerlei evenementen en activiteiten door het jaar heen, en mooie initiatieven zoals de Kleinste Galerie.
Uw opa ligt inderdaad, zoals ook blijkt uit het overzicht onder Links > Genealogie, niet in Baard begraven. Dit dorp valt onder de heemkundekring van de voormalige gemeente Littenseradiel. Heemkundekringen hebben vaak een werkgroep Genealogie, die bestanden heeft aangelegd met wie wanneer waar zijn geboren, getrouwd, overleden en waar ze hebben gewoond, t.b.v. de velen die hun stamboom onderzoeken. Hopelijk heeft deze heemkundekring dat ook, en anders kunnen ze u allicht verwijzen naar waar u de door u gezochte gegevens wél kunt vinden. Ik adviseer u dus contact met hen op te nemen. Hun gegevens vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/littenseradiel#geschiedenis.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Ik ben geboren in Baard, ik heb daar tot mijn 23e gewoond. Jullie hebben het op een foto over de Baarder Sleat. Maar bij mijn weten werd die toen ik hier nog woonde de Jaan of mischien de Jaen vaart genoemd. Deze loopt van het dorp naar buurtschap de Him.

(excuses voor mijn late reactie, wegens ziekte)
Als u dat als oud-inwoner zo stelt, zal dit water vroeger wel zo geheten hebben. Maar tegenwoordig heet ie toch echt Baarder Sleat. U kunt dat hier zien https://www.openstreetmap.org/relation/2656491#map=17/53.14239/5.67271 en hier www.topotijdreis.nl als u daar naar het dorp 'scrollt'.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Informatie over de 'Kleinste Galerie van Nederland' is voor niet Facebook gebruikers te vinden op de website: https://galerie.baard.info

Ik heb hem toegevoegd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen