Fryslân

Fryslân

Kollum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Kollumerzwaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Kootstertille, Groeten uit, 1904
Achtkarspelen
Kornwerderzand, sluis
Súdwest-Fryslân
Kortehemmen, Groeten uit, 1953
Smallingerland
In 1962 is Kortezwaag zijn dorpsstatus ontnomen en is het formeel een geheel geworden met Gorredijk. Op de plaatsnaamborden heeft het nog een aantal jaren als Gorredijk-Kortezwaag gestaan. Tegenwoordig heet het hele grondgebied voor de post Gorredijk.
Opsterland
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Koudum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Als je van rust en ruimte houdt, lijkt dit ons een van de meest idyllische plekjes om te wonen; in buurtschap Kromwâl, huisnrs, 2-10, gelegen aan de Frjentsjerster Feart, alleen te bereiken over een doodlopend fietspaadje. (© Google)
Súdwest-Fryslân
Zicht op het dorpje Kûbaard
Súdwest-Fryslân
De buurtschap Kuikhorne heet tegenwoordig officieel Kûkherne (onder de gem. Tytsjerksteradiel sinds 1989, onder de gem. Dantumadiel sinds 2009). Toch is de Nederlandse variant ook nog altijd in gebruik, o.a. bij een lokale camping. (© H.W. Fluks)
Dantumadiel Tytsjerksteradiel Achtkarspelen
Laad en Zaad zijn oorspronkelijk twee aparte buurtschappen, met in de loop der jaren diverse spellingen. Zaad onder de gemeente Bolsward en Laad onder de gemeente Wymbritsteradiel. Tegenwoordig wordt het als één buurtschap beschouwd.
Súdwest-Fryslân
Laagduurswoude
Ooststellingwerf
Laaxum, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Ooststellingwerf
In december kleden de inwoners van Langelille hun dorp altijd feestelijk aan
Weststellingwerf
Nu er niet meer vroegtijdig wordt gemaaid, is het gebied rond het O deel van de weg Alde Ie NO van Langezwaag een prachtig stuk ‘fûgeltsjelân’ (vogeltjesland) geworden, zoals ze dat in Fryslân noemen. Hier zie je welk gebied het betreft. (© www.afanja.nl)
Opsterland
Op een zaterdag half april is er in Langweer jaarlijks de Langwarder Skûtsjerun. In 2019 alweer voor de 6e keer. Het valt samen met de start van het watersportseizoen, dus je kunt er in dat weekend ook nog genieten van de skûtsjes. (© www.skutsjerun.com)
De Fryske Marren
Dongeradeel Kollumerland en Nieuwkruisland De Marne
Noardeast-Fryslân
Gemeente Leeuwarden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Leeuwarden
In Legemeer zien we een bordje klokkenstoel, even kijken
De Fryske Marren
Lekkum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Lemmer
De Fryske Marren
Gemeente Lemsterland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
De Fryske Marren
Leons, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Lichtaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Lies, Dorpsstraat
Terschelling
Lioessens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Door middel van fraaie bordjes met het gemeentewapen kon je zien dat je de gemeente Littenseradiel binnenkwam
Súdwest-Fryslân Leeuwarden Waadhoeke
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Lollum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Longerhouw, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Smallingerland
Luinjeberd aan de Aengwirderweg
Heerenveen
Opsterland
In ieder geval in 2012, maar wellicht al eerder, heeft de buurtschap die voordien bekend stond als Kleine Gaastmeer, plaatsnaamborden gekregen waar - alleen - de Friese variant, Lytse Gaastmar, op staat.
Súdwest-Fryslân
Lytse Geast, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Achtkarspelen
Lytsewierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Makkinga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Ooststellingwerf
Makkum, dorpsgezicht
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Mantgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Marrum, de 12e-eeuwse Godeharduskerk
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Súdwest-Fryslân
Menaam, Miedweg
Waadhoeke
Heerenveen
Metslawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Smallingerland
Noardeast-Fryslân
Midlum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Harlingen
Midsland, dorpsgezicht
Terschelling
Miedum anno 1713. Van de kerk staat sinds 1834 alleen de toren nog overeind.
Leeuwarden
Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni
Heerenveen
Mirns, begraafplaats
De Fryske Marren
Molkwerum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Monsamabuorren heeft als een van de weinige buurtschappen in de voormalige gemeente Littenseradiel geen plaatsnaambordjes, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.
Súdwest-Fryslân
De kleine dorpen Morra en Lioessens werken op veel gebieden samen, de inwoners beschouwen hun dorpen dan ook als tweelingdorp Morra-Lioessens, of op zijn Fries Moarre-Ljussens (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
In de omgeving van Moskou staan keurige richtingborden die je vertellen welke kant je op moet om er te komen. Maar ter plekke staan alleen geen plaatsnaambordjes om te vertellen dat en wanneer je er bent aangekomen. Da's dan weer minder...
Ooststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Hoewel de plaatsnamen Mûnein en Readtsjerk tegenwoordig formeel Friestalig zijn, is men daar lokaal niet altijd even eenduidig in
Tytsjerksteradiel
Tijdens carnaval heet Munnekeburen Veenhappersgat
Weststellingwerf
Buurtschap Munnekezeel is opgericht in 2007 en heeft daarom in 2017 het 10-jarig bestaan gevierd
Weststellingwerf
De Oranjecommissie Munnekezijl organiseert diverse evenementen door het jaar heen, zoals uiteraard Koningsdag, maar bijv. ook de feestweek in augustus
Noardeast-Fryslân
Tot ca. 1950 staat de buurtschap Monniketille/Mûntsetille nog als buurtschap in de atlassen, gebroederlijk naast buur-buurtschappen Rohel/Reahel en Blauwverlaat/Blauforlaet, gedrieën gelegen aan het Knillesdjip/Kolonelsdiep.
Achtkarspelen
Ooststellingwerf

Pagina's