Over ons

Terug naar boven

Wat is Plaatsengids.nl?

Plaatsengids.nl: het gemak dient de mens!
Plaatsengids.nl is dé gratis online reisgids en encyclopedie van alle plaatsen in Nederland. Met informatie over álle ruim 7.000 steden en vooral dorpen en buurtschappen in ons land. Met name over aspecten als topografie, gemeentelijke herindelingen, naamkunde, cultuurhistorie, landschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, bezienswaardigheden, natuur, toerisme en recreatie, en evenementen.

Allemaal overzichtelijk op 1 site bij elkaar, op 1 pagina per plaats. Zodat jij daar niet zelf het hele internet en boeken en atlassen voor hoeft te doorzoeken. Dat hebben wij al voor jou gedaan en samengevat. Dat bespaart jou veel tijd en energie! En als je je na lezing nog verder in een plaats wilt verdiepen, vind je per plaats alle mogelijke - vaak tientallen - relevante links naar nuttige en betrouwbare aanvullende informatie elders op het internet.

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het project Plaatsengids.nl en de site in het algemeen:
(antwoorden op veelgestelde specifieke vragen over het gebruik van de site vind je op de pagina Site-tips)

Terug naar boven

Wat heb ík eraan?

- Plaatsengids.nl is interessant als je als toerist buiten je eigen streek, of als recreant in je eigen streek, wilt weten wat er in ons land nog meer te zien en te doen is dan de grote bekende plaatsen en attracties 'die je gezien moet hebben'. En dat is veel meer dan je denkt! Als toerist kun je tijdens je vakantie - of als voorbereiding vóór je vakantie - de plaatsen opzoeken in de omgeving waar je verblijft en waar je doorheen komt, om te bekijken wat er zo bijzonder is aan die plaatsen, en wat er te zien en te doen is. Desgewenst kun je op de homepage van een plaats ook online een hotel, vakantiehuis, B&B of restaurant boeken in die plaats of omgeving.

- Plaatsengids.nl is ook nuttig voor mensen die vanwege hun hobby - zoals heemkunde, genealogie*, topografie, filatelie of prentbriefkaarten - geïnteresseerd zijn in de cultuurhistorische aspecten van onze plaatsen. En voor mensen die alles van specifieke soorten bezienswaardige objecten willen weten, zoals kerken, molens, kastelen, watertorens, gemalen, klokkenstoelen, veerpontjes, forten et cetera.
* Onderaan deze pagina vind je in de bijlagen een artikel over het nut van deze site, toegespitst op genealogen, maar ook toepasselijk voor heemkundig geïnteresseerden in bredere zin.

- Het kan ook handig zijn als je overweegt in een bepaalde plaats te gaan wonen en vast wilt kijken wat er in die plaats en omgeving te zien en te doen is, en wat de voorzieningen zijn. En wat de 'identiteit' van een plaats is, zowel qua geschiedenis als qua actuele ontwikkelingen. Maar ook voor inwoners van een plaats is het handig om alle informatie over hun plaats op één pagina bij elkaar te hebben. Voor zichzelf, of als ze een relatie willen laten zien waar ze wonen en wat er zo bijzonder is aan hun plaats.

- Of je wilt om welke reden dan ook gewoon ad-hoc iets specifieks over een bepaalde plaats weten. En dat heeft iederéén natuurlijk weleens. Daarom hebben wij de site ook bewust geschikt gemaakt voor een breed publiek, zowel inhoudelijk - geen droge lange lappen tekst, begrijpelijk taalgebruik - als qua bedieningsgemak (zo min mogelijk en bovendien duidelijke menu's en knoppen).

Terug naar boven

Maar ik heb Nederland toch onderhand wel gezien?

Nou, wij durven te wedden van niet! (enkele fanatieke uitzonderingen zoals wijzelf daargelaten :-) Ook in ons eigen land zijn nog duizenden fraaie steden, dorpen, buurtschappen, natuurgebieden, attracties en evenementen die je nog nooit hebt gezien. Scroll de provincies op de kaart onderaan de homepage maar eens door. Je zult versteld staan van hoeveel plaatsen je - ook in je eigen provincie! - nog nooit hebt gehoord. Plaatsengids.nl promoot daarom het vaker 'uitgaan in eigen land'. Op Plaatsengids.nl vind je een virtuele boekenplank vol met informatie en inspiratie voor nog vele (jaren) leerzame, ontspannende en betaalbare vakanties of dagjes of weekendjes weg.

Terug naar boven

Is het al klaar?

Natuurlijk is een project als dit nooit klaar, in die zin dat zich voortdurend actuele ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld - restauratie en herbestemming van - bezienswaardigheden, natuur, recreatiemogelijkheden en evenementen. Wij houden dat allemaal zo goed mogelijk bij. Wat wél op korte termijn gereed beoogt te komen, is het überhaupt aanwezig zijn van homepages van al onze 7.000 plaatsen. De laatste 1.000 buurtschappen zijn wij momenteel aan het invoeren. Planning gereed: 1-1-2017. Plus dat wij op alle 7.000 plaatspagina's ook een representatief beeld willen schetsen van de plaats, middels het uitwerken van de onderwerpen Status, Naam, Ligging, Statistische gegevens, Geschiedenis, Bezienswaardigheden, Jaarlijkse evenementen, Landschap, natuur en recreatie e.d. Planning gereed: 1-1-2018.

Terug naar boven

Hoe komen jullie aan alle gegevens?

Kan iedereen 'zomaar' gegevens invoeren? Hoe komen jullie aan alle gegevens? Hoe betrouwbaar is de informatie op jullie site?
Plaatsengids.nl werkt nadrukkelijk aan een zo hoog mogelijke kwaliteit, betrouwbaarheid en actualiteit van de vermelde gegevens. Iedereen kan informatie aanleveren (graag zelfs!), maar alleen de redactie van Plaatsengids.nl kan daadwerkelijk gegevens invoeren. De redactie coördineert en redigeert alle ingezonden informatie, om een hoge kwaliteit én eenduidigheid / consequentheid van de plaatsbeschrijvingen te waarborgen. Bovendien ontsluiten wij per buurtschap, dorp, stad, gemeente, streek en provincie alle waardevolle bronnen elders op het internet en maken die voor jou met 1 klik toegankelijk. Verder houden wij de regionale en thematische nieuwsmedia bij, hebben wij een eigen bibliotheek met meer dan 1.000 lokale, regionale en thematische naslagwerken om uit te putten, én reizen wij veel door het land om bijzondere plekken en ontwikkelingen in het landschap voor jou te 'ontdekken' en te beschrijven.

Terug naar boven

En wat kost dat dan wel niet?

Omdat wij middels onze site het vaker 'uit in eigen land' - als vakantie, weekendje weg of dagje uit - willen promoten, willen wij de toegang tot betrouwbare en actuele informatie over alle 7.000 plaatsen in ons land voor iedereen toegankelijk maken en houden. Daarom is en blijft het raadplegen van de online reisgids en encyclopedie Plaatsengids.nl voor jou als bezoeker geheel gratis en zonder enige drempel; lid of abonnee worden en een account aanmaken of inloggen is ook allemaal niet aan de orde.

Terug naar boven

Maar hoe dekken jullie dan je kosten?

Niet commercieel
Het project Plaatsengids.nl is niet commercieel, dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld geen BV hebben, met aandeelhouders die winst willen zien. Hét doel en de focus van de website is ook niet geld verdienen, maar de meest informatieve pagina's maken van al onze 7.000 plaatsen, voor cultuurhistorisch, maatschappelijk en toeristisch geïnteresseerden die daar baat bij hebben. Als gevólg van dat doel maken wij wel onkosten, die wij als nevendoel uiteraard wel vergoed beogen te krijgen. Dat betreft enerzijds de kosten voor bouw, onderhoud, doorontwikkeling en hosting van database en site. Daarnaast is er - naast de tientallen vrijwilligers die op ad hoc basis in tekst en beeld aan het project bijdragen - sprake van een compacte kernredactie (waarvan 2 beroepskrachten), om de noodzakelijke kwantiteit, kwaliteit, eenduidigheid en actualiteit, die een goede reisgids en encyclopedie vereisen, te borgen.

Kostendekking
Veel websites werken om hun kosten te dekken met banners en/of popups. Wij doen dat níet. Omdat jou dat als bezoeker stoort, irriteert en afleidt van waar je voor komt: de inhoud. Wij werken daarom alleen met tekstlinks; wij beogen onze onkosten te dekken middels enkele 'gesponsorde links' per plaats bovenaan de plaatspagina's, waarmee je een hotel, vakantiehuis, B&B of camping in die plaats e.d. kunt boeken, online een restaurant kunt reserveren, en nieuwe en tweedehands boeken over de plaats in kwestie kunt bestellen. Toeristische firma's kunnen ook een betaalde link bij hun plaats, gemeente, streek of provincie plaatsen. Voor een schappelijk tarief én met exclusiviteit voor hun type instantie!

Weet je niet van tevoren waar je heen wilt? Dan kun je op een aparte pagina alle mogelijke soorten vakanties bekijken in Nederland, en van daaruit verder selecteren op de provincie, streek en plaats waar je heen wilt. Aanvullend hebben wij een aantal - aan de inhoud van de site gerelateerde - webwinkels en artikelen geselecteerd op het gebied van: - Landelijke wandelroutegidsen; - Landelijke fietsroutegidsen; - Landelijke vaarroutegidsen. - Gidsen met duizenden tips voor een dagje uit; - Accessoires voor je vakantie of dagje of weekendje weg; - Foto's maken / Fotoalbums e.d. maken van je vakantiefoto's; - Sport en outdoor; - Huis, Interieur & Tuin. - Eten en drinken. - Gezondheid, verzorging en welzijn en - Cadeau-artikelen.

Hoe werkt dat dan?
Wij krijgen van deze webwinkels per boek(ing) of bestelling een kleine commissie - die per instantie en per order kan variëren, maar doorgaans enkele procenten van het orderbedrag bedraagt - voor het aanbrengen van jou als klant. Het kost jóu niets extra - ten opzichte van als je rechtstreeks bij een instantie boekt of bestelt - en op deze manier beogen wij dus én de site gratis te kunnen houden én onze onkosten te kunnen dekken. Voorlopig is dat stadium echter nog niet bereikt en halen wij de kosten van de site er nog niet uit. Daarom is een donatie ook van harte welkom, als je de site nuttig vindt en er iets aan hebt (gehad). Ieder bedrag is welkom. Voor de bankgegevens zie bij Contactgegevens.

Sponsoring
Toch is het wél ons doel om de site uiteindelijk meer te laten opbrengen dan hij kost. Die opbrengsten gaan wij dan namelijk benutten voor het cultuurhistorisch en cultuurtoeristisch promoten van de kleine kernen in ons land. Wij denken daarbij o.a. aan het sponsoren van kleine monumenten, en van plaatsnaamborden*, informatiepanelen en picknickbankjes (bij voorkeur in gezamenlijk ensemble) bij buurtschappen die dat nu nog moeten ontberen. Bijvoorbeeld zoals de gemeente Boxtel dat in 2010 zo mooi bij haar buurtschappen heeft gedaan, en zoals het prachtige brinkje dat de inwoners van de - voor bedrijventerreinen van Venlo half geamputeerde - buurtschap Heierhoeve met veel eigen inzet recentelijk hebben gerealiseerd.

* De helft van de ca. 5.000 buurtschappen en dus woonplaatsen in ons land moet namelijk nog altijd plaatsnaambordjes ontberen (om ons duistere redenen. Kennelijk komt men gewoon niet op het - wat ons betreft toch voor de hand liggende - idee, zeker als je als gemeente het kleinschalig toerisme wilt promoten, om ook bij de kleinste woonplaatsen in ons land plaatsnaambordjes te plaatsen). Zodat inwoners niet expliciet kunnen zien dat ze er wonen, en bezoekers, leveranciers, hulpdiensten en toeristen niet kunnen zien dat en wanneer ze er zijn aangekomen. Dat is dus in veel opzichten niet erg handig. Er is de afgelopen jaren wel een inhaalslag gaande (mooi voorbeeld: de gemeente Bellingwedde), maar die initiatieven zijn al met al toch maar zeer lokaal en incidenteel, dus wij zouden daar graag wat versnelling in willen aanbrengen.

Terug naar boven

Waarom zijn jullie met Plaatsengids.nl begonnen?

Plaatsengids.nl is opgezet vanuit de passie van oprichter en uitgever/hoofdredacteur Frank van den Hoven: het bestuderen en in brede kring onder de aandacht brengen van de topografische, cultuurhistorische en toeristische bijzonderheden van alle 7.000 Nederlandse plaatsen en vooral plaatsjés, de zogeheten 'kleine kernen', tot aan de allerkleinste uit de categorie 'nooit van gehoord'. Begonnen uit verbazing en vervolgens ergernis over het feit dat een dergelijk naslagwerk over ons land er al 150(!) jaar niet meer bleek te zijn. Het meest 'recente' vergelijkbare naslagwerk is namelijk het 13-delige 'Aardrijkskundige woordenboek der Nederlanden' van A.J. van der Aa uit 1839-1851... Dus dacht hij: laat ík het dan maar doen...
Voor nadere informatie zie de links naar het artikel in Genealogisch Erfgoed Magazine (feb. 2016) en naar het interview in geografenvakblad Geografie (nov. 2009), onderaan deze pagina.

Hij heeft hier eerder - als 'aanzet' hiertoe - al een viertal boeken* over geschreven, maar tegenwoordig ligt het voor de hand om deze informatie ook via het internet toegankelijk te maken. Op die manier kunnen wij namelijk alles - in tegenstelling tot een boek - dagelijks bijwerken, en kun jíj de specifieke informatie waar je behoefte aan hebt, met enkele muisklikken - of op een smartphone of tablet: met je vingertoppen - raadplegen op het moment dat je het nodig hebt. Met per plaats vaak tientallen nuttige links naar aanvullende sites elders op het internet, wat je bij een papieren boek of reisgids ook niet hebt. En zonder dat je daar nog een dik boek voor hoeft te kopen - waar je doorgaans maar een klein deel uit nodig hebt - of het hele internet hoeft af te zoeken.

In 2008 is Frank van den Hoven daarom begonnen met de ontwikkeling en vulling van de database en website Plaatsengids.nl. Per 1-1-2018 beoogt het project gereed te zijn. Op dat moment heeft hij er dus precies 10 jaar - met hulp van vele vrijwilligers! - aan gewerkt. Maar eigenlijk is het 25 jaar (sinds 1993 dus), en zitten er uiteindelijk ca. 50.000 redactie-uren in, omdat de hieronder vermelde boeken de basis voor de site hebben gevormd, en daarmee integraal onderdeel uitmaken van het project en de content van de site.
* De topografische gids van Nederland (alle 15.000 huidige en verdwenen plaatsen van de laatste eeuwen bondig beschreven, 1998) (via deze link incidenteel nog tweedehands verkrijgbaar), Op ontdekkingstocht door West-Brabant: Baronie en Markiezaat (2001) (recensie in Geografie: zie de link onderaan deze pagina), Op ontdekkingstocht door Krimpenerwaard en Lopikerwaard (2002) en Op ontdekkingstocht door Zuid-Limburg (2003). Ook voor de laatste 3 titels geldt: via de links incidenteel nog tweedehands verkrijgbaar.

Tot slot:

Terug naar boven

Foutloos? / Links

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. In ons geval is daar één uitzondering op: op onze site vind je geen taalfouten. Bij ons zit het wel goed met de t'tjes en d'tjes, en ook 'te allen tijde' schrijven wij niet verkeerd :-) Maar allicht zal tussen de honderdduizenden letters, cijfers en andere leestekens hier en daar nog wel een incidenteel tikfoutje voorkomen. Wij waarderen het als je ons daarop wijst, maar wij blijven hier ook zelf alert op, omdat ook hier foutloosheid een nadrukkelijk doel is.

Dat geldt ook voor de inmiddels vele tienduizenden interne en externe links op de site. Minimaal 1x per jaar kijken wij alle 7.000 pagina's na op evt. verouderde en niet meer werkende links, omdat nu eenmaal organisaties en evenementen er soms mee ophouden, of hun site opheffen, of van www-adres veranderen, of hun site-structuur veranderen etc. Maar wij kunnen ze door het jaar heen niet allemaal voortdurend in de gaten houden. Kom je dus toch nog internetadressen tegen die zijn opgeheven of waarvan het adres is gewijzigd? Laat het ons s.v.p. weten, dan passen wij het direct aan.

Heb je interessante links of informatie voor Plaatsengids.nl? Laat het ons weten. Wij plaatsen alleen links naar sites die informatie over - de identiteit van - een plaats in bredere zin te bieden hebben, op het gebied van cultuur(historie), natuur en milieu, landschap, ruimtelijke ordening, lokale belangenbehartiging en dergelijke. Dus bijv. geen sportverenigingen, maar wel heemkundekringen, wijk- en dorpsraden en wijk- en buurtverenigingen, muziek- e.a. culturele verenigingen, dorpsplannen, dorpskranten, dorpshuizen, beleidsplannen van lokale en regionale overheden, natuurverenigingen en particuliere lokale sites met een behoorlijke eigen redactionele inhoud. Je vereniging hoeft niet per se een eigen site te hebben om gelinkt te kunnen worden; als je alleen een pagina hebt als onderdeel van een andere site, komt dat ook in aanmerking; die kunnen wij 'deeplinken'.

Links naar Youtube-filmpjes, bijvoorbeeld ter 'illustratie' bij een evenement, bezienswaardigheid of natuurgebied, en sites van beschreven bezienswaardigheden zoals kerken, kastelen, molens en dergelijke, zijn ook welkom.

Terug naar boven

Facebook en Twitter

Je kunt Plaatsengids.nl ook liken op Facebook, waar we je (vrijwel) dagelijks attenderen op wetenswaardigheden over kleine relatief onbekende maar wel interessante plaatsjes in ons land, en/of volgen op Twitter.

Terug naar boven

Redactie

- Hoofdredacteur en uitgever: Frank van den Hoven
(cultuurhistorisch CV) (sinds 2014 lid van de Adviescommissie aardrijkskudige namen in Nederland AaniN);
- Redacteuren: Jack Brouwer en Mirjam van den Hoven-Gravesteijn;
- Beeldredacteur: Martin Stevens / Wolverlei Tekst en Beeld.

Terug naar boven

Vacatures / stages / vrijwilligers

Het project Plaatsengids.nl is vandaag de dag al een heel eind gevorderd, op weg naar het doel van dé ultieme reisgids en encyclopedie van alle plaatsen in heel Nederland. Maar er is tegelijkertijd nog heel veel desk- en fieldresearch en redactiewerk te verzetten, vóór alle 7.000 plaatspagina's inhoudelijk gereed zijn (streefdatum is 1-1-2018, waarna de pagina's 'alleen nog' hoeven te worden bijgehouden m.b.t. actuele ontwikkelingen. En ook dáár hebben en houden we onze handen dan nog altijd vol aan). We hebben nog een flink 'stuwmeer' met nog te verwerken bronnenmateriaal, waar we graag wat meer vaart in willen brengen. Wij zoeken daarom - zowel voor de 'afmaakfase' als voor de 'bijhoudfase' - nog versterking met:

1. Eén of meer redacteuren. Bijvoorbeeld met een achtergrond als sociaal of historisch geograaf, journalist, heemkundige of genealoog. Eventueel gespecialiseerd in bepaalde regio's of onderwerpen op het gebied van cultureel erfgoed.

En omdat de redactie haar handen al vol heeft aan haar kerntaak (én tevens in het kader van schoenmakers en leesten), zoeken wij ook nog:

2. Iemand voor de marketing- en p.r.-aspecten gericht op de inhoud, die het project middels online marketing wil profileren op en in de (social) media (Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, Google+, Pinterest, Instagram, blog, nieuwsbrief, pers, SEO, Kennisbank), om zo aan een breed publiek duidelijk te maken wat we te bieden hebben, wat zij eraan kunnen hebben, en te werken aan het opbouwen en uitbouwen van onze 'fanbase' met volgers en 'ambassadeurs'.

N.B.: Wij hebben nadrukkelijk géén behoefte aan een marketing 1.0, roepen-zenden-schreeuwen, outbound, pushmarketing (zie punt 8) persoon. Wat wij wél zoeken is iemand die een kei is* op het gebied van marketing 4.0 oftewel thought leadership, trusted authority, pull marketing, pause marketing, inbound marketing, content marketing, conversieoptimalisatie, user experience en usability. Oftewel niet róepen dat je de beste bent, maar het 'gewoon' waarmaken door daadwerkelijk middels de beste content in onze discipline op optimale wijze te voorzien in de behoeften van onze doelgroepen. Want dat is waar wij wél voor gaan en staan!
* Of wil worden!; we hebben genoeg actuele vakliteratuur voor je om je hierin te bekwamen.

3. Iemand voor de bedrijfsmatige marketingaspecten, die zich met advertentiewerving, affiliate marketing en mogelijke samenwerkingsverbanden gaat bezighouden, om het project kostendekkend te krijgen. Tegen aantrekkelijke commissies!

4. Een of meer camjo's: niet zozeer een fotograaf in de klassieke zin des woords, maar wél iemand die handig is met stilstaand beeld (foto's en oude ansichtkaarten, en het bewerken daarvan tot diaseries), en bewegend beeld zijnde film m.b.v. camera, webcam, dashcam en action cam (op fiets/motor/auto), selfie stick en/of drone, en die ook nog in staat is betrokkenen te interviewen c.q. te laten vertellen over hun interesse (inwoners over hun dorp of buurtschap, organisatoren over hun evenement, beheerders over hun natuurgebied, attractie, kerk, kasteel, molen, watertoren, fort, pontje, burgwachtershuisje etc. etc.) en daar YouTube-filmpjes of soortgelijk van te maken.

Voor alle functies geldt:
- Kennis van of affiniteit met ons specialisme: de kleine kernen (dorpen en buurtschappen) en het buitengebied met zijn landschappen en kleinschalig toerisme.
- Zolang het project nog niet kostendekkend is, gaat het sowieso om vrijwilligerswerk (behalve functie 3). Zodra dat wel zo is (planning: 1-1-2018), is een honorarium naar rato van je inspanningen - mits dat ook jóuw doel is natuurlijk - zeker bespreekbaar. Natuurlijk kunnen wij ook op plekken waar dat relevant is een link naar je site opnemen, wat bijdraagt aan jouw profilering en bekendheid als A-merk op jouw gebied, en je extra bezoekers/klanten oplevert.
- Ook een stagiaire is welkom, op het gebied van uitgeven / journalistiek / redactie, toerisme / leisure en/of internet marketing / ondernemen op het internet. In al deze disciplines is er genoeg praktijkervaring op te doen, te onderzoeken én te leren (zowel in de praktijk als middels de vele actuele vakliteratuur die we beschikbaar hebben)!
- Natuurlijk ben je ook van harte welkom als vrijwilliger, als je je tot een van deze taken aangetrokken voelt, en je door pensionering of welke omstandigheid ook veel vrije tijd hebt (gekregen), en nog een maatschappelijk zinvolle hobby met 'dankbaar werk' zoekt. Je leert je te bekwamen in de genoemde onderwerpen én je leert je eigen land(schap) hierdoor pas écht goed kennen!

Lijkt het jou een uitdaging om samen met ons dé ultieme reisgids en encyclopedie van heel Nederland (af) te maken?, dan komen wij graag met jou in contact!

Terug naar boven

Overige medewerkenden

Anderen die regelmatig inhoudelijke bijdragen leveren of geleverd hebben:
- Drs. Gerald van Berkel (naamsverklaringen);
- Jan Dijkstra, Houten (foto's);
- Monique Eggink (kernen in de gemeente Apeldoorn);
- Hans van Embden (bronnenmateriaal algemeen);
- Harry Fluks (plaatsnaamborden, zowel foto's als topografische bijzonderheden die daarbij komen kijken);
- Dr. Karel F. Gildemacher (plaats(nam)en in Fryslân);
- Egbert van de Haar, Tiel (geschiedenis en bezienswaardigheden van plaatsen in de Betuwe en Twente);
- René Hillesum Filatelie (bijzondere oude poststukken ter illustratie);
- Ronand van Kessel, Dordrecht (beschikbaarstelling oude ansichtkaarten uit zijn webwinkel);
- Dick Klees en Rita van den Broek, Studio Wolverine (foto's);
- Paul Klein, houdt plaatsenlijsten en gemeentelijke herindelingen bij op de site Metatopos;
- Jan Oosterboer, Rozenburg ZH (foto's);
- Bartus Vermeulen (statistische gegevens).

Terug naar boven

Contactgegevens

Plaatsengids.nl
Frank van den Hoven, hoofdredacteur/uitgever
Azaleastraat 2
4142 ZS Leerdam
Tel. 0345-617930 / 06-81939172.
KvK-nr. 30243682
BTW-nr. NL111166330B02.
Bankrekening NL96 INGB 0005725657 t.n.v. Plaatsengids.nl, Leerdam.

- Stuur via deze link een e-mail aan de redactie van Plaatsengids.nl.

Let op: Op Plaatsengids.nl beschrijven wij alle 7.000 plaatsen van ons land met o.a. hun geschiedenissen, bezienswaardigheden, natuur en recreatiemogelijkheden. Wij hebben echter inhoudelijk en organisatorisch niets met de door ons beschreven gemeenten, musea, kerken, kastelen, molens, begraafplaatsen etc. te maken! Immers wij beschrijven ze alleen maar.
Wil je dus iets vragen of melden aan een instantie die wij op onze site vermelden? Over bijvoorbeeld openingstijden van een museum, attractie, gemeente, kerk, kasteel, veerpont. Of over een verhuizing, of mogelijkheden en kosten van een begraafplaats of trouwerij? Stuur je e-mail dan aan die instantie zelf (dus gemeente, museum, kasteel, begraafplaats etc., bij de beschrijvingen linken wij doorgaans naar hun eigen sites) en niet aan de redactie van Plaatsengids.nl!

- Artikel over de drijfveren van de initiatiefnemers van Plaatsengids.nl, Frank en Mirjam van den Hoven.