Breezanddijk

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

breezanddijk_richtingbord.jpg

Op Breezanddijk staan geen borden die melden dat je er bent aangekomen. Er staat alleen een richtingbord in de directe omgeving. (© H.W. Fluks)

Op Breezanddijk staan geen borden die melden dat je er bent aangekomen. Er staat alleen een richtingbord in de directe omgeving. (© H.W. Fluks)

afsluitdijk-MSD-20080209-123893.jpg

Breezanddijk, Fryslân, Afsluitdijk met benzinestation

Breezanddijk, Fryslân, Afsluitdijk met benzinestation

breezanddijk_camping.jpg

Breezanddijk is een van de kleinste formele woonplaatsen van ons land, met slechts een bezinestation, een woonschip en een camping.

Breezanddijk is een van de kleinste formele woonplaatsen van ons land, met slechts een bezinestation, een woonschip en een camping.

breezanddijk_geboortebeker_eerstgeborene_titus_klein_1930.jpg

Breezanddijk is de voortzetting van het vroegere werkeiland Breezand, dat is aangelegd voor de aanleg van de Afsluitdijk. De eerstgeborene in dit werkkamp was Titus Klein, op 14 januari 1930. (© http://afsluitdijk.blogspot.nl)

Breezanddijk is de voortzetting van het vroegere werkeiland Breezand, dat is aangelegd voor de aanleg van de Afsluitdijk. De eerstgeborene in dit werkkamp was Titus Klein, op 14 januari 1930. (© http://afsluitdijk.blogspot.nl)

breezanddijk_geboren_en_overleden_in_gezin_klein.jpg

Op werkeiland Breezand, het huidige Breezanddijk, zijn in de korte tijd van zijn bestaan mensen geboren en overleden. Hier in 1 gezin is Titus Klein de eerstgeborene op 14 januari 1930. In 1931 overlijdt hier zijn slechts 13 jaar oude broertje Albertus.

Op werkeiland Breezand, het huidige Breezanddijk, zijn in de korte tijd van zijn bestaan mensen geboren en overleden. Hier in 1 gezin is Titus Klein de eerstgeborene op 14 januari 1930. In 1931 overlijdt hier zijn slechts 13 jaar oude broertje Albertus.

Breezanddijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Breezanddijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Breezanddijk.

Terug naar boven

Status

- Breezanddijk is een 'woonplaats' in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Het is enigszins curieus om Breezanddijk als 'woonplaats' te beschouwen. Het omvat namelijk slechts enkele bedrijfsmatige objecten  (waaronder een benzinestation) midden op de Afsluitdijk, plus een woonschip en een camping (zie bij Links). Men had het even legitiem onder de nabijgelegen buurtschap Kornwerderzand kunnen laten vallen. Het is echter een formele 'woonplaats' met een eigen postcode (8766) en plaatsnaam in postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie (BAG).

- De 'woonplaats' Breezanddijk heeft geen plaatsnaamborden. En de afrit ter plekke aan de A7 verwijst alleen naar het gelijknamige benzinestation ter plekke.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De plaats is genoemd naar de zandplaat Breezand die vroeger op deze plek in de Zuiderzee lag.

Terug naar boven

Ligging

Breezanddijk ligt NO van Wieringen, ZW van Makkum, in het midden van de Afsluitdijk. Het is een bekend punt bij automobilisten die over de Afsluitdijk rijden en een populair punt om op de parkeerplaats even te pauzeren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Breezanddijk omvat slechts 1 woonobject, zijnde een woonschip. Volgens de reportage uit 2012, hieronder genoemd bij Links, heeft de plaats 2 inwoners. Volgens een radioreportage uit oktober 2013 heeft het 4 inwoners, dus kennelijk zijn er recent 2 inwoners bij gekomen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Breezand is in of na 1927* aangelegd als werkeiland voor de bouw van de in 1932 gereed gekomen Afsluitdijk. Tijdens de bouw van de dijk zijn er barakken voor dijkwerkers gevestigd. Hier zijn ook mensen geboren bij wie als geboorteplaats Breezand is vermeld. Het eerste kind wordt er geboren op 14 januari 1930 (zie foto). Later wordt het nederzettinkje hernoemd in Breezanddijk. De voormalige werkhavens zijn tegenwoordig in gebruik als vluchthaven.
* Met de aanleg van de Afsluitdijk is namelijk gestart in 1927, maar gezien de geboortedatum van de eerstgeborene is dit werkeiland wellicht later aangelegd.

Het is vandaag de dag een mini-nederzettinkje met alleen een benzinestation, een woonschip en een camping. Verder heeft Breezanddijk een militair oefenterrein waarvandaan het Ministerie van Defensie voor proeven munitie laat verschieten in een baan over het IJsselmeer.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Windpark Fryslân
In het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk, wordt de komende jaren Windpark Fryslân gerealiseerd. Dit deel van het IJsselmeer is door de provincie en het Rijk aangewezen voor grootschalige energieopwekking. Het windpark draagt in belangrijke mate bij aan de 530,5 MW duurzame energiedoelstelling die de provincie Fryslân in 2020 wil realiseren. Met een gepland vermogen van ca. 320 MW kan Windpark Fryslân met minimale overlast van geluid en slagschaduw genoeg windstroom leveren voor alle Friese huishoudens. Dankzij de realisering van dit windpark ver uit de kust wordt het Friese landschap zoveel mogelijk ontzien.

Eelco Wolbers en Wijtze Boomsma van de denk- en werkgroep Dutch Water Managers stellen anno jan. 2016 voor om als alternatief voor het windpark een zonnepark van 300 hectare in het IJsselmeer aan te leggen. Een zonnepark kost 500 tot 600 miljoen euro en kan in 2020 gerealiseerd zijn. De 316 megawatt capaciteit aan zonnepanelen lzorgt in vergelijking tot een windpark met dezelfde capaciteit voor een besparing van 40 miljoen euro per jaar en dat voor een periode van 15 jaar. En dan is de schade die het windpark voor het toerisme gaat betekenen nog buiten beschouwing gelaten, zo stellen de iniatiefnemers.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Mosselbank gesloten t.b.v. ontwikkeling flora en fauna
Het Rijk heeft in 2010 bij Breezanddijk, in de Waddenzee net boven de Afsluitdijk, een mosselbank gesloten voor bodemberoerende activiteiten. Dit betekent dat in dit gebied niet gevist en niet geankerd mag worden. Met deze sluiting wil het Rijk de mosselbanken in dat gebied laten uitgroeien tot meerjarige stabiele mosselbanken met alle mogelijke flora en fauna die daarop kan voorkomen en van deze mosselbanken eet.

De mosselsector en de natuurbeschermingsorganisaties hebben in 2008 namelijk een convenant gesloten, wat onder meer inhoudt dat de mosselsector steeds meer traditionele mosselgronden opgeeft en het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties opschaalt. De 'opgegeven' mosselbanken worden gesloten voor elke vorm van bodemberoering om zo de ontwikkeling van een beschermde, rijke natuur op die banken veilig te stellen. Met de transitie van de mosselsector kunnen op den duur dus steeds meer mosselbanken een ongestoorde, natuurlijke ontwikkeling doormaken. En dat is weer een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de natuur in de Waddenzee die het Rijk onder Natura 2000 probeert te bereiken. Zie ook Besluit Artikel 20 beperking toegankelijkheid voor bodemberoerende activiteiten Waddenzee.

Terug naar boven

Links

- Artikel over de leden van Zeehengelsport- en Kampeervereniging Het Wad, die met ca. 50 stacaravans hun domicilie hebben in Breezanddijk. Het terrein hebben zij gepacht van Rijkswaterstaat. Op deze eenvoudige camping is vooral veel níet (geen elektriciteit, geen stromend water, geen riolering) maar, aldus het artikel, de kinderen vervelen zich er nooit want ze kunnen er vissen, zwemmen, surfen en strandjutten.

- Reportage over Breezanddijk op de site van het Reformatorisch Dagblad (2012).

Reactie toevoegen