Abbega

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

abbega_collage.jpg

Abbega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Abbega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Abbegea.JPG

Het dorp Abbega in zicht.

Het dorp Abbega in zicht.

Abbegea (2).JPG

Mooi hoekje in Abbega.

Mooi hoekje in Abbega.

Abbegea (3).JPG

De kerk van Abbega ten voeten uit.

De kerk van Abbega ten voeten uit.

Abbega

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Abbega.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Abbega.

Terug naar boven

Status

- Abbega is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Onder het dorp Abbega vallen ook de buurtschappen Abbegaasterketting en Pikesyl.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Abbegea. Op de plaatsnaamborden staat de Friese spelling bovenaan, maar de officiële spelling (bijvoorbeeld in de postadressen) is de Nederlandse.

Terug naar boven

Ligging

Abbega ligt W van IJlst, ZW van Sneek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Abbega 18 huizen met 113 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Abbega ca. 100 huizen met ca. 260 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Terpdorp Abbega is ontstaan tussen 1000 en 1200. Abbega heeft oorspronkelijk een parochiekerk gehad, gewijd aan de heilige Gertrudis. Sinds de Reformatie is Abbega kerkelijk gecombineerd met de buurdorpen Folsgare en Oosthem.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Aan de noordzijde van het dorp ligt een nieuwbouwwijk. In 1983 kreeg Abbega een geheel nieuwe basisschool.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Abbega heeft 4 rijksmonumenten.

- De Hervormde Kerk (PKN) van Abbega ligt op een door een gracht omringd kerkhof. Het is een in de kern middeleeuws kerkgebouw, in 1809 ommetseld en van spaarvelden rond de spitsbogige vensters voorzien. Aan de westzijde een houten dakruiter, die op een torenachtige voorbouw rust. Klokkenstoel met twee klokken.

- Gemaal nr. 24 aan het Hissemeer Z van Abbega is gebouwd in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het in `1918 opgerichte Waterschap Heeg verving rond 1925 alle in zijn gebied liggende windmolens door 29 elektrische gemalen. Zij waren alle van hetzelfde type, maar met twee varianten. De combinatie met de energiebron kon eenhuizig zijn of tweehuizig, zoals hier aan het Hissemeer het geval is. De stroom werd vanaf het transformatorhuis aan de weg, via de bovengrondse leiding aan telefoonpalen naar het gemaal geleid. Dit gemaal is één van de weinige exemplaren dat nog steeds in combinatie met het oorspronkelijke transformatorhuis in werking is. Gemaal, bovenleiding en transformatorhuis dateren uit 1927 en zijn alle rijksmonumenten.

Terug naar boven

Evenementen

De oranjevereniging verzorgt een paar keer per jaar evenementen, waarvan de tweejaarlijkse dorpsfeesten het hoogtepunt vormen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 1989 is het historische kerkepad tussen Abbega en Westhem gereconstrueerd.

- Door de opvaart is Abbega voor de kleine recreatievaart vanaf de Wijmerts / Bolswardervaart goed bereikbaar en is het voor botenbezitters aantrekkelijk om er te wonen.

Terug naar boven

Links

- Actualiteiten van en over Abbega op Facebook.

- Basisschool Bernegea.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Abbega kerk.

Reactie toevoegen