Barnsterbuorren

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Barnsterbuorren

Terug naar boven

Status

- Barnsterbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Barnsterbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Raerd.

- De buurtschap Barnsterbuorren heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Bernsterburen. De plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim zijn officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1427 kopie Bernsera, 1525 Beerns, 1718 Bernster Buiren.

Naamsverklaring
De 16e-eeuwse vormen zijn te lokaliseren in de directe omgeving van deze buurtschap. Daar liggen meer plaatsen met buren in hun naam, zoals Hornsterburen, Sibrandabuorren en Tsjerkebuorren. De naam betekent buren 'bij de woningen' behorend bij (de verdwenen plaats) Beerns of Berns, ontstaan uit Berningi* 'bij de lieden van de persoon Berno'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barnsterbuorren ligt W van Raerd, rond de provinciale weg N355 (Snitserdyk), voor zover gelegen in het dorpsgebied van Raerd en W van het water de Sytjesleat (voor 2007: Zijltjessloot).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Barnsterbuorren 9 huizen met 51 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd, of wederom ca. 10 huizen, met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Runenstaf
"Een Duitse kam haalde onlangs het nieuws, omdat deze versierd is met de runeninscriptie ‘kombu’: kam. Dit lijkt misschien raar, maar het benoemen van voorwerpen of het aangeven van de eigenaar met een runeninscriptie komt veel voor. Het Fries Museum heeft een tiental objecten met runeninscripties uit Friese bodem die heel wat mysterieuzer zijn. De runenstaf uit de terp Bernsterburen / Barnsterbuorren, gevonden in 1881, spant met de inscriptie ‘tuda æwudu (of æludu) kiuspu tuda’ de kroon. Wat betekent de mysterieuze inscriptie op dit voorwerp en wat doen runen eigenlijk in Friesland?", aldus de inleiding van het artikel 'Runenstaf van Bernsterburen' (verschenen in Historisch Tijdschrift 'Fryslân', 18e jaargang, nr. 5, september 2012, pag. 4/5), dat via de link ook online is te lezen.

Ook de toenmalige scholier Wytse Willem Pel uit 6 vwo van OSG Sevenwolden (Heerenveen) doet in 2017 een poging om de inscriptie op deze runenstaf te ontcijferen. Met zijn profielwerkstuk (pws) 'De betsjutting fan Westeremden-B en Barnsterbuorren'* is hij genomineerd voor de Marie Lokeprijs 2017, een pws-wedstrijd van de Rijksuniversiteit Groningen. * Voor de niet-Friezen is het gelijk een cursus Fries, want het profielwerkstuk is geheel in het Fries geschreven (waar ook een niet-Fries met enig taalgevoel wel uit komt). Wytse Willem motiveert dit als volgt: "Ik haw myn profywurkstik, lykas jo grif opfallen is,skreaun yn it Frysk, dit út'e selde leafde foar de taal as dejinge dy't my derta brocht hat de runen as ûnderwerp te kiezen. It wie in proses wêryn ik in soad opstutsen haw. Ik hoopje dat jo de tekst mei deselde wille lêze kinne as dy't ik hân haw by it skriuwen derfan."

Terug naar boven

Beeld

- Ab Seijnder* is in 2014 door deze omgeving gefietst en constateert aan de hand van zijn plattegrond dat in ieder geval deze panden betrekking moeten hebben op de buurtschap Barnsterbuorren. Ter plekke is dat immers niet te zien omdat er én geen plaatsnaamborden staan én er geen sprake is van een gelijknamige straatnaam. * Ab Seijnder is, toen hij in de VUT ging, een groot deel van Nederland doorgefietst, inclusief de kleine buurtchapjes zoals deze, en heeft daar per plaats een pagina met korte beschrijving en enkele foto's van gemaakt, die je kunt bekijken en lezen op zijn site 'Alle plaatsen op de fiets'.

Reactie toevoegen