Burdaard

Plaats
Dorp
Ferwerderadiel
Fryslân

burdaard_collage.jpg

Burdaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Burdaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

burdaard kerkebuurt [640x480].jpg

Burdaard Kerkebuurt

Burdaard Kerkebuurt

Burdaard..JPG

Burdaard met de molen De Zwaluw.

Burdaard met de molen De Zwaluw.

Burdaard.JPG

Burdaard één en al beweging.

Burdaard één en al beweging.

Burdaard. (2).JPG

Een rustig hoekje in Burdaard.

Een rustig hoekje in Burdaard.

Burdaard._1.JPG

Er is altijd leven en beweging in Burdaard.

Er is altijd leven en beweging in Burdaard.

Burdaard

Terug naar boven

Status

Burdaard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Ferwerderadiel. T/m 1983 gemeente Dantumadiel. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Birdaard. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Ferwerderadiel sinds 1999 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 in Breitenfurt, 1417 Berdawird, Berdawert, 1418 Berdauwerth, 1428 Berdawerth, Birdawert, 1481 to Berdawert.

Naamsverklaring
De oudste vorm Breitenfurt `brede voorde`is niet met zekerheid geïdentificeerd. De schrijver in Fulda interpreteerde het Oudfriese uurd `wierde, bewoonde hoogte`als het Oudhoogduitse furt `voorde`. De betekenis is `brede wierde`. Een andere verklaring gaat uit van bird, in het Fries burd `boord van het water, rand, oever`en dan wordt het `wierde aan de oever`van de Dokkumer Ee.(1)

Terug naar boven

Ligging

Burdaard ligt NNO van Leeuwarden, ZW van Dokkum, aan de Dokkumer Ee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Burdaard (dan: Birdaard) 62 huizen met 452 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk betrof de plaatsnaam Burdaard alleen het dorp ten oosten van de Dokkumer Ee en lag het in de gemeente Dantumadeel. De kern aan de andere kant van de Ee heette Wanswerd aan de Streek, genoemd naar het westelijk van dit dorp gelegen Wanswerd (thans Wânswert geheten), en viel onder de gemeente Ferwerderadeel. Om de respectievelijke delen van dit tweelingdorp te kunnen onderscheiden, kreeg het destijds 2 postcodes toegekend (9111-9112). Bij de gemeentelijke herindelingen in Fryslân van 1984 is Burdaard als grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Ferwerderadeel, en is Wanswerd aan de Streek aan het dorp toegevoegd en daar een integraal onderdeel van geworden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende site en literatuur:

- Geschiedenis van Burdaard.

- In 2007 is het standaardwerk `Drie eeuwen Burdaard` verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Burdaard heeft 5 rijksmonumenten.

- De PKN-gemeente Burdaard beschikt over 2 fraaie kerken: de Tsjerke oan'e Ie (Ds. R.H. Kuipersstraat 8) uit 1893, en de Tsjerke op'e Terp (Kerkbuurt 1) uit 1851.

- Koren-, Pel- en Houtzaagmolen De Zwaluw.

- Molen De Olifant.

- In Museum Ruurd Wiersma Hûs ziet u een prachtig staaltje naieve schilderkunst. Hier woonde tot zijn overlijden op 15 december 1980 de oud-melkvaarder Ruurd Wiersma. Hij maakte van zijn woonkamer een groot, kleurig panorama. Wanden, plafond, meubilair... Niets in het huis ontsnapte aan het penseel van deze gedreven zondagsschilder.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij de Avondvierdaagse (eind mei) kun je kiezen uit de afstanden 5 en 10 km.

- Op een zaterdag in juni is er Truckfestival Burdaard (in 2018 voor de 11e keer). Een kleine 200 trucks starten om 9 uur voor een toertocht door de omliggende dorpen. Op het festivalterrein is er livemuziek met allerlei activiteiten, zoals gratis rijles op een vrachtauto, zelf hijsen met een kraan, RC modelautobaan. Er is ook een speelkussen voor de jeugd. Blijkens de Facebookpagina van het evenement is het in 2016 kennelijk niet geweest, dus wellicht is het eens in de 2 jaar, alleen in de oneven jaren? - Videoreportage Truckfestival 2017.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Dokkumer Ee verbindt Burdaard via open bruggen met Dokkum, het Lauwersmeergebied, de Waddenzee, Leeuwarden, Harlingen en het Friese Merengebied. In de zomermaanden passeren rond de 12.000 schepen (staande mastroute) het dorp. Er is een passantenhaven met camping. In de winter, tijdens een eventuele Elfstedentocht, wordt het dorp tweemaal gepasseerd.

- Op 8 maart 2018 heeft Jan Kelderhuis een kramsvogel in Burdaard waargenomen en gefotografeerd. Dit is op zich al een schaars voorkomende vogel in in ons land, en dat hij in dit geval alleen was is nog bijzonderder, omdat ze doorgaans in groepen leven.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage 'Het kloppend hart van Burdaard' (2017), over dorpswinkel 'Super Oan 'E Ie' van Tjeerd Jager, door studenten van de opleiding Communicatie van NHL Hogeschool Leeuwarden. Winnaar Juryprijs Doarpskrêft Filmfestival.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Burdaard.

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant 'De Brêge' is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Burdaard-Jislum e.o..

- MFC: - In 2011 is het prachtige nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC) Het Spectrum gerealiseerd. Het herbergt een zwembad, een theater, een bioscoop, een kinderopvang, een jeugdsoos, een ouderensoos, een fitness- en sportzaal. Het MFC is een vliegwiel voor activiteiten. Het biedt onderdak aan de sportverenigingen, zoals o.a. korfbal, voetbal, volleybal, tennis, tai chi, gymnastiek, jazzdance en allerlei zwemsporten.

- Onderwijs: - Basisschool De Welle.

- Jeugd: - Jeugdhonk The Pitch.

- Sport: - FC Birdaard (voetbal). - Christelijke Korfbalvereniging Nij Quick Libben, afgekort tot c.k.v. NQL, is in 2011 ontstaan uit een fusie van de korfbalverenigingen Quick uit Burdaard en Nij Libben uit Rinsumageast. In beide dorpen zijn accommodaties, terwijl de jongste jeugd uit Raard en de Flieterpen hun wedstrijden op het sportterrein in Reitsum speelt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Burdaard alg. en - idem kerk.

Reactie toevoegen