Aekinga

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

aekinga_aekingahof.jpg

De buurtschap Aekinga heeft geen plaatsnaamborden. Alleen aan het bord van de Aekingahof kun je zien dat je kennelijk in de buurtschap bent aangekomen.

De buurtschap Aekinga heeft geen plaatsnaamborden. Alleen aan het bord van de Aekingahof kun je zien dat je kennelijk in de buurtschap bent aangekomen.

aekinga_internaat_kopie.jpg

Tot 2000 was er een internaat in Aekinga, officieel Orthopedagogisch Behandelingsinstituut Aekinga geheten

Tot 2000 was er een internaat in Aekinga, officieel Orthopedagogisch Behandelingsinstituut Aekinga geheten

Aekinga

Terug naar boven

Status

- Aekinga is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap Aekinga valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Appelscha.

- De buurtschap Aekinga heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Aekinge.

Oudere vermeldingen
Aackinge, Ackinga, Aeckinge. Vanaf de 17e eeuw Aeckinghe, Aeckinga, Æckinga en dergelijke, 19e eeuw Aackinge, 1861 Aekinga, 1877 Akinga.

Naamsverklaring
Het betreft hier de geslachtsnaam Aekinga, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Aeke met als betekenis 'de lieden van Aeke'.(1) De naam is aanvankelijk op een boerderij en later op de buurtschap overgegaan.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aekinga ligt W van het dorp Appelscha, rond de Aekingaweg. W van de buurtschap ligt de buurtschap Terwisscha, ZW ligt de buurtschap Canada. De buurtschap ligt verder ZO van het dorp Oosterwolde, WZW van het dorp Fochteloo, NO van het dorp Zorgvlied, ONO van het dorp Elsloo en ZO van het dorp Makkinga.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Aekinga 6 huizen met 31 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap circa 15 huizen met circa 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Internaat
Tot het jaar 2000 is er een internaat in Aekinga geweest. In dat jaar is het gesloten wegens structurele onderbezetting. - Ouders waren daar niet blij mee. - Facebookpagina van en voor vroegere bewoners van het internaat.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroutes Aekingerzandroute en Kale Duinen (6 en 11 km).

- Het Aekingerzand, ook bekend als de Kale Duinen, gelegen ZW van buurtschap Aekinga, is een zeer bijzonder natuurgebied, een uitgestrekt gebied met zandverstuivingen, dat deel uitmaakt van Nationaal Park Drents Friese Wold. Hier hebben weer en wind vrij spel. Stuifzandgebieden komen in ons land niet veel meer voor. Daarom is dit gebied door Staatsbosbeheer in enkele jaren geheel hersteld. Het zand stoof niet meer, omdat bomen en bossen dit verhinderden. Daardoor verdween langzaam aan een karakteristiek landschap met tal van bijzondere dieren als de zandhagedis en de kommavlinder. Nu veel bomen zijn gekapt, heeft het zand weer de kans om te stuiven. Een schaapskudde begraast de heide om ook die in bedwang te houden. Het Aekingerzad ligt in een mooi afwisselend gebied.

De Grenspoel, een ven in het Z van het Aekingerzand, is een klein juweel. Het ven is zo genoemd omdat hij op de grens ligt van Fryslân in het N en Drenthe in het Z. De provinciegrens loopt horizontaal door het meer. O van het meer vind je een uitkijktoren die er in 1995 is gebouwd door jongeren van internaat Aekinga. De uitkijktoren in het Aekingerzand van Staatsbosbeheer is zowel te fiets als te voet te bereiken. Op een hoog punt gelegen kun je vanaf dit punt een groot deel van het grootse stuifzandgebied overzien, en het beekdal van de Vledder Aa. Ook hier is de natuur in ontwikkeling. De diepe ontginningssloten zijn gedempt, vervuilde grond is afgevoerd en het water zoekt weer zijn eigen weg. Geleidelijk keren planten en dieren, die in een beekdal thuishoren, weer terug. Ook elders in het Drents Friese Wold liggen stuifzandgebieden, zoals het Witte Zand bij Diever. Veel stuifzandgebieden zijn in de 20e eeuw bebost, zoals het Dieverzand en de Bosberg. Daar herken je het stuifzand nog aan de vele heuveltjes waar nu bomen op groeien. (bron o.a.: Nationaal Park Drents Friese Wold) - Video ('360 graden foto') van het Aekingerzand.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - OBB Zeuvenakkers in buurtschap Aekinga (Aekingaweg 4) van zorginstelling Trajectum voorziet in een geïntegreerd aanbod van wonen, werken en vrije tijd op een beschermd terrein. Er zijn mogelijkheden om te wonen in een appartement, in een groep, open of besloten. Hier wordt specialistische behandeling en begeleiding geboden aan cliënten bij wie sprake is van psychiatrische kwetsbaarheid. Het gaat om cliënten met een complexe en bijzondere hulpvraag waarmee men elders is vastgelopen.

Reactie toevoegen