Fryslân

Fryslân

Niawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
De Fryske Marren
Nieuwebrug, prachtige kaart uit de begintijd van de ansichtkaarten (1903), getiteld "Hinke ontvangt bezoek"
Heerenveen
Inwoners van Nij Beets hebben in september 2016 gedurende vier avonden de Iepenloft musical Ruth opgevoerd. Het was een groot succes. Voor nadere informatie zie het kopje Evenementen.
Opsterland
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Súdwest-Fryslân
Kunstzinnig bankje in plantsoen in Nijega (© https://afanja.wordpress.com/2017/01/11/de-koe-van-nijega/)
Smallingerland
De Fryske Marren
Weststellingwerf
Weststellingwerf
Weststellingwerf
Nijemirdum
De Fryske Marren
Het piepkleine dorp Nijetrijne is in de regio beroemd van Opera Nijetrijne: ieder jaar in augustus wordt hier een 18e-eeuwse komische opera uitgevoerd in de openlucht van het overweldigende landschap van natuurgebied de Rottige Meente.
Weststellingwerf
Nijezijl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Nijhuizum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Nijland, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Noardburgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland c.a. maakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 17-3-2017 de naam van de nieuwe fusiegemeente als fusie van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. bekend: Noardeast-Fryslân. ©www.rtvnof.nl
Noardeast-Fryslân
Leeuwarden
Noarderein is sinds 2011 ter plekke herkenbaar d.m.v. plaatsnaamborden. Vreemd is dat de borden alleen Friestalig zijn, terwijl de overige plaatsnaamborden in Smallingerland doorgaans tweetalig zijn.
Smallingerland
De Friese gemeenten zijn niet altijd consequent m.b.t. het Nederlands of Fries. Zo heet deze buurtschap - in de qua plaatsnamen Friestalige gemeente Tytsjerksteradiel - Noardermar, maar is deze gelegen aan de weg Noordermeer...
Tytsjerksteradiel
Dat is duidelijk, we zijn in de buurtschap Noed
De Fryske Marren
Het dorp Noordwolde-Zuid heeft in 1978 geen eigen postcode gekregen en ligt daarom voor de postadressen zogenaamd 'in' buurdorp Noordwolde, maar het is wel degelijk een eigen dorp met alles erop en eraan. Daarover kun je alles lezen op deze pagina.
Weststellingwerf
De Werkgroep Groenkerk in Oentsjerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij "minsken" (people), "ierde" (planet) en "griene opbringst" (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk e.o. Groenkerk is "het groene wiel in de regio".
Tytsjerksteradiel
Offingawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
De Geitefok is de oudejaarsvereniging van Oldeberkoop. Zij organiseren diverse evenementen door het jaar heen, zoals met oud en nieuw en het paasvuur.
Ooststellingwerf
Oldeholtpade is met nog twee dorpen verkozen tot 'Mooiste dorp van Fryslân 2016'. Dorp en gemeente zijn daar terecht trots op, dus het dorp heeft mooie borden gekregen om dit bij de ingangen van het dorp aan voorbijgangers kenbaar te maken.
Weststellingwerf
Oldeholtwolde is een klein dorp en ook nog zodanig verspreid bebouwd dat het geen 'bebouwde kom' heeft. Daarom heeft het dorpje witte plaatsnaamborden en geen blauwe.
Weststellingwerf
In Oldelamer heeft een rolbrug over de Helomavaart gelegen, met bijbehorende brugwachterswoning. Helaas zijn beide afgebroken. Inwoner 'Hank Dussen' heeft beide gemonteerd in een foto van de huidige situatie. Zo hád het er hier dus uit kunnen zien...
Weststellingwerf
Oldeouwer
De Fryske Marren
Weststellingwerf
In oktober 2015 zijn in het kader van de jaarlijkse Landgoeddag door vijf 'woodcarvers' met kettingzagen tien 'sculpturen' in bomen gezaagd in het bos achter Hotel-Restaurant Het Witte Huis te Olterterp. Op de foto de sculptuur van Bonifatius.
Opsterland
De Fryske Marren
Gemeente Oostdongeradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Noardeast-Fryslân
Oosternijkerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Oosterstreek, dorpshuis
Weststellingwerf
Oosterwolde, dorpsgezicht, 1916
Ooststellingwerf
Oosterzee, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Oosthem, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Oostmahorn is - hoe klein ook - een heus dorp met een eigen bebouwde kom. Helaas heeft het dorp vooralsnog geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, waardoor het dorp voor de postadressen 'in' Anjum ligt.
Noardeast-Fryslân
Oostrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Gemeente Ooststellingwerf anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Ooststellingwerf
Opeinde, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Smallingerland
Achtkarspelen
Oppenhuizen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Smallingerland
Achtkarspelen
Gemeente Opsterland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Opsterland
Oranjewoud, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Osingahuizen aan de Wijde Wijmerts
Súdwest-Fryslân
De Friezen zijn meesters in het inconsequent spellen van plaatsnamen. Zo heet de buurtschap die blijkens de plaatsnaamborden kennelijk Oude Schouw heet, als straatnaam Oudeschouw, de brug heet Aldskou, en het hondenpension heet Ald Skou... (© Google)
Leeuwarden Heerenveen
Westerveld Ooststellingwerf
Oudehaske, Jousterweg
De Fryske Marren
Oudehorne en buurdorp Nieuwehorne worden in de praktijk als tweelingdorp Oude- en Nieuwehorne beschouwd. Maar formeel zijn het nog aparte dorpen met een eigen postcode en plaatsnaam en eigen plaatsnaamborden.
Heerenveen
Oudemirdum
De Fryske Marren
Oudeschoot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
De Hervormde kerk van Oudwoude
Noardeast-Fryslân
Ouwster-Nijega
De Fryske Marren
Ouwsterhaule, 1970
De Fryske Marren
Weststellingwerf
Paesens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Parrega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Heerenveen
Peins, dorpsgezicht
Waadhoeke
Ooststellingwerf Opsterland
Piaam, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Pikesyl, dichtbij Abbega, met in de verte Oosthem
Súdwest-Fryslân
Pingjum, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Leeuwarderadeel
Poppenwier, oude en nieuwe molen, gebroederlijk naast elkaar
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Tytsjerksteradiel
Raard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
De inwoners van Raerd worden al vele jaren maandelijks verwend met de inhoudelijk en visueel fraai uitgevoerde dorpskrant De Praet fan Raerd. T.g.v. het 100-ste nummer, in 2014, hebben de inwoners de redactie eens verwend, met een lekkere taart.
Súdwest-Fryslân

Pagina's