Abbegaasterketting

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

abbegaasterketting_collage.jpg

Abbegaasterketting, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Abbegaasterketting, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Abbegaasterketting..JPG

Abbegaasterketting, een nederzeting bij de brug over de Bolswardervaart.

Abbegaasterketting, een nederzeting bij de brug over de Bolswardervaart.

Abbegaasterketting. (2).JPG

Abbegaasterketting aan de Bolswardervaart.

Abbegaasterketting aan de Bolswardervaart.

Abbegaasterketting

Terug naar boven

Status

- Abbegaasterketting is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- De buurtschap Abbegaasterketting valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Abbega.

- De buurtschap Abbegaasterketting heeft geen plaatsnaamborden in de traditionele zin des woords, d.w.z. aan een paal langs de weg. Hier hangen de plaatsnaamborden aan de ophaalbrug (zie foto). Dat is wel zo praktisch, want nu zien zowel het weg- als het vaarverkeer dat ze door deze buurtschap komen. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Volgens (1) is het in het Fries Abbegeaster Ketting. Op de straatnaambordjes en in het postcodeboek staat echter Abbegeasterketting, als één woord dus. Op de plaatsnaambordjes aan de brug staat de naam in de Nederlandse spelling (wat dan weer wél overeenkomt met de algemene plaatsnaamspellingpolicy van deze gemeente m.b.t. de steden en dorpen, die officieel, d.w.z. voor postcodeboek en BAG e.d., Nederlandstalig zijn).

Oudere vermeldingen
1840 Abbegatsterketting.

Naamsverklaring
Aan het vaarwater van Bolsward naar Nijesyl ontstaat, als dochternederzetting van Abbega, bij een oeververbinding (een pont) annex tolheffing - gezien het element ketting - de buurtschap Abbegaasterketting.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Abbegaasterketting ligt NW van Abbega, rond de gelijknamige weg en rond de brug over de Wijmerts of Bolswarderzeilvaart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Abbegaasterketting 6 huizen met 38 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen (plus een woonark of -schip) met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 1969 is het oude, nog geen meter brede draaibruggetje over de Wijmerts of Bolswarderzeilvaart vervangen door de huidige 5 meter brede betonnen ophaalbrug. - Filmpje m.b.t. ingebruikname nieuwe ophaalbrug Abbegaasterketing 1969, waarbij het hele dorp uitloopt en met fanfare Hâld Moed uit het O buurdorp Oosthem naar de nieuwe brug marcheert om deze feestelijk officieel in gebruik te nemen. De inwoners van Abbega waren daar blij mee, want die moesten met de auto voorheen 7 km omrijden om in hun buurtschap Abbegaasterketting aan de overkant van de vaart te komen. Ook de afstand naar het N buurdorp Nijland werd er flink door verkort.

Reactie toevoegen