Burgum

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

burgum groeten uit 1954 [640x480].jpg

Burgum Groeten uit 1954

Burgum Groeten uit 1954

Burgum..JPG

Op straat in Burgum.

Op straat in Burgum.

Burgum.JPG

Lekker weertje in Burgum.

Lekker weertje in Burgum.

Burgum

Terug naar boven

Status

- Burgum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- Onder het dorp Burgum valt ook de buurtschap Noardermar.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Bergum. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Tytjerksteradiel sinds 1989 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Burgum ligt ZW van het dorp Noardburgum, WZW van de dorpen Jistrum en Kootstertille, W van het meer het Burgumer Mar en de dorpen Drogeham en Harkema, WNW van het dorp Eastermar, NW van het dorp De Tike, NNW van het dorp Nijega, N van de dorpen Sumar en Oudega, NO van de dorpen Garyp en Earnewâld, ONO van het meer de Wide Ie en het dorp Suwâld, ZW van de dorpen Hurdegaryp, Tytsjerk en Ryptsjerk en Z van de dorpen Feanwâldsterwâl en Feanwâlden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Burgum 259 huizen met 1.899 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Wetterskip Fryslân heeft 4 Friese zandwinplassen aangewezen om baggerslib en grond te storten die vrijkomt uit het beheersgebied. Het gaat om de zandwinplassen bij Suwâld, Wijde Ee ten westen van Burgum, Eesterzanding bij Drachten (Smalle Ee) en Eesterga ten noorden van Lemmer. Door het baggerslib en de grond te concentreren in 4 plassen verbetert de kwaliteit van de rest van het Friese water. Er wordt bespaard op maatschappelijke kosten, er wordt een nuttige inrichting van de zandwinplassen mogelijk en deze worden veiliger. Het gaat om plassen die erg diep zijn waardoor ze gevaarlijk zijn voor zwemmers en schaatsers. Door de maatregelen stijgt de ecologische waarde van de plassen. Zo krijgen andere planten- en diersoorten een kans. Er ontstaat bijvoorbeeld een verbinding tussen de natuurgebieden de Groote Wielen en het nationale park Alde Feanen door het opvullen van de zandwinplas bij Suwâld. (bron: Wetterskip Fryslân, 10-3-2010)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Burgum heeft 15 rijksmonumenten.

- De collectie van Streekmuseum en Volkssterrenwacht Burgum bestaat onder andere uit de thema´s zwerfstenen, fossielen, gaswinning, waterwinning, steentijd, bronstijd, ijzertijd, romeinse tijd, middeleeuwen, streekgeschiedenis, fotografie, Burgemer zilver en textiel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Wouden Klassieker (wielrennen, op een zondag in april).

- Op de Lifestyle Fair Oars! (op een zaterdag in april) kunt u proeven, voelen, zien en beleven hoe leuk, lekker en mooi duurzame, gezonde en fairtrade producten zijn. En hoe leuk en makkelijk het is om aan beweging te doen. Organisaties, verenigingen en de gemeente Tytsjerksteradiel laten met veel enthousiasme zien hoe het oars kan. Want it kin oars, it moat oars!

- Wâldpop (Hemelvaartsdag).

- Iepenloftspul Burgum (juni).

- Internationaal Dansfestival Burgum (juli).

- Concours Hippique Burgum (weekend in augustus).

- Bij de BurgumRun (begin september) kunt u kiezen uit de afstanden 5, 10 en 16 kilometer.

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie met meer dan 100 oude ansichten en foto's van Burgum. - Nog een diaserie met oude ansichten van dit dorp. - En nog een diaserie met oude ansichtkaarten van dit dorp, met toelichtende teksten erbij, uit de collectie van Johannes Buruma.

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Burgum op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Burgum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Burgum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Burgum kerk.

Reactie toevoegen