Baaium

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

baaium.jpg

Baaium gezien vanaf de Werpsterdyk.

Baaium gezien vanaf de Werpsterdyk.

baaium2.jpg

Baaium bereikt.

Baaium bereikt.

baaium_3.jpg

Via de Kleasterwei komen we in Baaium aan.

Via de Kleasterwei komen we in Baaium aan.

baaium_4.jpg

In het centrum van Baaium.

In het centrum van Baaium.

Baaium

Terug naar boven

Status

- Baaium is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- Baaium heeft een eigen dorpswapen, dat deels is afgeleid van het bijzondere middeleeuwse doopvont (zie daarvoor verder bij Bezienswaardigheden).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Baijum. Overigens is de plaatsnaam sinds 1993 officieel - alleen nog - Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Baaium ligt N van Winsum, O van Wjelsryp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Baaium 20 huizen met 108 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Baaium was in het verleden een gebied met veel terpen. Tot 1685 stond bij dit dorp de Eeckemastins, die van 1602 tot 1610 werd bewoond door grietman Ulbo van Aylva van de grietenij Baarderadeel. In 2000 zijn aan de Alde Bayumerdyk de restanten van een andere 12e-eeuwse stins gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baaium heeft 2 rijksmonumenten: de hierna vermelde windmotor en de Hervormde kerk. De huidige kerk dateert uit 1876, de toren is uit 1865. De buitenzijde is in 1997 gerestaureerd, de toren in 2004 en het interieur in 2011/2012. De kerk is in 2012 weer in gebruik genomen voor de eredienst en andere activiteiten. Dit was de 27 jaar daarvóór mogelijk in verband met vallend stucwerk van wanden en plafond. Naast het voor Friesland zeldzame stucwerk heeft de kerk ook een bijzonder 700 jaar oud doopvont. Dit zeer merkwaardige doopvont is in de 17e eeuw bij graafwerkzaamheden gevonden. Wellicht heeft het aan de RK kerk van Baaium behoord. Het is niet ondenkbaar dat het doopvont uit vrees voor de Beeldenstorm is begraven.

In 1860 bouwt Willem Hardorff een mechanisch éénklaviers sleepladen-orgel voor de Hervormde kerk in Baaium. Dit instrument wordt in 1876 verkocht naar Hallum. In datzelfde jaar wordt een groter tweeklaviers orgel in gebruik genomen, eveneens gebouwd door Willem Hardorff. - De kerk maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Wjelsryp-Baaium. - Sinds 2014 is de kerk in bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. - In 2014 is een zeldzame 18e-eeuwse 'bernebier' (kinderbaar) ontdekt in Baaium (waar destijds de te begraven kinderen mee naar het kerkhof werden vervoerd). D.w.z. het was aanvankelijk verkocht op de rommelmarkt van de kerk, omdat men geen idee had dat het iets bijzonders was. Gelukkig is dat later alsnog ontdekt en is de baar nu weer in de kerk teruggekeerd. Er blijken nog maar 6 van deze 'bernebiere' over te zijn in heel Fryslân.

- De Windmotor van de Baaijumer Polder is een zeldzaam type van de firma Mous uit Balk.

- In het dorp staat een paal met daaraan enkele curieuze richtingbordjes, resp. naar 'Baaium-Centrum' (alsof dat kan missen: veel meer dan het Centrum is er in ditr dorp niet...), 'Nergens heen' en 'Naar huis'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Baes Haije (laatste weekend van augustus).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Baaium. - Deze site wordt op termijn opgevolgd door een nieuwe site.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baaium.

Reactie toevoegen