Aldeboarn

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

aldeboarn_collage.jpg

Aldeboarn, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Aldeboarn, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

aldeboarn_varkens_in_de_wei.jpg

Aldeboarn, varkens in de wei aan de Fjûrlânswei Z van het dorp, anno maart 2016. Wat ons betreft mag dit een trend worden. Beter voor de dieren en aantrekkelijker voor ons om naar te kijken dan naar die kale weilanden...

Aldeboarn, varkens in de wei aan de Fjûrlânswei Z van het dorp, anno maart 2016. Wat ons betreft mag dit een trend worden. Beter voor de dieren en aantrekkelijker voor ons om naar te kijken dan naar die kale weilanden...

aldeboarn_varkens_in_de_wei_ii.jpg

Aldeboarn, de gebitten en staarten van deze varkens blijven gewoon intact, en de varkens mogen mét hun biggen lekker de hele dag in de wei wroeten.

Aldeboarn, de gebitten en staarten van deze varkens blijven gewoon intact, en de varkens mogen mét hun biggen lekker de hele dag in de wei wroeten.

aldeboarn kerkeburen rechts logement h meijer 1915 [640x480].jpg

Aldeboarn Kerkeburen rechts Logement H. Meijer 1915

Aldeboarn Kerkeburen rechts Logement H. Meijer 1915

Aldeboarn (3).JPG

Beschermd dorpsgezicht van Aldeboarn

Beschermd dorpsgezicht van Aldeboarn

Aldeboarn.JPG

Rustig op de Weaze in Aldeboarn

Rustig op de Weaze in Aldeboarn

Aldeboarn (2).JPG

De Deelhofkerk in Aldeboarn

De Deelhofkerk in Aldeboarn

Lekkerterp..JPG

Even ten Zuiden van Aldeboarn ligt het zeer landelijk gelegen buurtschap Lekkerterp.

Even ten Zuiden van Aldeboarn ligt het zeer landelijk gelegen buurtschap Lekkerterp.

Aldboarn.JPG

We kijken nog even om naar het mooie Aldeboarn.

We kijken nog even om naar het mooie Aldeboarn.

Aldeboarn

Terug naar boven

Status

- Aldeboarn is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 1983 (hoofdplaats van de) gemeente Utingeradeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Heerenveen.

- Onder het dorp Aldeboarn vallen ook de buurtschappen EasterboarnPoppenhúzen en Warniahúzen. Vroeger viel ook een deel van de buurtschap Soarremoarre onder dit dorp. Tegenwoordig valt die geheel onder het dorp Nes.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oldeboorn. De spelling van de plaatsnaam is sinds 1989 officieel Friestalig.

Bijnaam
De inwoners van Aldeboarn worden tuorkemjitters (torenmeters) genoemd. De volgende anekdote doet daarover de ronde; De Boornsters wilden de hoogste toren van Fryslân hebben, en dat betekende dat hun toren hoger moest worden dan de toren van Tzum. Daarom reisden twee mannen naar Tzum om te bepalen hoe hoog die toren precies was. Ze beklommen de toren en maten de hoogte met een touw. Daarna bleven ze in de plaatselijke herberg overnachten. Terwijl ze sliepen sneed de waardin een flink stuk van het touw af. Het gevolg was dat de toren van Oldeboorn toch lager bleek te zijn dan de toren van Tzum.

Terug naar boven

Ligging

Aldeboarn ligt ZO van Grou, O van Akkrum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Aldeboarn 247 huizen met 1.485 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp nog altijd ruim 1.400 inwoners, nu in ca. 600 huizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

De geschiedenis van Aldeboarn gaat terug tot ver voor onze jaartelling. Bij opgravingen zijn daar bewijzen van gevonden. Fragmenten van klokbekers als ook ander aardewerk uit dezelfde tijd als de klokbekers, zijn bij opgravingen gevonden en uitgestald in de Aldheidskeamer. Permanente bewoning aan de Boorne zal zo rond 700 voor het eerst plaats vinden. Bonifatius heeft, voordat hij zijn noodlottige reis naar Dokkum maakte, geleerd en gedoopt aan de Boorne.

Hij moet uit een bron hebben gedoopt. Friese geschiedschrijvers als Winsemius en Schotanus verhalen hiervan. Boven de bron is een kerk gebouwd. Die kerk werd gewijd aan de heilige Pancratius. En ook dat is een verwijzing naar Bonifatius. Overal waar hij zelf een kerk heeft gesticht heeft hij die kerk gewijd aan Pancratius, waar hij een groot vereerder van was.

Museum Aldheidskeamer Uldrik Bottema is ondergebracht in de voormalige boter- en kaaswaag uit 1736. Nadat het gebouw zijn oorspronkelijke functie verloor, heeft het onder andere dienst gedaan als gemeentesecretarie en was er een arrestantenhok in ondergebracht. Sinds 1986 is het pand in functie als museum over het verleden van Aldeboarn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aldeboarn heeft 19 rijksmonumenten.

- De Pancratiuskerk of Doelhofkerk uit 1753 vervangt een middeleeuwse tufstenen voorganger. De toren dateert uit 1737. Aan deze toren hebben de Boornsters hun bijnaam te danken. Zie verder bij Naam. Bijzonder is dat de toren scheef staat. Dat komt niet veel voor in ons land. Een andere beroemde scheve toren is die van Acquoy. De kerktoren van Aldeboarn is in 2014 grondig gerenoveerd. - Filmpje kerktoren in de steigers. - Filmpje timmermannen aan het werk in de toren.

- Gevelstenen in Aldeboarn.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oogstfeest (op een zaterdag begin juli).

- Aldeboarn is o.a. bekend vanwege de jaarlijkse Gondelvaart (op een vrijdag eind augustus). Op dezelfde dag is er ook een braderie.

Terug naar boven

Beeld

- Film (40 min.) over Aldeboarn anno 1953.

- Film (45 min.) over Aldeboarn anno 1967.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aldeboarn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Aldeboarn.

- Onderwijs: - Basisschool De Finne. - Basisschool De Boarne.

- Sport: - Sloeproeivereniging Tréwes. - Gymnastiekvereniging Hercules. - Tennisclub Oldeboorn.

- Zorg: - Boarnsterhim State biedt sinds 2012 aan zorgbehoevende ouderen een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij van deskundige en vriendelijke medewerkers kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht ontvangen. Naast de mogelijkheid voor vaste bewoning zijn er bij Boarnsterhim State ook mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (Zorghotel). Gasten kunnen terecht voor een korte of langere logeerperiode. Het kan gaan om overbruggingszorg of zorg in aansluiting op een ziekenhuisopname om aan te sterken of te herstellen. Tevens is het mogelijk om in Boarnsterhim State te revalideren onder professionele begeleiding. Verder bieden zij palliatieve terminale zorg onder behoedzaam toezicht en zonder restrictie in verblijfsduur.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Aldeboarn en - idem kerkhof.

Reactie toevoegen