Bitgum

Plaats
Dorp
Menameradiel
Fryslân

Beetgum (2).jpg

Daar hebben we het terpdorp Bitgum al.

Daar hebben we het terpdorp Bitgum al.

Beetgum..JPG

Op de Buorren in Bitgum.

Op de Buorren in Bitgum.

Beetgum.JPG

De Sint-Martinuskerk in Bitgum.

De Sint-Martinuskerk in Bitgum.

Bitgum

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Bitgum.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Bitgum.

Terug naar boven

Status

- Bitgum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Menameradiel.

- Bitgum heeft veel samenwerkingen met, en deelt veel voorzieningen met de buurdorpen Bitgummole en Ingelum. Gezamenlijk zou je ze dan ook als 'drielingdorp' kunnen beschouwen (vergelijkbaar met Lekkum / Miedum / Snakkerburen).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Beetgum. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel - en alleen nog - Friestalig.

Oudere vermeldingen
1399 Betinghim, 1439 Beethgem, 1441 Beteghum, 1472 Beetgum, 1496 Beetghum.

Naamsverklaring
Ontstaan uit Badingaheem* 'woonplaats van de lieden van de persoon Bade'. Gysseling gaat uit van Berhtinga haim 'woonplaats van de lieden van de persoon Berhto'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Bitgum ligt NW van Leeuwarden, ZO van Berltsum. De dorpskern grenst in het W aan de N383 (Marsum - Sint Annaparochie).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bitgum 48 huizen met 383 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ruim 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Aldfaers Erf is de vereniging voor dorpsgeschiedenis van Bitgum e.o. (dat e.o. staat met name voor Bitgummole en Ingelum) en is opgericht in 1978.

- T. Kingma heeft in 1988 het boek 'Bitgum. Skiednis fan Bitgum en Bitgummole' gepubliceerd (292 p., uitg. Fryske Akademy, nr. 2 in de Rige steds-, doarps- en streekskiednissen, Akademy-nummer 694). Onder de link vind je een recensie van het boek.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf van Beetgum (2008) is onderdeel van het Belvedèreonderzoek 'Nieuwe kijk op dorpsplannen'. Het rapport schetst, met respect voor het bestaande landschap, de ontwikkelingsmogelijkheden voor het dorp in de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bitgum heeft 6 rijksmonumenten.

- De kerk maakt deel uit van de PKN-gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum. - Orgel van de kerk in tekst en beeld.

- Op Berltsumerdyk 3 ligt een Stolperstein voor WO II-oorlogsslachtoffer Wijbe Dijkstra.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestvereniging De Maeyebeam organiseert voor de dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum diverse evenementen door het jaar heen, w.o. het Dorpsfeest (1x in de 4 jaar), Koningsdag en de Nieuwjaarsduik.

- De Âldjiersploech Bitgum organiseert jaarlijks een spetterend oud- en nieuwfeest.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Bitgum.

- Films m.b.t. Bitgum.

Terug naar boven

Links

- Actualiteiten m.b.t. Bitgum op Facebook.

- Kaatsvereniging OKK (Oefening Kweekt Kunst) is opgericht in 1895 en in 1996 samengevoegd met kaatsvereniging Reitsje Him.

- Harmonie Beetgum (wat in de praktijk een fanfare is) is opgericht in 1898.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bitgum.

Reactie toevoegen