Annabuorren

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

annabuorren_huisnummerbordjes.jpg

De doodlopende weg Annabuorren, in de gelijknamige buurtschap, splitst halverwege in twee weggetjes. Handig dat men daarom vooraf aangeeft dat je voor de oneven nummers rechtsaf moet en voor de even nummers linksaf, want dat spreekt immers niet voor zich.

De doodlopende weg Annabuorren, in de gelijknamige buurtschap, splitst halverwege in twee weggetjes. Handig dat men daarom vooraf aangeeft dat je voor de oneven nummers rechtsaf moet en voor de even nummers linksaf, want dat spreekt immers niet voor zich.

Annabuorren

Terug naar boven

Status

- Annabuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tirns.

- De buurtschap Annabuorren heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ook wel Annebuorren, maar op de straatnaambordjes luidt de spelling Annabuorren, dus houden wij die spelling aan.

In het Nederlands
Anneburen. De buurtschap heeft dus geen plaatsnaamborden, en het straatnaambordje heeft de Friestalige variant (dus kennelijk is dat dan de voorkeursspelling, die wij dan ook hanteren), hoewel de dorpsnamen in de voormalige gemeente Wymbritseradiel officieel Nederlandstalig zijn.

Oudere vermeldingen
1718 Anne Buiren, 1854 Anneburen (St.-).

Naamsverklaring
Betekent buren 'bij de woningen' van Sint Anna, moeder van Maria. Nog te herkennen in de vorm met St.- uit 1854 en in de straatnaam Annabuorren.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Annabuorren ligt direct N van Tirns, rond de gelijknamige, doodlopende weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Annabuorren 2 huizen met 19 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carbidschieten op oudjaarsdag.

Reactie toevoegen