Bitgummole

Plaats
Dorp
Menameradiel
Fryslân

beetgumermolen menaldumerweg [640x480].jpg

Beetgumermolen Menaldumerweg

Beetgumermolen Menaldumerweg

Beetgummermolen.JPG

Het wegdorp Bitgummole bereikt.

Het wegdorp Bitgummole bereikt.

Beetgummermolen (2).JPG

Dorpsgezicht Bitgummole.

Dorpsgezicht Bitgummole.

Beetgummermolen (3).JPG

Een mooi straatje in Bitgummole.

Een mooi straatje in Bitgummole.

Bitgummole

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Bitgummole.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Bitgummole.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Bitgummole.

Terug naar boven

Status

- Bitgummole is een dorp* in de provincie Fryslân, gemeente Menameradiel.
* Vanouds was Bitgummole een buurtschap van het dorp Bitgum. Pas in 1963 heeft het de dorpsstatus gekregen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Beetgumermolen. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
Begin 20e eeuw komen we ook de spellingen Beetgummermolen en Beetgunemermolen tegen, beide gedrukt op ansichtkaarten uit die periode. Hoewel de eerstgenoemde door een van de afzenders van een kaart als drukfout werd beschouwd, want hij had 1 van de 2 m'en doorgestreept. Als je twijfelt over de juiste schrijfwijze, kun je de naam natuurlijk ook gewoon afkorten, zoals de uitgever van de kaart die op deze pagina is afgebeeld, heeft gedaan :-) Vermoedelijk is de tweede hiervoor genoemde spelling ook een drukfout, omdat wij die tot heden nergens anders zijn tegen gekomen.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de molen bij het dorp Bitgum, waarbij de kern ontstaan is. Helaas is de naamgever er niet meer: de molen is in 1862 door brand verwoest en niet weer opgebouwd.

Terug naar boven

Ligging

Bitgummole ligt NW van Leeuwarden, en Marssum, NO van Menaldum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Bitgummole 57 huizen met 494 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Bitgummole ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Bitgummole.

- Aldfaers Erf is de vereniging voor dorpsgeschiedenis van Bitgum e.o. (dat e.o. staat met name voor Bitgummole en Ingelum) en is opgericht in 1978.

- T. Kingma heeft in 1988 het boek 'Bitgum. Skiednis fan Bitgum en Bitgummole' gepubliceerd (292 p., uitg. Fryske Akademy, nr. 2 in de Rige steds-, doarps- en streekskiednissen, Akademy-nummer 694). Onder de link vind je een recensie van het boek.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is (opnieuw) archeologisch bodemonderzoek verricht aan de zuidrand van Bitgummole. De provincie wil meer zekerheid over de historie van het dorp, in verband met de nieuwe weg tussen Stiens en Marssum. De toekomstige route betekent een grote ingreep voor het middeleeuwse landschap. De ‘tangent' doorsnijdt op minstens drie plekken de oude kustlijnen en dijken.

- Dorpsvisie Bitgummole (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bitgummole heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de kop-hals-rompboerderij uit ca. 1870 op Dyksterhuzen 32 en de Gereformeerde kerk.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Bitgummole.

Terug naar boven

Links

- Pleatslik Belang Bitgummole.

- Brassband Looft den Heer.

Reactie toevoegen