Boornbergum

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

boornbergum galhoek [640x480].jpg

Boornbergum Galhoek

Boornbergum Galhoek

Boornbergum

Terug naar boven

Status

- Boornbergum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Boarnburgum.

Oudere vermeldingen
1840 Boorbergum.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Boornbergum ligt ZO van de dorpen Smalle Ee en Oudega, Z van de dorpen De Wilgen en Opeinde, ZW van de kern Drachten, W van het dorp Kortehemmen en de A7, NW van de dorpen Beetsterzwaag en Olterterp, NO van de dorpen Nij Beets en Tijnje en OZO van het dorp De Veenhoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Boornbergum 58 huizen met 328 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpenvisie Boornbergum en Kortehemmen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boornbergum heeft 1 rijksmonument.

- Boornbergum heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Kerk van de Protestantse Gemeente Boornbergum - Kortehemmen, die in beide dorpen een kerk heeft. De kerkdiensten wisselen wekelijks tussen beide kerken.

- Kerk van de (voortgezette) Gereformeerde kerk Boornbergum - Kortehemmen e.o. (Easterbuorren 52).

Terug naar boven

Evenementen

- De Activiteiten Commissie Boornbergum organiseert o.a. Sinterklaas, de Spelweek en andere activiteiten voor jongeren.

- Muziekkorps Looft den Heer organiseert jaarlijks op een zaterdag in de 1e helft van december de Kerstmarkt. De entree is gratis, de erwtensoep is warm, en de kerststukjes zijn met liefde door de leden gemaakt.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Boornbergum.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen.

- Dorpshuis: - Doarpshûs 't Bynt.

- Onderwijs en kinderopvang: - Daltonschool De Finneblom. - Basisschool By de Boarne. - Vandaag BSO.

- Muziek: - Fanfarekorps Looft den Heer is opgericht in 1911.

- Sport: - SC Boornbergum '80 heeft afdelingen voor voetbal, volleybal, tennis en gymnastiek.

- Zorg: - Zorgboerderij De Vonk biedt haar deelnemers dagbesteding en werk. Werk geeft ritme, biedt structuur en herstelt de eigenwaarde. Dagbesteding en werk is plezierig, omdat het afleidt van de dagelijkse beslommeringen. Daarnaast wordt men niet aangesproken op onmogelijkheden, maar op mogelijkheden. Verder biedt De Vonk culturele activiteiten en educatie aan. De Vonk hanteert het uitgangspunt van kleinschalige opvang en begeleiding, om op deze wijze kwaliteit te waarborgen. Met name cliënten waarbij activerende of ondersteunende begeleiding geïndiceerd is, vinden hun plek op De Vonk: cliënten met een licht verstandelijke beperking; jong dementerenden; licht dementerende ouderen; cliënten met psychiatrische problematiek; langdurig werklozen / arbeidsongeschikten; mensen die in aanmerking komen voor een reïntegratie traject.

Door middel van zinvolle dagbesteding wordt op systematische wijze toegewerkt naar: het (her)winnen van zelfvertrouwen; het hervinden van dagritme en structuur; het ontlasten van familieleden; het verhogen van welzijn; het in stand houden en ontwikkelen van netwerken; (leren) samenwerken; voorbereiding op een nieuwe baan; last but not least: weer plezier ervaren in het leven.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Boornbergum, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen