Bartlehiem

Plaats
Buurtschap
Tytsjerksteradiel Noardeast-Fryslân Leeuwarden
Trynwâlden
Fryslân

bartlehiem_cartoon_evert_kwok_drie_wijzen_uit_het_oosten.jpg

Evert Kwok is een, voor wie van het genre houdt, geniale reeks cartoons met woordgrappen. Zoals deze: de drie wijzen, anno 21e eeuw. Bartlehiem heeft vroeger ook Bethlehem geheten. Het is alleen niet het goede... (© www.facebook.com/woordgrappen)

Evert Kwok is een, voor wie van het genre houdt, geniale reeks cartoons met woordgrappen. Zoals deze: de drie wijzen, anno 21e eeuw. Bartlehiem heeft vroeger ook Bethlehem geheten. Het is alleen niet het goede... (© www.facebook.com/woordgrappen)

bartlehiem_skeelertocht_2017.jpg

De Bartlehiem Skeelertocht is er al sinds 1968. In 2017 was de extra feestelijke 30e editie.

De Bartlehiem Skeelertocht is er al sinds 1968. In 2017 was de extra feestelijke 30e editie.

bartlehiem_collage.jpg

Bartlehiem, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Bartlehiem, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

bartlehiem_sloeproeivereniging.png

Sloeproeivereniging Bartlehiem is in 2013 opgericht

Sloeproeivereniging Bartlehiem is in 2013 opgericht

bartlehiem_touwtrekvereniging_ttv_bartlehiem.jpg

Een sportieve buurtschap, want naast de sloeproeivereniging is er ook nog touwtrekvereniging TTV Bartlehiem.

Een sportieve buurtschap, want naast de sloeproeivereniging is er ook nog touwtrekvereniging TTV Bartlehiem.

Bartlehiem.JPG

Na een mooie fietstocht langs de Dokkumer Ee komen we in Bartlehiem, op de rechteroever vanuit Leeuwarden gezien

Na een mooie fietstocht langs de Dokkumer Ee komen we in Bartlehiem, op de rechteroever vanuit Leeuwarden gezien

Bartlehiem..JPG

Plaatsnaambord voor de scheepvaart, met aan de overkant van de Dokkumer Ee het bekende brugje

Plaatsnaambord voor de scheepvaart, met aan de overkant van de Dokkumer Ee het bekende brugje

Bartlehiem (2).JPG

Na weer een mooie tocht langs de Dokkumer Ee komen we in Bartlehiem aan, op de linkeroever vanuit Leeuwarden gezien ...

Na weer een mooie tocht langs de Dokkumer Ee komen we in Bartlehiem aan, op de linkeroever vanuit Leeuwarden gezien ...

Bartlehiem (3).JPG

... en zien we het brugje van Bartlehiem van nabij.

... en zien we het brugje van Bartlehiem van nabij.

Bartlrhiem.JPG

Vanaf het Elfstedenbrugje zien we over de Dokkumer Ee naar de Oudkerkervaart en is de cirkel rond

Vanaf het Elfstedenbrugje zien we over de Dokkumer Ee naar de Oudkerkervaart en is de cirkel rond

Bartlehiem

Terug naar boven

Status

- Bartlehiem is een buurtschap in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Tytsjerksteradiel (en daarbinnen in de streek Trynwâlden), deels gemeente Noardeast-Fryslân (t/m 2018 gemeente Ferwerderadiel), deels gemeente Leeuwarden (t/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel).

- De buurtschap Bartlehiem valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Wyns (gemeente Tytsjerksteradiel), deels onder het dorp Wânswert (gemeente Noardeast-Fryslân), deels onder het dorp Stiens (gemeente Leeuwarden).

- De buurtschap Bartlehiem ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1232 in Bethlehem, 1476 Berlaheem, 1505 Bethlehem, 1580-1581 Berleheem, 1769 Bartlehiem of Barlehiem.

Naamsverklaring
Ontleent zijn naam aan het premonstratenzer nonnenklooster Bethlehem (ca. 1170-1580) dat hier stond, vernoemd naar de stad in Palestina, die volgens de Bijbel te verklaren is als 'broodhuis'. Na de Reformatie ontwikkelde de naam zich tot Bartlehiem, gereïnterpreteerd als 'het hiem van Bartle'.(1) Zie verder het hoofdstuk Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bartlehiem ligt rond de gelijknamige weg, NNO van Leeuwarden, NO van Stiens, ZW van Dokkum, N van Wyns, Z van Wânswert, grotendeels O en deels W langs de Dokkumer Ee. De huisnummers 2-10 en 1-59 (O van de Dokkumer Ee) vallen onder het dorp Wyns (gem. Tytsjerksteradiel), de nummers 61-75 (W van de Dokkumer Ee, N van de Aldtsjerkster Feart) vallen onder het dorp Wânswert (gem. Ferwerderadiel), en de 3 panden W van de Dokkumer Ee, Z van de Aldtsjerkster Feart vallen onder het dorp Stiens (gem. Leeuwarden).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Bartlehiem 5 huizen met 40 inwoners onder de gemeente Ferwerderadiel. Onder de gemeenten Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel wordt de buurtschap in dat jaar niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op een terp aan de Wierewei, O van de kern van Bartlehiem, heeft een nonnenklooster gestaan. Dit vrouwenklooster, genaamd Bethlehem, was omstreeks 1165 door Frerick van Hallum, de stichter van het klooster Mariëngaarde te Hallum, tot stand gekomen. Het vrij grote klooster, dat een bezit had van enkele honderden hectaren vruchtbare kleigrond, is waarschijnlijk kort na de Reformatie in 1580 afgebroken. Op de restanten van de later grotendeels afgegraven terp It Kleaster staan nu nog twee boerderijen (Wierewei 3 en 7). De boerderij op nr. 3 is in 2017 betrokken door Kim Wessels en Bart van der Hoog, die er een biologische geitenhouderij zijn begonnen. Gelukkig geen megastal met duizenden geiten, maar 450 geiten. Hun vergunning biedt wel ruimte, maar: "We willen wel een grotere stal, zodat de dieren meer ruimte krijgen, maar het wordt echt geen geitenfabriek",aldus Kim. Biologisch boeren is niet alleen een economische keuze. Ze voelen zich er prettig bij, het gaat goed samen met kringlooplandbouw en zorg voor een betere bodem: ze krijgen grasklaver van een bioboer uit de buurt en brengen mest naar een akkerbouwer in Oosterbierum. "Door de beperkingen die je hebt - minder krachtvoer, minder medicijnen - moet je het meer van je vakmanschap hebben", zegt Bart. Kim: "En de omgang met dieren spreekt ons aan. We doen ook aan ‘duurmelken’, waardoor de geit minder vaak hoeft te lammeren en er minder overbodige bokjes worden geboren." Uiteindelijk gaan ze naar de slacht, de bokjes al na een maand. "Maar ik wil elke avond naar bed kunnen zonder te denken: wat heb ik nu weer met ze uitgespookt." (bron en voor nadere informatie zie de reportage over de geitenhouderij van Kim Wessels en Bart van der Hoog in NRC, 8-8-2019)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op korte afstand van elkaar liggen in Bartlehiem twee bruggen: de betonnen brug over de Oudkerkstervaart en het van de Elfstedentocht bekende houten fiets- en voetgangersbruggetje over de Finkumervaart. Bartlehiem is namelijk een strategische kruising in de Elfstedentocht: Komend vanuit het W over de Finkumervaart, slaan de schaatsers na het bruggetje linksaf noordwaarts over de Dokkumer Ee naar Dokkum. Vanuit Dokkum terugkerend, slaat men op dit kruispunt linksaf naar de Oudkerkstervaart, voor de laatste 10 km naar de finish in Leeuwarden. Bijzonder is dat dit het enige punt in de Elfstedentocht is waar men de schaatsers in (de hiervoor genoemde) drie windrichtingen kan gadeslaan.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Bartlehiem Skeelertocht (op een zaterdag in augustus, sinds 1968) is een groot sportief evenement met een nationaal en internationaal deelnemersveld. De start en finish zijn in buurdorp Hallum. De wedstrijd gaat over een parcours van 30 kilometer, met tegelijk en op hetzelfde parcours een vrije toertocht over 15, 30 of 60 kilometer rond het van de Elfstedentocht bekende Bartlehiem.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Staatsbosbeheer heeft in 2012 het dorpsbosje aan de rand van Bartlehiem gekapt. De populieren waren zo volgroeid dat besloten is het gehele bosje van 1,5 hectare te kappen. Het gaat om een populierensoort die geteeld en gekloond is voor houtproductie. Door het hele bos te kappen ontstaan ideale omstandigheden voor een meer natuurlijk bos met soorten uit de eigen omgeving zoals es, zwarte els en berk. Daarnaast is er de komende jaren ruimte voor de ontwikkeling van struweel met wilde lijsterbes en meidoorn die anders geen kans krijgen.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met sigthseeing door Bartlehiem.

Terug naar boven

Links

- Sport: - De in 2013 opgerichte Sloeproeivereniging Bartlehiem heeft ca. 20 leden en een 6-persoons Delphine roeisloep. Men roeit op de Dokkumer Ee richting Leeuwarden en Dokkum, maar ook wel naar Finkum, Oudkerk of Hallum. Sloeproeien is in allerlei opzichten een feestje. Want roeien betekent buiten zijn, in weer en wind. Je werkt aan kracht, uithoudingsvermogen, roeitechniek en je (sport)mentaliteit. En je hebt vooral ook plezier: want roeien doe je met een team. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het maakt niet uit of je 20 bent of 70. Ambities zijn gewenst, maar plezier staat voorop. Ze roeien van maart t/m oktober. Je kunt bij hen roeien op maandag-, woensdag-, donderdagavond en zaterdagochtend. Je kunt je inschrijven voor een vast moment of zelf indelen wanneer en hoe vaak je komt: heel flexibel dus.

- Touwtrekvereniging TTV Bartlehiem bestaat gezien de fotopagina op hun site in ieder geval al sinds 2013 (omdat er foto's van wedstrijden op staan sinds dat jaar), en is sinds november 2016 officieel een vereniging. Mede mogelijk gemaakt met medewerkerssponsoring van AB-vakwerk.

- Zorg: - Bartlehiem heeft er sinds eind 2010 ca. 16 inwoners bij gekregen, wat voor zo'n kleine buurtschap een flinke 'invasie' is ;-) De voormalige zuivelfabriek uit 1893, die sinds de jaren vijftig buiten gebruik was, is namelijk verbouwd tot woonzorgcentrum De Herbergier. De Herbergier is een landelijke zorgformule voor mensen met geheugenproblemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. "In elke Herbergier wonen ongeveer 16 mensen die we de ruimte bieden om zoveel mogelijk het leven voort te zetten zoals ze dat altijd hebben geleid. Bureaucratie kennen we niet. De inrichting, het dagelijks leven, de manier van omgang met elkaar. In een Herbergier is alles huiselijk en ongedwongen.

Zo zijn de gasten niet gebonden aan het dagritme of de roosters van zorgverleners. Ieder doet zoveel mogelijk naar eigen kunnen en in eigen tempo: opstaan, lichaamsverzorging, wandelen of bezoek ontvangen. Wie dat wil en kan, helpt mee met koken of boodschappen doen. Medewerkers hebben ook oog voor de persoonlijke interesses van de gasten. Zwemmen, een theater bezoeken of samen naar een discussieprogramma op televisie kijken - het kan allemaal. In de Herbergier richten we ons zoveel mogelijk op wat iemand nog wel kan. Daarom doen we zoveel mogelijk gewoon. En dat is, vreemd genoeg, in de zorg heel bijzonder."

Reactie toevoegen