Bakhuizen

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Bakhuizen-MSD-20110222-227407.jpg

Bakhuizen, Gaasterlân-Sleat.

Bakhuizen, Gaasterlân-Sleat.

Bakhuizen-MSD-20110222-227417.jpg

Bakhuizen, Gaasterlân-Sleat.

Bakhuizen, Gaasterlân-Sleat.

Bakhuizen-MSD-20110222-227420.jpg

Bakhuizen, Gaasterlân-Sleat.

Bakhuizen, Gaasterlân-Sleat.

Bakhuizen

Terug naar boven

Status

- Bakhuizen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Gaasterland. In 1984 over naar gemeente Gaasterlân-Sleat, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- Tot 1955 viel het dorpje Mirns als buurtschap onder Bakhuizen. In dat jaar is dat een zelfstandig dorp geworden. De kleine buurdorpen Mirns en Rijs werken wel op veel gebieden met het dorp samen. Zo is er bijv. een gezamenlijk Dorpsbelang en een gezamenlijke dorpssite en dorpskrant.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Bakhuzen.

Oudere vermeldingen
1412 Backhuysen, 1486 to Backhusen, 1505 Backhuysen, 1508 Mirlemsebackhuysen, 1579 Bachusen, 1840 Bakhuizen.

Naamsverklaring
Een vorm Bakke(n)huizen ontbreekt, dat maakt de verklaring huizen 'nederzetting' van de persoon Bakke niet waarschijnlijk. Eerder meervoud van bakhuis 'bakkerij, bakkeet', waarvoor zie ook Bakhuisbos.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bakhuizen ligt NW van Oudemirdum, Z van Koudum en grenst, via het buitengebied, in het Z aan het IJsselmeer. Het dorp ligt op een keileemheuvel die is achtergebleven na de Riss-IJstijd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bakhuizen 87 huizen met 477 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Bakhuizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bakhuizen heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis/café uit ca. 1910 met vernieuwingsstijl elementen op Sint Odulphusstraat 35, en de RK Sint Odulphuskerk, met kerkhof en calvarieberg, op nr. 65. De neogotische pseudobasiliek uit 1914 is ontworpen door architect Wolter te Riele, die later ook de neogotische Sint Fredericuskerk in Steggerda heeft ontworpen. Het orgel uit 1923 is gebouwd door de gebroeders Adema uit Leeuwarden. De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt in atelier F. Nicolas en Zonen en de schilderingen zijn van Jacob Ydema. De vorige kerk, uit 1857, stond op nr. 38, en is in 1914 dus overbodig geworden (althans voor kerkelijke doeleinden). Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft die kerk nog dienst gedaan als huisvesting voor Belgische vluchtelingen. In 1919 is het pand gesloopt. De oude pastorie is wel bewaard gebleven.

- De Mariahof op Johannes Nagelhoutlaan 21 is een interessant interbellumcomplex uit 1938. Het was een vrouwenklooster, met kapel. In 1987 is het complex verbouwd en herbestemd tot appartementencomplex.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Bakhuizen.

- Fotoserie van Bakhuizen van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bakhuizen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bakhuizen, Mirns en Rijs.

- Nieuws: - Dorpskrant Op 'e Hichte voor de dorpen Bakhuizen, Mirns, Rijs e.o. is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Het doel van vereniging Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs (BMR) is het behartigen van de belangen van alle inwoners. In dat kader overlegt BMR regelmatig met instanties als gemeente, woningbouwvereniging en andere Dorpsbelangen in de regio. Op basis van de Dorpsvisie die in 2008 is uitgebracht ondersteunt BMR ook projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen en die vaak op initiatief van inwoners tot stand komen.

- MFC: - MFC De Gearte is het Multifunctionele Centrum voor Bakhuizen en omstreken. MFC De Gearte heeft een sporthal met kantine, meerdere zalen (tot 750 personen), vergaderruimten en een ruime en gezellige foyer met bar. Hiermee is MFC De Gearte uitermate geschikt voor sport- of andere verenigingsactiviteiten, vergaderingen, (bedrijfs)feesten en partijen, met desgewenst een breed scala aan cateringmogelijkheden. Naast de algemene ruimten zijn in MFC De Gearte ook ondergebracht: Jongerencentrum 't Swalkershûs, jongerenactiviteiten 'Blokhut' (jongens) en 'Gidsen' (meisjes), Modevakschool Bakhuizen, de peuterspeelzaal, de biljartclub en de ouderensoos.

- Onderwijs: - Basisschool De Toekomst is in 1992 ontstaan uit een fusie van de voorheen 2 basisscholen in het dorp.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Bakhuizen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bakhuizen RK.

Reactie toevoegen