Appelscha

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

appelscha dorpsgezicht [640x480].jpg

Appelscha Dorpsgezicht

Appelscha Dorpsgezicht

Appelscha

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Appelscha.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Appelscha.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Appelscha.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Appelscha.

Terug naar boven

Status

- Appelscha is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Appelscha vallen ook de buurtschappen Aekinga, Oude Willem (deels), Terwisscha en Willemstad.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Appelsche, Appelske.

In het Fries
Appelskea.

Oudere vermeldingen
1247 en 1251 Appels, sinds later in de 13e eeuw Appelsche, 1669 en 1742 Appelscha.

Naamsverklaring
Het is geen naam met -ga* 'dorp, dorpsgebied'. Men gaat uit van een samenstelling van appel 'vrucht, dennen- of sparrenappel' en skea** 'bos', vergelijk het Oudnederlandse scaga 'bosje', het Nieuwengelse dialect shaw, het Noordfriese skage, het Oudnoorse skógr. De oudste vorm Appels blijkt deze verklaring echter niet te ondersteunen. Het huidige dorp werd ook wel Nieuw-Appelscha genoemd, ter onderscheiding van het oude dorp dat iets westelijker lag.(1) Dat heet tegenwoordig Oud-Appelscha. Het deel van het dorp in het Z, tegen de Drentse grens, heette vroeger Appelscha-Boven, maar ook die naam is niet gangbaar meer. Verder was er nog een buurtschap Hoogappelsche (zo vermeld op kaarten vanaf 1664), later Hoog-Appelscha, tegenwoordig opgegaan in het dorp, en de nederzetting Appelscha Derde Wijk, aanvankelijk dus een buurtschap van het dorp, in 1952 benoemd tot zelfstandig dorp onder de naam Ravenswoud.
* Sinds eind 19e eeuw zijn diverse pogingen gedaan om de spelling van onze plaatsnamen te vereenvoudigen, bijv. ch als g schrijven mits je het ook zo uitspreekt. Ook hier is dit het geval geweest (zoals in 1951), maar dat is hier historisch-geografisch gezien dus niet juist en daarom in dit specifieke geval af te wijzen.
** Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Appelscha ligt ZO van Oosterwolde en grenst in het O aan de provincie Drenthe (Smilde). De hoofdstructuur van het dorp wordt bepaald door de Opsterlandse Compagnonvaart met aan beide zijden een weg. De belangrijkste doorgaande verkeersverbinding is de Vaart ZZ. De toegang naar de N381 vanuit Appelscha en omgeving loopt enerzijds via de Wester Es (die overgaat in Boerenstreek en Oosterse es) en anderzijds via de Bosberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Appelscha 162 huizen met 885 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Appelscha is gelegen op de overgang van het Drents Plateau en het voormalige hoogveenmoeras van Smilde-Fochteloo. Het dorp is opgebouwd uit verschillende in ouderdom en karakter contrasterende nederzettingsvormen. Het oorspronkelijk dorpsgebied heeft betrekking op de bebouwingssituatie zoals die wordt aangetroffen enerzijds langs de Vaart (kanaaldorp) en anderzijds aan de zuidzijde van het dorp (brinkdorp). Naast wonen zijn hier ook verschillende andere functies gehuisvest. In de periode na 1950 begon de ruimte tussen het brinkdorp en het kanaaldorp geleidelijk aan bebouwd te raken. Vanaf dat moment zijn er diverse uitbreidingswijken in het dorp gebouwd, Hierin zijn drie specifieke woongebieden te onderscheiden: de woongebieden langs de Opsterlandse Compagnonsvaart, de woongebieden ten zuiden van de Vaart en de recentere woongebieden ten noorden van de Vaart. Het open agrarische gebied tussen de Oosterse Es en de Drentseweg is landschappelijk waardevol.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij:

- Geschiedenis van Appelscha in tekst en beeld.

- Ontstaan en ontwikkeling van het huidige Appelscha in de Leeuwarder Courant d.d. 30-5-1927.

- Historische Vereniging Appelscha e.o, met op hun site o.a. ook een pagina over de geschiedenis van Appelscha.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Beheersverordening Appelscha vervangt enkele oudere bestemmingsplannen en is vastgesteld in 2013. Bevat ook veel interessante informatie over de geschiedenis van het grondgebied van dit dorp.

- De gemeente Ooststellingwerf heeft anno 2016 grote plannen met Appelscha. Plannen die volgens de gemeente wel 700 banen op kunnen leveren. Zo komt er een nieuwe uitkijktoren en wil de gemeente inspelen op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en het Drentse Veenhuizen zodra dat op de werelderfgoedlijst komt. De verwachting is dat daar o.a. veel Chinezen op af komen, net al bijv. in Giethoorn. Het dorp zou daarvan mee moeten kunnen profiteren. Ook zijn er plannen om het centrum in te richten met meer winkels gericht op het toerisme.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Appelscha heeft 11 rijksmonumenten.

- Appelscha heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Het Tuberculosemuseum op het terrein van Beatrixoord, is fraai gelegen aan het eind van de lange oprijlaan. Het gebouwtje lijkt vanwege de toren op een kerk, maar het betreft hier het voormalige röntgenhuis. Van 1922 tot 1963 was op dit terrein het sanatorium voor tuberculosepatiënten in Noord-Nederland gevestigd. In het monumentale gebouwtje is een tentoonstelling te zien over de meer dan 100-jarige geschiedenis van de tuberculosebestrijding in het Noorden. Het TBC-museum is van mei t/m september geopend. Voor dagen en tijden zie de link.

- Het Kookmuseum is gevestigd in een deel van restaurant Oud Duinenzathe (Boerestreek 9) en is geopend tijdens de openingstijden van het restaurant. Het museum geeft in een reeks goed verzorgde vitrines een goed beeld van niet alleen het koken maar ook van het huishouden in brede zin in de afgelopen eeuw en zal bij volwassenen veel herinneringen oproepen aan hoe het er vroeger ook bij hen thuis aan toeging. Het museum is gratis toegankelijk mits je een consumptie neemt. Anders is het €2,50.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Fiets4daagse (augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Appelscha Hoog is een nieuw recreatiegebied, waarin in 2014 o.a. een recreatieplas met waterskibaan is aangelegd.

- De Bosberg is met een hoogte van bijna 27m boven N.A.P. hete hoogste punt op het vasteland van Fryslân. Op de Bosberg bevindt zich de uitkijktoren Belvedère met het hoogste punt op bijna 43m boven N.A.P. Dit punt biedt een schitterend uitzicht over de Fries-Drentse wouden. De oorspronkelijk houten toren uit begin 20e eeuw is rond 1934 vervangen door een ijzeren exemplaar. Het is een omgebouwde hoogspanningsmast. De toren heeft gefunctioneerd als brandtoren en als uitkijktoren in de tijd van de Koude Oorlog. De toren is in 2006 gerestaureerd en is in de zomermaanden op zaterdag- en zondagmiddag te beklimmen.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Appelscha.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Appelscha Oosterse Es, idem Terwisscha en idem Trefkerk.

Terug naar boven

Bekende inwoner

- Sierd Geertsma (1896-1985) was als kunstschilder, aquarellist en tekenaar o.a. werkzaam als reclameontwerper en heeft vooral het gebied rond zijn woonplaats Appelscha vastgelegd in schilderijen, houtsneden en etsen. Museum Dr8888, dat een omvangrijke collectie van Geertsma heeft, kwalificeert hem als 'de Van Gogh van Fryslân'. De Stichting Leven en werk beeldend kunstenaar Sierd Geertsma zet zich in voor o.a. het inventariseren van het artistieke werk en leven van Sierd Geertsma, het bevorderen van een adequaat beheer van de artistieke nalatenschap, en het (mede) initiëren van exposities.

Reactie toevoegen