Bontebok

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

bontebok_collage.jpg

Bontebok, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Bontebok, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

bontebok_tentfeest.jpg

In Bontebok houden ze wel van een feestje. Door het jaar heen is er regelmatig iets te doen, zoals bijv. het jaarlijkse Tentfeest in augustus.

In Bontebok houden ze wel van een feestje. Door het jaar heen is er regelmatig iets te doen, zoals bijv. het jaarlijkse Tentfeest in augustus.

bontebok_dorpshuis_de_bokkesprong_kopie.jpg

In de loop der jaren zijn de meeste voorzieningen uit het kleine dorp Bontebok verdwenen. Maar het dorp beschikt nog wel over een prachtig dorpshuis, Doarpshûs De Bokkesprong, waar het rijke verenigingsleven onderdak vindt.

In de loop der jaren zijn de meeste voorzieningen uit het kleine dorp Bontebok verdwenen. Maar het dorp beschikt nog wel over een prachtig dorpshuis, Doarpshûs De Bokkesprong, waar het rijke verenigingsleven onderdak vindt.

bontebok_bontebokkertje_kopie.jpg

Naast de diverse lokale websites (zie de links op onze pagina) worden de Bontebokkers 4x per jaar van actuele ontwikkelingen in het dorp op de hoogte gehouden middels dorpskrant Het Bontebokkertje

Naast de diverse lokale websites (zie de links op onze pagina) worden de Bontebokkers 4x per jaar van actuele ontwikkelingen in het dorp op de hoogte gehouden middels dorpskrant Het Bontebokkertje

Bontebok.JPG

En nu zijn we in de Bontebok.

En nu zijn we in de Bontebok.

Bontebok..JPG

Midden in de Bontebok bij de Schoterlandse Compagnonvaart.

Midden in de Bontebok bij de Schoterlandse Compagnonvaart.

Bontebok (2).JPG

Statige boerderij in de Bontebok.

Statige boerderij in de Bontebok.

Bontebok

Terug naar boven

Status

- Bontebok is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- Na een lange strijd heeft Bontebok in 1980 de dorpsstatus verkregen (met bijbehorende postcode - 8415 - en plaatsnaam in het postcodeboek). Daarvóór viel het als buurtschap grotendeels onder het dorp Nieuwehorne, deels onder het dorp De Knipe.

- Bontebok heeft een eigen dorpswapen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Bontebok. In principe zou het in het Fries Bûntebok zijn, maar volgens de plaatsnaamborden is er van deze plaatsnaam geen Friese variant (meer).

Oudere vermeldingen
1640 Bonte Bock, Ca. 1700 Bontebock (beide geldend voor de herberg in kwestie), 1819 Bontebok, 1840 en 1855 ook met voorzetsel 'De' ervoor. De oudste vermelding van de herberg dateert van 1640, als men meldt met het graven van de Kompanjonsfeart tot de 'Bonte Bock' te zijn gevorderd. De oudste vermelding van de naam als plaatsnaam dateert uit 1819.

Naamsverklaring
Genoemd naar een vroegere herberg, waarvan op het uithangbord een bonte bok was afgebeeld, met daarbij de spreuk: "Een bok is een bok, een bok ben ik geheten. Menigeen is een bok maar wil het niet weten." Omdat er in dit gebied veel is verveend en men de turf met een soort praam, die bok werd genoemd, vervoerde, is wel verondersteld dat de achtergrond van de plaatsnaam ook daarmee te maken kan hebben. Wanneer zo'n bok herhaaldelijk werd gerepareerd, kreeg die een bont uiterlijk. Dat is gezien de overleveringen onwaarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bontebok ligt O van Heerenveen en De Knipe, N van Katlijk en Nieuwehorne, rond de Schoterlandse Compagnonsvaart. Het dorpsgebied bestaat uit overwegend verspreide bebouwing en lintbebouwing, met een kleine kern.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Bontebok vermeld als buurtschap van Nieuwehorne met 8 huizen en 46 inwoners. Onder De Knipe (toen nog Beneden-Knijpe en Boven-Knijpe geheten) wordt de buurtschap niet (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 420 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bontebok dankt zijn ontstaan aan het graven van de Schoterlandse Compagnonsvaart en de daarmee verband houdende vervening van de streek. De turfschippers moesten bij de sluis alhier vaak wachten voor ze weer verder konden. Een ideale vestigingsplaats dus voor cafés, winkels en verdere bebouwing. Naar een van de cafés is het dorp dus genoemd. De plaats is lange tijd een buurtschap gebleven en heeft nooit een eigen kerk gekregen. Pas in 1980 wordt de plaats erkend als dorp. In 1898 krijgt de plaats een zuivelfabriek, genaamd De Gemeenschap, die in 1966 is gesloten en enkele jaren geleden is gesloopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bontebok heeft 3 rijksmonumenten: een boerderij met woonhuis in eclectische stijl uit 1876 op Eerste Compagnonsweg 1, boerderij Oud Hogeveen uit 1931 op idem nr. 11 en de voormalige sluiswachterswoning uit 1725 op idem nr. 16.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Floralia Bontebok, in 1923 - tegelijk met de dorpsschool - opgericht, organiseert door het jaar heen allerlei evenementen, waaronder het Feestweekend in juli en een viswedstrijd in mei.

- Ook Bokcity'10 organiseert door het jaar heen diverse evenemten voor jong en oud. - Bokcity'10 op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bontebok (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bontebok.

- Nieuws: - Actualiteiten over Bontebok vind je op de Bonteblog.

- Dorpshuis: In 1923 krijgt Bontebok een lagere school. Deze is in 2012 gesloten. Qua voorzieningen is er nu alleen nog Doarpshûs De Bokkesprong, waar het rijke verenigingsleven onderdak vindt. In 2015 is het dorpshuis drastisch gerenoveerd, met veel eigen inzet van de inwoners, waardoor het voor de komende jaren weer aan de behoeften en de eisen des tijds voldoet.

- Zorg: - Zorgboerderij Balstien biedt een leuke, zinvolle en leerzame dagbesteding voor mensen met een zorgvraag. Met rust, ruimte en groen. Waar mensen met een beperking kunnen genieten, werken, creatief bezig zijn en leren zonder stress. Met koeien, paarden, pony's, cavia's, konijnen, kippen, geit Jack en varken Wiggi.

Reactie toevoegen