't Heechhout

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

wjelsryp_heechhout_betonnen_voetgangersbrug_kopie.jpg

De rijksmonumentale voetgangersbrug bij 't Heechhout (de vorige brug was inderdaad een 'heechhout', waar de buurtschap naar genoemd is) over de Frjentsjerter Feart is recentelijk gerestaureerd.

De rijksmonumentale voetgangersbrug bij 't Heechhout (de vorige brug was inderdaad een 'heechhout', waar de buurtschap naar genoemd is) over de Frjentsjerter Feart is recentelijk gerestaureerd.

t_heechhout_vanaf_de_n384.jpg

Het lijkt erop dat de inwoners van buurtschap 't Heechhout niet gevonden willen worden. Geen plaatsnaambordjes, en zo te zien ook geen straatnaambordjes. Vermoedelijk niet bij het voetgangersbruggetje vanuit Wjelsryp, en sowieso niet hier vanaf de N384...

Het lijkt erop dat de inwoners van buurtschap 't Heechhout niet gevonden willen worden. Geen plaatsnaambordjes, en zo te zien ook geen straatnaambordjes. Vermoedelijk niet bij het voetgangersbruggetje vanuit Wjelsryp, en sowieso niet hier vanaf de N384...

't Heechhout

Terug naar boven

Status

- 't Heechhout is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap 't Heechhout valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wjelsryp.

- De buurtschap heeft, als een van de weinige buurtschappen in de gemeente Littenseradiel, helaas geen plaatsnaamborden, "zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaamborden kunt zien dat je er bent aanbeland". Schrijven we dan normaalgesproken. Maar zelfs díe blijkt de buurtschap te ontberen, want aan de voetgangerskant van het bruggetje zal geen bordje staan nemen wij aan, en vanaf de N384 staat ook geen bordje. Dat is niet handig als je hier moet zijn en geen TomTom bij je hebt...

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Het Hooghout.

Oudere vermeldingen
De naam is nog maar kort in gebruik. De brug waaraan de naam ontleend is, ligt echter al vele eeuwen bij die plek over de Frjentsjerter Feart (Franekervaart). De kaart van rond 1700 zet bij deze brug Draayhout. De brug bestond toen uit een plank die over het water geschoven (gedraaid) kon worden. In de 19e eeuw was dit vervangen door een vrij hoge brug die alleen door voetgangers kon worden gebruikt, omdat men trapsgewijs omhoog ging.(1)

Naamsverklaring
Het Friese woord heechhout 'hoog houten bruggetje' is hier als naamgever voor de buurtschap gebruikt.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap 't Heechhout ligt rond de gelijknamige - voor gemotoriseerd verkeer doodlopende - weg, W van Wjelsryp, en grenst in het O aan de Frjentsjerter Feart, een historische trekvaartverbinding tussen Sneek en Franeker. Aldaar kunnen voetgangers middels een bruggetje over de vaart verder naar Wjelsryp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap 't Heechhout omvat letterlijk een handvol panden, met een wat curieuze nummering: 1/3/5/6/8. Zijn de panden met huisnrs. 2 en 4 ooit afgebroken?, of is er een andere reden voor deze nummering? De buurtschap zal rond de 15 inwoners hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap 't Heechhout heeft 1 rijksmonument: de vaste voetgangersbrug over de Frjentsjerter Feart, gemaakt in 1919 in een modern bouwmateriaal (gewapend beton), maar in een traditionele vormentaal, die verwijst naar de houten voetgangersbruggen, de zogeheten hooghouten, waarvan hij de opvolger is. De betonnen brug is ter plaatse gestort en is monolithisch. De brug is van algemeen architectuurhistorisch en cultuurhistorisch belang: vanwege de traditionele brugtypologie, gepaard aan modern en experimenteel materiaalgebruik; vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de detaillering; vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de brug en de historisch-ruimtelijke relatie met de waterweg; vanwege de zeer hoge mate van gaafheid; vanwege de zeer hoge mate van zeldzaamheid op ten minste provinciaal niveau. De brug is recentelijk gerestaureerd, door de firma Repstone (specialist in betonrestauratie, in 2016 gefuseerd met Steenhouwerij Zederik, specialist in natuursteen, tot de fa. 'Meesters In').

Reactie toevoegen