Aldwâldmersyl

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

aldwaldmersyl_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Aldwâldmersyl heeft in 2014 plaatsnaamborden gekregen, zodat je nu ook ter plekke expliciet kunt zien dat je er bent gearriveerd.

De buurtschap Aldwâldmersyl heeft in 2014 plaatsnaamborden gekregen, zodat je nu ook ter plekke expliciet kunt zien dat je er bent gearriveerd.

Aldwâldmersyl

Terug naar boven

Status

- Aldwâldmersyl is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- De buurtschap Aldwâldmersyl valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oudwoude.

- De buurtschap Aldwâldmersyl is sinds 2014 voorzien van (witte) plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oudwouderzijlen. De buurtschap heeft plaatsnaamborden met alleen de Friestalige variant (dus kennelijk is dat dan de voorkeursspelling, die wij dan ook hanteren), hoewel de dorpsnamen in de gemeente Kollumerland c.a. officieel Nederlandstalig zijn. Overigens zou het in het Fries eigenlijk Aldwâldmer Syl moeten zijn, als 2 woorden, maar men heeft er op de borden voor gekozen om het als 1 woord te doen dus conformeren wij ons daaraan.

Oudere vermeldingen
De Nederlandstalige variant Oudwouderzijlen verwijst naar twee sluizen in de Wouddijk ten noorden van Oudwoude. Op een vroeg 20e-eeuwse kaart staat Oudwouder zijl. Op de kaart uit 1853 staat Oudwouder Zijlen, waarvan het niet geheel duidelijk is of de nederzetting of de (nieuwe) sluis is bedoeld, maar Van der Aa (1840) noemt het een buurtschap. Het betreft hier trouwens niet de buurtschap bij de oorspronkelijke zijl in de dijk waar de Swimmer in het Dokkumer Djip uitkwam, maar bij de vernieuwde sluis, die iets zuidelijker was aangelegd. Die oude wordt op de kaart van 1664 aangegeven als Oldwoldumer Zyl, terwijl op de kaart van rond 1700 staat Oudwoudumer Zyl 'Gedamt'. De kaart van Eekhoff (1847) geeft alleen, als verwijzing naar de sluis, "voorm. Oudwouder Zijl". De naam staat ten onrechte bij de nieuwe sluis, die overigens als uitwateringssluis naar de Lauwersmar nog steeds bestaat. Een en ander houdt in dat de aangegeven nederzetting op zijn vroegst pas in de loop van de 18e eeuw kan zijn ontstaan.(1)

Naamsverklaring
Het tweede element van de naam is zijl 'sluis', het eerste de - merkwaardige, maar hier normale - bijvoeglijke vorm van de dorpsnaam Oudwoude.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aldwâldmersyl ligt NNO van Oudwoude, ZW van Engwierum, rond de Wâlddyk, ter hoogte van de splitsing van de waterlopen Alddjip en Aldelunen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Aldwâldmersyl omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Wâlddyk, ook wel 'hege dyk' genoemd, heeft tot de afsluiting van de zeearm naar Dokkum (in 1729) als zeedijk gefunctioneerd. De oude zeedijk is meerdere keren bij een stormvloed doorgebroken. Bij de Sint Pitersvloed in 1651 is de hele Aldwâldmersyl weggeslagen, waardoor het Mâlegraafsgat is ontstaan (ook wel het Sint Pitersgat genoemd).

Vroeger heeft hier de Gauckema stins gestaan (voor het eerst vermeld in 1624, later ook als Galama zathe). Van dit pand is ter plekke niets overgebleven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De wandelroute Kollum - Ee (8,5 km) komt o.a. door Aldwâldmersyl.

Reactie toevoegen