Augsbuurt

Plaats
Dorp
Kollumerland en Nieuwkruisland
Fryslân

augsbuurt_collage.jpg

Augsbuurt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Augsbuurt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Augsbuurt plaatsnaambord [640x480].jpg

Over de naam van het dorp Augsbuurt heerst veel verwarring. Zie bij het hoofdstuk Naam.

Over de naam van het dorp Augsbuurt heerst veel verwarring. Zie bij het hoofdstuk Naam.

Augsbuurt.jpg

Bijna in Augsbuurt.

Bijna in Augsbuurt.

Augsbuurt..jpg

Kerkje van Augsbuurt.

Kerkje van Augsbuurt.

Augsbuurt (2).jpg

De Lijkweg in Augsbuurt.

De Lijkweg in Augsbuurt.

Augsbuurt. (2).jpg

Rechtsaf over de Stroobossertrekvaart naar Augsbuurt.

Rechtsaf over de Stroobossertrekvaart naar Augsbuurt.

Augsbuurt

Terug naar boven

Status

- Augsbuurt is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In plaatsenlijsten en op plattegronden wordt dit dorp vaak ook Augsbuurt-Lutjewoude genoemd (wat een tweelingdorp à la Etten-Leur suggereert, terwijl het hier 1 nederzetting betreft), of ´Augsbuurt of Lutjewoude´. In de praktijk worden beide namen regelmatig gebezigd. De officiële naam - zoals door de gemeente vastgesteld t.b.v. het postcodeboek en de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) - is echter Augsbuurt, in het Fries is het Lytsewâld en in het Nedersaksisch Lutjewolde.

De Topografische Dienst maakt het er in de provincie-atlas Friesland (1) nog verwarrender op door de plaats Augsbuurt-Lytsewâld te noemen met eronder (Augsbuurt-Lutjewoude), wat 1) suggereert dat de plaats officieel een dubbele naam zou hebben, wat niet zo is, en 2) suggereert dat de plaatsnaam primair Friestalig zou zijn, wat niet zo is. Op de plaatsnaamborden (zie elders op deze pagina) staat geen koppelteken tussen de twee namen, wat ook aangeeft dat het geen dubbelnaam is maar dat de laatste naam de Friese variant is. Wat ook bepaald bijdraagt aan de verwarring is dat een van de wegen in het dorp Lutjewoude heet...

Terug naar boven

Ligging

Augsbuurt ligt direct ZO van Kollum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Augsbuurt is een qua oppervlakte groot dorp, maar het is dunbebouwd en qua huizen en inwoners een van de kleinste dorpen van ons land; aan de 8 wegen in het dorp liggen slechts ca. 25 huizen met daarin ca. 60 inwoners. In 1840 had het 24 huizen met 165 inwoners. Het dorp is zo dunbebouwd dat het geen formele bebouwde kom heeft en daarom geen blauw maar een wit plaatsnaambord heeft.

- Als je ooit aan de Hesseweg 2-6 of 3-9 moet zijn in Augsbuurt, kijk dan ter plekke goed uit, want de Hesseweg valt met dezelfde huisnummers - maar met uiteraard andere huizen - ook onder buurdorp Kollum. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde :-)

Terug naar boven

Geschiedenis

- Historische geografie van Augsbuurt.

N van de kerk lag vroeger een groot omgracht terrein, dat in de noordoostelijke hoek nog een kleiner, vierkant omgracht terrein bevatte. Hier heeft de belangrijks state Clant State of Augsburg gestaan. Op de singel buiten de omgrachting staat nu een boerderij van het kop-hals-romptype, die de naam van de vroegere state draagt. Oorspronkelijk was dit pand genaamd Harkema Heerd, ook wel Herkama Heerd en Herckema Heerd, genoemd naar een geslacht (van) Harkema. De oudst bekende eigenaar in dit verband is Hedde van Harkema die in 1463 in een oorkonde wordt vermeld. In 1536 koopt Claes Clant de state van Hilcke Herkama en verandert de naam in Clant State. Claes Clant werd in 1542 tot grietman aangesteld van Nieuw Kruisland. Ook na vereniging daarvan met Kollumerland bleef Claes grietman tot 1569, toen hij ‘vrijwillig’ afstand deed en Sierck van Donia, die katholiek gebleven was, hem opvolgde. Vermoedelijk is het slot kort na 1650 herbouwd. In 1757 is het pand afgebroken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde kerk uit 1782 (Lutjewoude 5) doet tegenwoordig dienst als muziekkapel voor streekmuziekschool De Wâldsang. Het is een eenvoudig bakstenen gebouw met een toren uit 1917. De kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Gedurende het winterseizoen zijn er muziekuitvoeringen.

- Naast de kerk is ook de verkeersbrug uit 1907, ter hoogte van Trekweg 3, een rijksmonument.

- O van de kerk staan naast elkaar de in 1833 en 1839 gebouwde voormalige school en schoolmeesterswoning. Beide zijn herbestemd tot woonhuis.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Augsbuurt.

Reactie toevoegen