Britsum

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

Britsum kerk JD [640x480].JPG

Britsum, de fraaie, Hervormde (PKN) Johanneskerk

Britsum, de fraaie, Hervormde (PKN) Johanneskerk

Britsum

Terug naar boven

Status

Britsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Bruggiheim, 13e eeuw Bretzhum, Bristium, 1335 Britzum, 1579 Britsum.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese hem, Oudhoogduits heim (spelling gehanteerd door een monnik in Fulda) = heem 'woonplaats, woning', met brugge 'brug, verbinding over een water'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Britsum ligt direct ZO van Stiens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Britsum 54 huizen met 326 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1787 wordt Britsum in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’ als volgt beschreven: "Britzum, in de Friesche Historien beroemd wegens eene oude sterkte, welke alhier gestaan heeft, onder den naam van Britzenburg, om te dienen tot een voormuur tegen de invallen der zeeschuimende Noordsche volkeren. In laatere tyden vond men de fundamenten van ’t gebouw wel drie voeten diep in den grond, ’t geen voor een Friesch gebouw (vooral by onze voorouders, die doorgaans byna zonder fundamenten metzelden) zeer groot is, naardien de vastheid van den grond dien van de meeste andere aan zee gelegene landen overtreft. Binnen den omtrek vond men een grauwen steen waar op te leezen stond: Britzenburg ben ik genane. Ter eere Britzanus wel bekant."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Britsum heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) Johanneskerk, waarvan de basis uit ca. 1200 dateert. Later is er diverse keren aan uitgebreid en verbouwd. Hoewel uiterlijk door ommetseling niet als zodanig herkenbaar, architectuur-historisch zeer interessante dorpskerk door de gereduceerde westbouw aan de toren en zesdelige gewelven over het schip. Een zeldzame bijbel uit 1714, die in 2001 uit de kerk was gestolen, is in 2016 door de politie teruggevonden en bij de rechtmatige eigenaar (Stichting Alde Fryske Tsjerken) terug bezorgd. Een man bood de bijbel aan op een veiling in Alkmaar. Hij had de bijbel gekregen van zijn overleden vader. Hoe die aan de bijbel kwam, is onduidelijk.

- De Hendrik ten Hoevepries 2019 van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd is toegekend aan een boerderij in Britsum. Het oude pand van de familie Van der Schaaf aan de Lieuwe Jellingastrjitte is volgens de jury op een verantwoorde wijze verbouwd: "Deze pleats is een mooi voorbeeld van restaureren met toevoeging van moderne architectonisch verantwoorde elementen", adus het juryrapport. De verbouwing is uitgevoerd door de eigenaren, die daarvoor advies hebben ingewonnen bij onder meer architect Anne Dorenbos uit Gytsjerk. Er waren 15 gebouwen genomineerd voor de prijs, die is vernoemd naar de in 2009 overleden Leeuwarder stadskenner Hendrik te Hoeve. De in 2011 in het leven geroepen prijs wordt eens in de twee jaar toegekend.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Toanielselskip Vriendenkring te Jelsum, Koarnjum en Britsum is it âldste amateur toanielselskip fan Fryslân", aldus hun Facebookpagina. Ze zijn opgericht in 1860. Jaarlijks brengen ze in maart en december een nieuw stuk op de planken.

- Doarpsfeest (laatste volle weekend van mei).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Watersportvereniging De Klompskippers is de trotse eigenaar van de haven in Britsum. De haven vormt een ideale basis om de rustige en prachtige wateren van Noord-Friesland te ontdekken. Passanten zijn van harte welkom. Je vindt de haven door vanaf de Dokkumer Ee, de vaarweg tussen Leeuwarden en Dokkum (en het Lauwersmeer) de Stienser Vaart op te varen. Na ongeveer 20 minuten zie je links de haven.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Britsum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Britsum.

- Nieuws: - Dorpskrant De Troffel is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Britsum op Facebook.

- Onderwijs: - Samenwerkingsschool De Swirrel is gestart in augustus 2015 en is ontstaan uit een fusie tussen basisschool De Homeie (Britsum), basisschool Oan 't Skipperspypke (Koarnjum) en basisschool De Foarikker (Britsum). Het doel van de fusie is om een toekomstbestendige school te behouden voor de drie dorpen (= de genoemde dorpen plus Jelsum), kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven geven, en voor de kinderen meer te kunnen bieden m.b.t. samenwerken, vriendschappen en van elkaar kunnen en willen leren. Op De Swirrel is iedereen welkom, ongeacht identiteit, geloof of achtergrond. Ze vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team zich gehoord en gezien voelen in de school. Sinds augustus 2016 krijgen de kinderen les in een prachtig verbouwde school met een ruim plein. Het gebouw biedt volop mogelijkheden voor onder andere talentonderwijs en groepdoorbrekend werken.

- Muziek: - Brassband De Nije Bazún is een relatief jonge vereniging. De vereniging is opgericht in 1980 en komt uit in de 3e divisie. De leden van De Nije Bazún komen voornamelijk uit de omliggende dorpen. Ondanks dat de leden veelal niet uit Britsum komen, is de vereniging wel een echte dorpsvereniging gebleven. Elk jaar begeleidt de brassband kerkdiensten in het dorp. Het donateursconcert is traditiegetrouw rond eind maart in de gereformeerde kerk De Hoekstien. Dit is elk jaar opnieuw een spektakel omdat er elk jaar iets nieuws en origineels gebeurt. De laatste vrijdag voor kerst geeft De Nije Bazún altijd een kerstconcert in het dorpshuis. Het seizoen wordt elk jaar afgesloten met een vrij toegankelijk havenconcert in de Britsummer haven. In een ongedwongen sfeer kun je onder het genot van een drankje genieten van de ondergaande zomerzon en een heel divers muzikaal programma.

Voor de jeugd is er sinds 2010 jeugdorkest de Band4uth (spreek uit: bent for joef), met leerlingen van brassband De Nije Bazún uit Britsum en fanfare Crescendo uit Hijum. Naast de individuele lessen is het leren spelen in groepsverband ook belangrijk voor de doorstroom naar het A-orkest. Bovendien is het erg leuk om samen met andere kinderen muziek te maken. In 2014 zijn ook de leerlingen van fanfare Studio uit Stiens aangeschoven.

- Jankfoddekoar Tûzen Triennen uit Britsum "sjonge ferskes yn de Fryske taal. Mei selsskreaune Fryske teksten, trochspekt mei in soad humor en selsspot, stiet Jankfoddekoar Tûzen Triennen al sûnt 1997 garant foar ferrassende optredens. De teksten gean oer alle saken wêr’t froulju mei te krijen ha en dat is in lange list! Mei akts op en foar it poadium, bekinde melodyen en ynteraktive presintaasje witte wy de seal te boeien en te reitsjen!"

- Sport: - Voetbalvereniging VV DTD (De Trije Doarpen) is opgericht in 1939. De vereniging is er voor de dorpen Britsum, Jelsum en Koarnjum. De trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats op het eigen sportpark in laatstgenoemd dorp.

- Korfbalvereniging CSL. "De Kangoeroe Klup is door het KNKV in het leven geroepen om zo veel mogelijk kinderen kennis te laten maken met korfbal. Sinds 2008 heeft ook CSL een Kangoeroe Klup. Kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar kunnen hier komen meetrainen. Tijdens de training wordt er van alles gedaan; er wordt begonnen met een "warming-up". We gaan dan bijvoorbeeld rondjes rennen als een motor of springen als een kangoeroe. Vervolgens leven de kinderen zich uit op een uitgezet parcours (klimmen in het rek, lopen over de kast, slingeren in de touwen etc.). Daarna doen we spelletjes, spelen met de bal en schieten op de korf. Tot slot mag iedereen nog even vrij spelen en drinken we met zijn allen een beker limonade."

- Damclub BEGB (Bezint Eer Gij Begint).

- Keatsferiening KF It Partoer is in 2013 ontstaan uit een fusie van KF Jelsum-Koarnjum en KF Britsum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Britsum.

Reactie toevoegen