Britsum

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

Britsum

Terug naar boven

Status

Britsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel.

Terug naar boven

Ligging

Britsum ligt direct ZO van Stiens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Britsum 54 huizen met 326 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Britsum heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) Johanneskerk, waarvan de basis uit ca. 1200 dateert. Later is er diverse keren aan uitgebreid en verbouwd. Hoewel uiterlijk door ommetseling niet als zodanig herkenbaar, architectuur-historisch zeer interessante dorpskerk door de gereduceerde westbouw aan de toren en zesdelige gewelven over het schip.

Een zeldzame bijbel uit 1714, die in 2001 uit de kerk van Britsum was gestolen, is in 2016 door de politie teruggevonden en bij de rechtmatige eigenaar (Stichting Alde Fryske Tsjerken) terug bezorgd. Een man bood de bijbel aan op een veiling in Alkmaar. Hij had de bijbel gekregen van zijn overleden vader. Hoe die aan de bijbel kwam, is onduidelijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Toanielselskip Vriendenkring te Jelsum, Koarnjum en Britsum is it âldste amateur toanielselskip fan Fryslân", aldus hun Facebookpagina. Ze zijn opgericht in 1860. Jaarlijks brengen ze in maart en december een nieuw stuk op de planken.

- Doarpsfeest (laatste volle weekend van mei).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Watersportvereniging De Klompskippers is de trotse eigenaar van de haven in Britsum. De haven vormt een ideale basis om de rustige en prachtige wateren van Noord-Friesland te ontdekken. Passanten zijn van harte welkom. Je vindt de haven door vanaf de Dokkumer Ee, de vaarweg tussen Leeuwarden en Dokkum (en het Lauwersmeer) de Stienser Vaart op te varen. Na ongeveer 20 minuten zie je links de haven.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Britsum.

- Nieuws: - Dorpskrant De Troffel is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Britsum op Facebook.

- Onderwijs: - Samenwerkingsschool De Swirrel is gestart in augustus 2015 en is ontstaan uit een fusie tussen basisschool De Homeie (Britsum), basisschool Oan 't Skipperspypke (Koarnjum) en basisschool De Foarikker (Britsum). Het doel van de fusie is om een toekomstbestendige school te behouden voor de drie dorpen (= de genoemde dorpen plus Jelsum), kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven geven, en voor de kinderen meer te kunnen bieden m.b.t. samenwerken, vriendschappen en van elkaar kunnen en willen leren. Op De Swirrel is iedereen welkom, ongeacht identiteit, geloof of achtergrond. Ze vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team zich gehoord en gezien voelen in de school. Sinds augustus 2016 krijgen de kinderen les in een prachtig verbouwde school met een ruim plein. Het gebouw biedt volop mogelijkheden voor onder andere talentonderwijs en groepdoorbrekend werken.

- Muziek: - Brassband De Nije Bazún. - Jankfoddekoar Tûzen Triennen sjonge ferskes yn de Fryske taal.

- Sport: - Korfbalvereniging CSL. - Damclub. - Keatsferiening KF It Partoer is in 2013 ontstaan uit een fusie van KF Jelsum-Koarnjum en KF Britsum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Britsum.

Reactie toevoegen