Bears

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

bears_collage.jpg

Bears, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Bears, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

bears groeten uit 1903 [640x480].jpg

Bears, Groeten uit 1903

Bears, Groeten uit 1903

Bears (3).jpg

Bears in het Friese landschap

Bears in het Friese landschap

Bears (4).jpg

De Mariakerk in Bears

De Mariakerk in Bears

Bears (3)_0.jpg

De "replica" van de Uniastate in Bears.

De "replica" van de Uniastate in Bears.

Bears poort Uniastate en kerk.jpg

Bears, de Stinspoort van de Uniastate met op de achtergrond de kerk van Bears.

Bears, de Stinspoort van de Uniastate met op de achtergrond de kerk van Bears.

Bears

Terug naar boven

Status

- Bears is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- De inwoners van het dorp werken al sinds jaar en dag intensief samen met het qua grootte of beter gezegd kleinte vergelijkbare buurdorp Jellum. En er zijn veel gezamenlijke verenigingen en voorzieningen. De inwoners van beide dorpen spreken in de praktijk dan ook van het tweelingdorp Jellum-Bears.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Beers. Overigens is de plaatsnaam sinds 1993 officieel Friestalig, en vermelden de plaatsnaamborden ook alleen nog de Friestalige benaming.

Oudere vermeldingen
1329 Berse, 1335 Biercse, 1386 Beerse, 1429 in Berse, 1482 Beers.

Naamsverklaring
Betekent 'ineengevlochten haag van staken en doornstruiken' of 'stoppelveld, stekelige plaats'. Zie ook Beers.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bears ligt ZW van Leeuwarden. Het terpdorp ligt ver in het land en was voorheen ontsloten door de Jaanvaart die in een boog door de landerijen loopt. Tegenwoordig is het dorp vanaf de vroegere Middelzeedijk, de Hegedyk, met twee smalle wegen ontsloten waardoor het dorp een U-vorm heeft gekregen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bears 20 huizen met 158 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Aan de hand van oudheidkundige vondsten is vastgesteld dat de eerste bewoning in Bears van het begin van de jaartelling dateert.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Jellum - Bears.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De in 1983 gerestaureerde kerk van Bears stamt uit de 13e eeuw. De kerk heeft een fraai interieur waaronder een prachtige houtgesneden preekstoel uit 1759. In de vloer bevinden zich grafstenen die de relatie met de voormalige Uniastate weergeven. Het van Dam orgel is in goede staat en kan op verzoek bespeeld worden.

- Het terrein van de vroegere Uniastate is in haar oorspronkelijke staat hersteld. Op dit parkachtige terrein staat nog de originele en in 2013 wederom gerestaureerde Stinspoort uit 1616.

- Op de plaats van de vroegere Uniastate zijn in 1998 de contouren van het oorspronkelijke gebouw middels een open staalconstructie op ware schaal gevisualiseerd. De toren van deze unieke 'luchtspiegeling' kan worden beklommen. Vanaf de toren heeft u een weids uitzicht over het omliggende terpgebied. In deze omgeving is weinig fantasie nodig om zich te verplaatsen in de tijden dat Schieringers en Vetkopers met elkaar in de slag gingen om hun positie te versterken of te behouden.

- Op het Uniastate-terrein bevindt zich een wisselende expositie met werkstukken van bekende Friese kunstenaars. De ruime opzet geeft de bezoeker de gelegenheid om de creaties vanuit alle hoeken te bewonderen.

- Nadere informatie over dit alles vind je op de site van Tsjerke en Uniastate Bears.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij het Uniastatecomplex bevindt zich ook een kinderboerderij met exotische dieren.

- Enkele eeuwen geleden kende Friesland vele stinsen en staten. Hier woonde de gegoede landadel. Ze leefden van de opbrengst van hun bezittingen en hadden tevens de taak deze bezittingen te beschermen. Zij hadden vele kerkelijke en burgerlijke privileges, zoals een eigen grafkelder en een eigen kerkbank. Uniastate Bears geeft op gevarieerde en verrassende wijze een beeld van deze historie. Met name de permanente expositie in de kerk, onderdeel van het Uniastatecomplex, geeft een beeld van stinsen en staten, hun bewoners, interieur en tuinarchitectuur in vroeger tijden. Vanuit dit bezoekerscentrum zijn twee fietsroutes uitgezet die langs diverse stinsen en staten rondom Leeuwarden leiden.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Jellum - Bears.

- Dorpshuis: - Dorpshuis d'Ald Skoalle is gevestigd in de voormalige lagere school uit 1865.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bears.

Reactie toevoegen