Betterwird

Plaats
Buurtschap
Dongeradeel
Fryslân

Betterwird

Terug naar boven

Status

- Betterwird is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel.

- De buurtschap Betterwird is in het oostelijke deel tegenwoordig getransformeerd tot bedrijventerrein Betterwird en ligt voor de postadressen in Dokkum. Het westelijke nog landelijke deel valt als buurtschap onder
buurdorp Bornwird.

- De buurtschap Betterwird heeft geen plaatsnaamborden.

Reactie toevoegen