Betterwird

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

betterwird_oud_op_kaart_jaren_zestig.jpg

Tot de jaren zestig van de 20e eeuw ligt het O deel van buurtschap Betterwird op de plek van het hudige, gelijknamige bedrijventerrein. De buurtschap heeft daar o.a. een schooltje en een zuivelfabriek. (© https://www.kadaster.nl/)

Tot de jaren zestig van de 20e eeuw ligt het O deel van buurtschap Betterwird op de plek van het hudige, gelijknamige bedrijventerrein. De buurtschap heeft daar o.a. een schooltje en een zuivelfabriek. (© https://www.kadaster.nl/)

betterwird_actuele_kaart.jpg

Huidige situatie: Dokkum heeft sinds de jaren zeventig het O deel van buurtschap Betterwird ingepikt en er het gelijknamige bedrijventerrein gerealiseerd. Sindsdien is alleen het W deel van de buurtschap nog over. (© Kadaster)

Huidige situatie: Dokkum heeft sinds de jaren zeventig het O deel van buurtschap Betterwird ingepikt en er het gelijknamige bedrijventerrein gerealiseerd. Sindsdien is alleen het W deel van de buurtschap nog over. (© Kadaster)

Betterwird

Terug naar boven

Status

- Betterwird is een buurtschap en tegenwoordig ook bedrijventerrein in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel (van 1812 t/m 30-9-1816 gemeente Holwerd). In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap had twee kerntjes. In het vroegere O kerntje van de buurtschap ligt tegenwoordig bedrijventerrein Betterwird. Dat valt voor de postadressen onder de stad Dokkum. Alleen het W kerntje is nog over als zijnde de huidige buurtschap. Deze valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bornwird.

- De buurtschap Betterwird ligt binnen de witte plaatsnaamborden van het dorp Bornwird - dit dorp heeft namelijk geen bebouwde kom en daarom geen officiële, blauwe plaatsnaamborden -, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Betterwurd.

Oudere vermeldingen
1387 Betterwird, 1437 Betterwirde, 1437 Bettrawyrd, 1505 Bitterwirdt.

Naamsverklaring
Het tweede deel van de naam betreft het Oudfriese wirdt = werd 'terp, bewoonde hoogte'. De plaatsnaam is verklaard als 'betere wierde', maar men heeft in het eerste deel ook de persoonsnaam Better - ontstaan uit Bechthari - willen zien.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Betterwird ligt voor de postadressen alleen aan de gelijknamige weg, zijnde het deel van de N356 dat ter plekke zo heet, hoewel het Z deel van de buurtschap (= de even huisnummers) eigenlijk aan de Z daaraan parallel lopende Parallelwei ligt. De buurtschap ligt O van Bornwird, ZZW van Hiaure, NW van Dokkum en NO van Raard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Betterwird 24 huizen met 203 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap 7 huizen met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Bedrijvigheid

- Bedrijventerrein Betterwird ligt in het NW van Dokkum, direct W van de rotonde in de rondweg. In het Z loopt de Dokkumer Ie, NO van het terrein loopt de Alde Peazens. Het terrein wordt doorsneden door de N356 naar Holwerd. Het westen en het noorden wordt begrensd door agrarisch gebied. Het bedrijventerrein is vanaf de jaren zeventig geleidelijk in een aantal fasen gerealiseerd. In 2001 is het terrein opgeknapt. Sindsdien voldoet het weer helemaal aan de eisen van de huidige tijd. Bedrijven die zich hier hebben gevestigd, zijn o.a.: Fortuin suikerwerken, Ensel Staalkonstrukties, Werk-leerbedrijf NEF (oorspronkelijk Stichting De Drie Gemeenten, later Oostergo Bedrijven), veel autohandelaren, het Bedrijvencentrum, de bekende Dokkumer Vlaggencentrale, en met ca. 350 werknemers de grootste werkgever van Dokkum: de firma Probo Print (die zo te lezen de komende jaren ook nog flink wil doorgroeien).

In 2014 is de eerste fase van een uitbreiding aan de noordkant gerealiseerd. In mei 2017 is de tweede fase van die uitbreiding gereedgekomen. Die is 6 hectare groot. "Maar de vraag is zo groot, alle plekken zijn nu al bijna vergeven. Daarom moet er een derde uitbreiding komen. Het hangt van de grootte van de bedrijven af hoeveel bedrijven wij hier dan kwijt kunnen", zei wethouder Pieter Braaksma bij de opening van fase twee. Ondanks de krimp en het idee van sommige ondernemers dat bedrijven juist vertrekken uit het noordoosten van Fryslân, verraste de toenemende vraag naar bedrijventerreinen de gemeente Dongeradeel niet: "De aanleg van de Sintrale As heeft er aan bijgedragen, maar ook een stukje vertrouwen in de economie. Er is weer bedrijvigheid", aldus Braaksma. - Beluister hier het interview met wethouder Braaksma over deze materie, door Omrop Fryslân, 17-5-2017. Het volledige Bedrijventerrein Betterwird is 75 hectare groot.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Anno 2019 zijn er plannen voor een zonnepark N van bedrijventerrein Betterwird, met een omvang van 17 MW (Megawatt), goed voor stroom voor ruim 5.000 huishoudens. - Uit dit artikel blijkt dat de boeren in kwestie de overeenkomst met de firma Powerfield hebben opgezegd. Kennelijk gaan zij nu voor dit project met een andere partij in zee.

Reacties

(2)

Even een aanvulling op Betterwurd bedrijventerrein Dokkum.
Enna Aerosol bestaat niet meer.
En ik mis de grootste werkgever van Dokkum, die gevestigd is op Betterwurd, nl. PROBO.

Dank voor uw aanvulling ook! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!
Ik heb beide verwerkt, en de pagina nog wat verder uitgebreid en geredigeerd, en er twee kaartjes aan toegevoegd ter verduidelijking van 'vroeger en nu' m.b.t. buurtschap en bedrijventerrein.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen