Fryslân

Fryslân

Burstum, in de qua plaatsnamen Friestalige voormalige gemeente Boarnsterhim, ligt aan de straat met de Nederlandstalige naam Birstum... Daarentegen ligt W hiervan de dijk met de naam Burstumerdyk... Tja...
Heerenveen
Burum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Ooststeliingwerf
Buurtschap Buttinga
Ooststellingwerf
De buurtschap Canada heeft geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. (© Google)
Ooststellingwerf
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân
Damwâld, collage van de dorpskerken van de drie dorpen die in het huidige Damwâld zijn opgegaan (© Jan Dijkstra, Houten)
Dantumadiel
Gemeente Dantumadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Dantumadiel
Súdwest-Fryslân
De Blesse, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Weststellingwerf
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Leeuwarden
Noardeast-Fryslân
De Falom
Dantumadiel
De Fryske Marren Tsiis is een heerlijke Friese kaas, speciaal gerijpt, minder zout, heerlijke volle smaak. Fryske Marren Tsiis is alleen verkrijgbaar bij Jannes Bruinsma Kaas, Noten en Wijn in Lemmer. (www.jannesbruinsma.nl)
De Fryske Marren
Smallingerland
In 1999 hebben ze in buurtschap De Grits bij Kûbaard een prachtige 'vlinderberm' aangelegd, waar ook vele andere dier- en plantensoorten van profiteren. Ze willen de berm graag mooi hóuden, vandaar het verzoek om geen auto's in de berm te parkeren.
Súdwest-Fryslân
Buurtschap De Him valt grotendeels onder het dorp Jorwert en deels onder het dorp Baard
Leeuwarden
Het kleine Weststellingwerfse dorp De Hoeve bruist van de activiteiten waar je van harte welkom bent. Maar kom er niet met verkeerde bedoelingen, want ze laten niet met zich sollen. Zeker niet sinds ze er aan bootcamp doen! (© www.dorpdehoeve.nl)
Weststellingwerf
Op 7-7-2017 heeft wethouder Jelle Boerema samen met de voorzitter van Plaatselijk Belang Burum, Baukje Vlieg, en dorpshistoricus Willem Kloppenburg de plaatsnaamborden van buurtschap De Keegen onder Burum onthuld. (© Sake Beerstra, Kollum)
Noardeast-Fryslân
Buurtschap De Kletten wordt voor het eerst vermeld op de Schotanuskaart uit 1664 en is dan een bedrijvig buurtje i.v.m. de turfvaart, met o.a. een rogmolen, die op de kaart staat afgebeeld.
Smallingerland
Buurtschap De Kliuw is genoemd naar een sluis die hier vroeger gelegen moet hebben. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Naam.
Súdwest-Fryslân
De Knipe, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
De Knolle, buurtschap van Fochteloo en/of Oosterwolde FR
Ooststellingwerf
Smallingerland
Achtkarspelen
Ooststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Ooststellingwerf Westerveld
De Pôle (foto Jan Dijkstra)
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
De Fryske Marren
Noardeast-Fryslân
De Tike, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Smallingerland Tytsjerksteradiel
Hét evenement van het jaar in De Veenhoop is het Veenhoopfestival (weekend in juli). Het wordt ook wel 'de Swarte Cross van Friesland' genoemd en is het oudste meerdaagse popfestival van Nederland.
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Met een beetje geluk kun je bij De Wilgen deze mooie witte buizerd spotten (foto januari 2019). (© www.afanja.com)
Smallingerland
Noardeast-Fryslân
Dearsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Op eerste paasdag is er in Deddingabuurt het jaarlijkse paasvuur, georganiseerd door oudejaarsvereniging De Geitefok, met tentfeest met live band en dj's. Gratis entree.
Ooststellingwerf
Dedgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Deinum, dorpsgezicht
Waadhoeke
De Fryske Marren
De Fryske Marren
Terschelling
Troelstraweg, in het dorp Dijken
De Fryske Marren
Dijksterburen, 1915, grote belangstelling voor de ravage, die een tot ontploffing gebrachte aangespoelde zeemijn heeft aangericht. (foto collectie Reinder Politiek)
Súdwest-Fryslân
Waadhoeke
Gemeente Dokkum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Noardeast-Fryslân
De buurtschap Dokkumer Nieuwe Zijlen ligt voor het overgrote deel in de gemeente Dongeradeel ...
Noardeast-Fryslân
Domwier, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Noardeast-Fryslân
Doniaburen, op een regenachtige dag
Súdwest-Fryslân
Doniaga bereikt
De Fryske Marren
Gemeente Doniawerstal anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
De Fryske Marren Súdwest-Fryslân
Donkerbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Ooststellingwerf
Westerkwartier Achtkarspelen
Drachten is door de eeuwen heen ook met g gespeld geweest. O.a. aan de poststempels is dat goed te zien. In 1903 wordt de spelling daar gewijzigd naar g, en sinds 1931 is het weer met ch. (© Cees Janssen/http://poststempels.nedacademievoorfilatelie.nl)
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Drogeham, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
Dronryp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Waadhoeke
Noardeast-Fryslân
Eagum, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Earnewâld, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Easterein, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Eastermar, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Easterwierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Dantumadiel
De Fryske Marren
De Fryske Marren
Ee, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân
De Fryske Marren
Smallingerland
Elahuizen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten). Vanouds was Elahuizen alleen een buurtschapje bij Nijega in Gaasterland. Omdat er echter meer Nijega's zijn en dat verwarrend was, is dit dorp in 1967 hernoemd in Elahuizen. Vandaar.
De Fryske Marren
Ooststellingwerf
Elsloo, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Ooststellingwerf
De dorpsterp van Engwier, sinds 1903 praktisch gezien en sinds 1949 formeel alleen nog een buurtschap met slechts drie boerderijen. De kerk is nl. in 1903 afgebroken, maar de dorpsstatus is pas in 1949 formeel opgeheven.
Súdwest-Fryslân

Pagina's