Arkum

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Arkum.JPG

De kleine buurtschap Arkum - niet te verwarren met het dorp Akkrum - omvatte vanouds, en ook nu nog, altijd slechts vier boerderijen aan de gelijknamige weg (aan beide zijden van de weg twee stuks, allemaal vlak bij elkaar gelegen).

De kleine buurtschap Arkum - niet te verwarren met het dorp Akkrum - omvatte vanouds, en ook nu nog, altijd slechts vier boerderijen aan de gelijknamige weg (aan beide zijden van de weg twee stuks, allemaal vlak bij elkaar gelegen).

Arkum

Terug naar boven

Status

- Arkum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Arkum viel vanouds, volgens oude beschrijvingen, onder het dorp Dedgum, maar valt tegenwoordig, ook voor de postadressen, onder het N van Dedgum gelegen dorp Tjerkwerd. Vreemd - en fout - is dat Google Maps Arkum nog altijd onder Dedgum laat vallen (het roze geaccentueerde gebied is volgens Google Maps het dorpsgebied van Dedgum), hoewel de buurtschap in ieder geval al - dus wellicht al eerder - sinds de introductie van het postcodesysteem (= 1978) onder het dorpsgebied van Tjerkwerd valt.

- De buurtschap Arkum ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1718 Arkum.

Naamsverklaring
Naar de huidige vorm misschien heem 'woonplaats' van de persoon Arke. Vergelijk echter Arkum, verkorte vorm van (Oud-)Adrichem (verdwenen, bij Beverwijk) 1103-1105 bron 8e eeuw, kopie begin 12e eeuw Adrichaim met als betekenis heem van de persoon Adrik.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Arkum ligt rond de gelijknamige weg, Z van Bolsward, ZO van Tjerkwerd, NO van Dedgum. Vanuit Dedgum loopt de Arkumerlaan naar de buurtschap, die in het W aan de N359 (Bolsward-Workum) grenst en de daaraan parallel lopende Workumertrekvaart.

Vanouds heette het deel onder Tjerkwerd ook Arkumerlaan (getuige het postcodeboek van 1978). Kennelijk wekte dit verwarring met het Dedgumer deel van deze laan (ondanks de postcodes), daarom heeft men op enig moment de straatnaam in het dorpsgebied van Tjerkwerd veranderd in Arkum, naar de gelijknamige buurtschap die daar ligt. In ieder geval - dus wellicht al eerder - in het postcodeboek editie 2000 is dat al het geval.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Arkum 4 huizen met 26 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts 4 panden, met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Arkum is oorspronkelijk een terpdorp. De terp is echter afgegraven.

Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben in 2012 de oorzaak ontdekt waarom Friese boeren door de eeuwen heen altijd last hebben gehad van wateroverlast. De archeologen deden hun ontdekking tijdens opgravingen in een weiland bij de buurtschap Arkum. Uit hun onderzoek blijkt dat boeren die hier aan het begin van de jaartelling leefden de oude veenlagen in dit gebied ontwaterden. Dit had als gevolg dat de bodem kromp en de oude Friezen steeds hogere terpen (op veen en klei) moesten bouwen om droge voeten te kunnen houden. Dit proces heeft eeuwen geduurd.

De archeologen zijn hier op een 'huisterpje' gestuit met de restanten van twee boerderijen uit de Romeinse tijd (eerste tot derde eeuw na Christus). De onderzoekers vonden onder meer twee haardplaatsen, vier waterputten en gaaf aardewerk, waaronder een gitzwarte pot met een sierlijk voetstuk. - Filmpje met interview m.b.t. de opgravingen in Arkum in 2012.

- Beschrijving van de geschiedenis van de 4 boerderijen van buurtschap Arkum in tekst en beeld, op de dorpssite van Tjerkwerd (het betreft hier de links onder Arkum 4, Arkum 3, Arkum 2 en Arkum 1 op die pagina).

Reactie toevoegen