Akmarijp

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Akmarijp dorpsgezicht 1939 [640x480].jpg

Akmarijp dorpsgezicht 1939

Akmarijp dorpsgezicht 1939

Akmarijp

Terug naar boven

Status

- Akmarijp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Utingeradeel. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- De kleine dorpen Akmarijp, Goingarijp en Terkaple werken op veel gebiedern samen en delen veel voorzieningen. Je kunt ze dan ook als een 'drielingdorp' beschouwen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Eagmaryp.

Oudere vermeldingen
1315 Ackrommariip, 1335 in Accomaripe, 1389 in Achmaripe, 1489 in Ackmaryp, 1840 Akmarijp.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese ripe = rijp 'rand, oever', van die van Akkrum.(1)

Terug naar boven

Ligging

Akmarijp ligt N van Joure, ZW van Akkrum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Akmarijp 12 huizen met 99 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 45 huizen met ca. 115 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het geldende Bestemmingsplan Terkaple en Akmarijp dateert uit 2011 en is opgesteld ter actualisering van het oude bestemmingsplan. Het omvat een actuele juridisch / planologische regeling voor de gehele bebouwde kom van beide dorpen, inclusief de nieuwe woonuitbreiding nabij Roordahiem en het recreatieplan Waterpark Terkaple.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Akmarijp heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de kop-rompboerderij uit ca. 1850 op Fjildwei 17, de grote stelphoeve uit ca. 1870 op huisnr. 28, en de klokkenstoel op het kerkhof (bij huisnr. 19). Het is een houten klokkenstoel met gezwenkte overhuiving. In de klokkenstoel hangt een klok van J. ter Stege uit 1545 met een diameter van 85,4 cm.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Akmarijp is bekend vanwege Ooievaarsdorp (in het Fries Earrebarredoarp) De Graverij. Het is te bezoeken van april t/m september op woensdag- en zaterdagmiddag. De toegang is gratis, maar een  vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Terkaple en Akmarijp.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Akmarijp.

Reactie toevoegen