Aalsum

Plaats
Dorp
Dongeradeel
Fryslân

aalsum_collage.jpg

Aalsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Aalsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Aalsum.JPG

Aalsum even boven Dokkum

Aalsum even boven Dokkum

Aalsum (2).JPG

Aalsum op een terp van 5,3 meter boven ANP

Aalsum op een terp van 5,3 meter boven ANP

Aalsum (3).JPG

De Romaanse kerk van Aalsum uit ongeveer 1200

De Romaanse kerk van Aalsum uit ongeveer 1200

Aalsum

Terug naar boven

Status

- Aalsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel.

- Het dorp Aalsum is zo klein dat het geen formele bebouwde kom heeft; het dorp heeft derhalve geen blauwe maar witte plaatsnaamborden. Het is wel een formele woonplaats met een eigen postcode (9121) en postale plaatsnaam.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ealsum.

Spelling
De schrijfwijze van deze plaatsnaam is niet altijd eenduidig. De officiële naam is Aalsum, conform het postcodeboek, de gemeentelijke basisadministratie (BAG) en de plaatsnaamborden. Tot enkele jaren geleden heeft de plaats (ook) Aalzum geheten, ook in het postcodeboek. Google Maps kan kennelijk niet kiezen en vermeldt beide spellingen.

Terug naar boven

Ligging

Aalsum ligt direct N van Dokkum, op een 'ring' rond het Tsjerkepad en het Fiskwifepaad.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Aalsum 46 huizen met 306 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 60 huizen met ca. 160 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aalsum heeft 6 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Catharinakerk dateert uit ca. 1200 en maakt deel uit van de Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Aalsum.

Reactie toevoegen