Arkens

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

arkens_straatnaambord.jpg

De buurtschap Arkens heeft geen plaatsnaambordje, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje - er is er maar een, want de buurtschap ligt aan een doodlopend weggetje - kunt zien dat je er bent aangekomen.

De buurtschap Arkens heeft geen plaatsnaambordje, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje - er is er maar een, want de buurtschap ligt aan een doodlopend weggetje - kunt zien dat je er bent aangekomen.

Arkens

Terug naar boven

Status

- Arkens is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Franeker. In 1984 over naar de gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Arkens valt, ook voor de postadressen, onder de stad Franeker.

- De buurtschap Arkens heeft geen plaatsnaambordje, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje - er is er maar één nodig (hint: er is dan dus ook maar één plaatsnaambordje nodig ;-) ) want de buurtschap ligt aan een doodlopend weggetje - kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Erkens.

Oudere vermeldingen
1433 kopie Erdenze, 1492 Eerkens, 1499 Erckens, 1718 Arkens. In de Volkstelling van 1840 spelt de gemeente het als Erkens, Van der Aa uit dezelfde tijd spelt het weer met een A.

Naamsverklaring
Naar de vorm 'bij de lieden van de persoon Arke'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Arkens ligt rond de gelijknamige weg, direct NO van de kern van Franeker. Formeel ligt de buurtschap nog nét binnen de bebouwde kom, maar in de praktijk ligt het nog nét buiten de stedelijke kern, dus geografisch is het nog altijd buitengebied dus buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Arkens wel vermeld, maar niet apart geteld. Er is alleen een telling voor een reeks buurtschapjes gezamenlijk, die samen de Franeker Uitburen werden genoemd. Maar allicht heeft de buurtschap destijds net als tegenwoordig een handvol boerderijen omvat. Tegenwoordig heeft de buurtschap een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1835 wordt spinnenkopmolen Arkens aan de Schalsummerweg gebouwd, voor het bemalen van de gelijknamige polder. In 1973 is de molen herbouwd op de huidige locatie aan de Van Andel-Ripkestraat. Hier dient hij voor de verversing van enkele plantsoenvijvers.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Wijkkrant Arkens Post verschijnt 5x per jaar en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Buurtvereniging en belangenvereniging: - Buurtvereniging Arkens is er voor de inwoners van de gelijknamige buurtschap en voor de aangrenzende Franeker wijk Schalsumerplan. Sinds de oprichting in 1973 organiseren ze door het jaar heen diverse activiteiten, en doen ze ook veel aan het behartigen van de belangen van de buurtbewoners en hun leefomgeving.

- Buurtgebouw: - De buurtvereniging beheert ook Wijkgebouw De Terp met een aangrenzend speelterrein. Dit buurtgebouw is tot stand gekomen in 1980 met medewerking van de inwoners, de plaatselijke middenstand, de gemeente Franeker en diverse subsidieverleners.

Reactie toevoegen