Bonkwert

Plaats
Buurtschap
Littenseradiel
Fryslân

Bonkwert

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Bonkwert.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Bonkwert.

Terug naar boven

Status

- Bonkwert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- De buurtschap Bonkwert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Spannum.

- De buurtschap Bonkwert heeft witte plaatsnaamborden en ligt dus buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Bonkwerd. De Friese spelling is kennelijk, getuige het plaatsnaambord en (1), vastgesteld op Bonkwert. Ter plekke staat bij een der boerderijen echter een zelfvervaardigd bord met de vermelding dat de bewoners zich ´Bunkwerter´ voelen. Gezien de oudere vermeldingen lijkt ons dat evenzeer legitiem.
Oudere vermeldingen
Ca. 1870 (kaart Behrns) Bunkerte.

Terug naar boven

Ligging

Bonkwert ligt ZW van Winsum, Z van Spannum, rond de - vanuit Spannum te bereiken en doodlopende - Bonkwerterreed.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Bonkwert niet apart vermeld.

- Tegenwoordig omvat Bonkwert - nog altijd - slechts een handvol panden.

 

Reactie toevoegen