Bantega

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

bantega_75_jaar_2022.jpg

Het dorp Bantega is ontstaan in 1947 en heeft daarom in 2022 het 75-jarig bestaan gevierd.

Het dorp Bantega is ontstaan in 1947 en heeft daarom in 2022 het 75-jarig bestaan gevierd.

bantega_wolkom.jpg

Zo te zien worden nieuwe inwoners in Bantega hartelijk verwelkomd met een versierde tuin, met daarin o.a. een fraaie vlag 'Wolkom yn Bantegea'. Dit is althans wat de Google-fotograaf aantrof op de hoek Middenweg/Bandsloot in nov. 2010. (© Google)

Zo te zien worden nieuwe inwoners in Bantega hartelijk verwelkomd met een versierde tuin, met daarin o.a. een fraaie vlag 'Wolkom yn Bantegea'. Dit is althans wat de Google-fotograaf aantrof op de hoek Middenweg/Bandsloot in nov. 2010. (© Google)

bantega_christelijke_lagere_school.jpg

Het karakteristieke gebouw, uit 1920, van de christelijke lagere school in Bantega vindt na fusie met de openbare school gelukkig een zinvolle herbestemming tot Sociaal Cultureel Centrum De Pomp, dat sindsdien het bruisende dorpshart is.

Het karakteristieke gebouw, uit 1920, van de christelijke lagere school in Bantega vindt na fusie met de openbare school gelukkig een zinvolle herbestemming tot Sociaal Cultureel Centrum De Pomp, dat sindsdien het bruisende dorpshart is.

bantega_hervormde_kerk_met_pastorie_echtener_polder.jpg

Bantega, de voormalige Hervormde kerk, met daarnaast de eveneens voormalige pastorie. De plaats wordt hier nog Echtener Polder genoemd. De Hervormde kerk is gebouwd in 1916 en in 1996 aan de eredienst onttrokken. Tegenwoordig is het een woonhuis.

Bantega, de voormalige Hervormde kerk, met daarnaast de eveneens voormalige pastorie. De plaats wordt hier nog Echtener Polder genoemd. De Hervormde kerk is gebouwd in 1916 en in 1996 aan de eredienst onttrokken. Tegenwoordig is het een woonhuis.

bantega_rehobothkerk_1.jpg

Rehobothkerk, van de Vrije Evangelische Gemeente Bantega gebouwd in 1947. Dat ging bepaald niet van een leien dakje, daar moest men heel wat voor doen. Ook de voorgaande kerkjes hebben een bijzondere geschiedenis. Zie verder kopje Geschiedenis. (© Google)

Rehobothkerk, van de Vrije Evangelische Gemeente Bantega gebouwd in 1947. Dat ging bepaald niet van een leien dakje, daar moest men heel wat voor doen. Ook de voorgaande kerkjes hebben een bijzondere geschiedenis. Zie verder kopje Geschiedenis. (© Google)

bantega_middenweg_echtenerpolder.jpg

Bantega, Middenweg, de spelling van de toenmalige plaatsnaam luidt hier Echtenerpolder

Bantega, Middenweg, de spelling van de toenmalige plaatsnaam luidt hier Echtenerpolder

bantega_openbare_lagere_school_nieuw_echten.jpg

Bantega werd voor het zijn huidige naam kreeg ook Nieuw Echten genoemd (naar het N buurdorp Echten), getuige deze ansichtkaart van de toenmalige openbare lagere school aan de Middenweg.

Bantega werd voor het zijn huidige naam kreeg ook Nieuw Echten genoemd (naar het N buurdorp Echten), getuige deze ansichtkaart van de toenmalige openbare lagere school aan de Middenweg.

bantega_klokkenstoel.jpg

De klokkenstoel op de begraafplaats van Bantega is gebouwd op een plateau - wat bij klokkenstoelen maar zelden voorkomt - op gemetselde klippen of poeren. Op het dak van de helm staat een weerhaan. (© weblog Afanja / https://afanja.com)

De klokkenstoel op de begraafplaats van Bantega is gebouwd op een plateau - wat bij klokkenstoelen maar zelden voorkomt - op gemetselde klippen of poeren. Op het dak van de helm staat een weerhaan. (© weblog Afanja / https://afanja.com)

bantega_basisschool_de_reinboge.jpg

De christelijke lagere school en de openbare lagere school in Bantega zijn zo slim om in 1985 te fuseren tot Basisschool De Reinbôge. Beter één sterke school in een kleine kern dan twee 'halve'. Dat zouden meer kleine kernen moeten doen...

De christelijke lagere school en de openbare lagere school in Bantega zijn zo slim om in 1985 te fuseren tot Basisschool De Reinbôge. Beter één sterke school in een kleine kern dan twee 'halve'. Dat zouden meer kleine kernen moeten doen...

bantega_toneelvereniging_op_nij_feriene_1_kopie.jpg

Toneelvereniging Op Nij Feriene uit Bantega brengt jaarlijks minimaal een nieuw stuk op de planken. In 2016 was dat o.a. De Godmother.

Toneelvereniging Op Nij Feriene uit Bantega brengt jaarlijks minimaal een nieuw stuk op de planken. In 2016 was dat o.a. De Godmother.

schoterland_i.v.m._schoter_uiterdijken_1.jpg

Deel van de gemeentekaart van Schoterland, anno ca. 1870, met in het ZW het 'wormvormig aanhangsel' van het streekje Schoter Uiterdijken. Per 1-7-1934 gaat dat naar de gem. Haskerland, per 1-7-1944 naar gem. Lemsterland en daarmee naar het dorp Bantega.

Deel van de gemeentekaart van Schoterland, anno ca. 1870, met in het ZW het 'wormvormig aanhangsel' van het streekje Schoter Uiterdijken. Per 1-7-1934 gaat dat naar de gem. Haskerland, per 1-7-1944 naar gem. Lemsterland en daarmee naar het dorp Bantega.

Bantega

Terug naar boven

Status

- Bantega is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 2013 gemeente Lemsterland.

- Onder het dorp Bantega valt ook de buurtschap Schoterzijl.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Bantegea.

In het Stellingwerfs
Bantege.

Oudere vermeldingen
De buurtschap Echtenerpolder of Echtener Polder, die ook wel Nieuw Echten werd genoemd (naar het N gelegen buurdorp Echten), krijgt per 1 mei 1947 de status van dorp. Toen is ook de huidige plaatsnaam Bantega toegekend. De bescheiden bebouwing die hier eind 19e eeuw nog maar was in wat nu de dorpskern is, werd in die tijd nog het Wegje genoemd. Daarnaast was er in die tijd alleen nog maar bebouwing aan de Kooisloot.

Naamsverklaring
Vernoemd naar het rond 1700 als verdwenen - verdronken in de Zuiderzee - opgegeven plaatsje Bant(ega). Betekent ga 'dorp, dorpsgebied' in of van Bant.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Bantega ligt O van Lemmer, Z van Echten, midden in de weidse Echtenerveenpolder, vroeger ook Veenpolder van Echten genoemd.

- Het kleine dorp Bantega heeft een fors buitengebied en is qua oppervlakte het grootste dorp in de gemeente. Het dorpsgebied strekt zich uit tussen de Otterweg en het Buitendijksveld tot aan de Tjonger. De sluis van de onder het dorp vallende buurtschap Schoterzijl ligt 5 km van de kom van het dorp.

- In het Z puntje van het dorpsgebied van Bantega ligt een driedorpenpunt én driegemeentenpunt én drieprovinciepunt. Dat punt ligt aan het Z uiteinde van de weg Worstsloot. O daarvan ligt het dorpsgebied van het dorp Kuinre, gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel. Z daarvan ligt het dorpsgebied van het dorp Bant, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Bantega heeft ca. 250 huizen met ca. 630 inwoners. Slechts ca. 70 huizen staan in de dorpskom. De overige huizen staan in het omvangrijke buitengebied van het dorp, in pittoreske buurtjes zoals langs de Otterweg en de Bandsloot.

Terug naar boven

Geschiedenis

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat tussen 8000 - 4000 voor Christus jagers reeds een kampement hebben op de plaats waar nu Bantega ligt.

De eendenkooi wordt al vermeld op een kaart uit 1718.

Kerkelijk
Rond 1870 wonen in het veengebied aan de Kooisloot en het Wegje ca. 8 gezinnen. De afstand tot de dichtstbijzijnde kerk (Echten) is ca. 10 km. Men moet daarheen lopen en wegen zijn er in die tijd nog niet. Men houdt daarom aanvankelijk Bijbellezingen in een huiskamer aan de Kooisloot, later in de schuur van Jan F. Mast naast de voormalige Hervormde Kerk. In 1916 kan men een vrijgekomen houten kerkje uit Kalenberg kopen voor f200,00, maar dan moet men het wel zelf afbreken en ophalen. Zo geschiedt: het materiaal wordt per turfbok opgehaald, en zo ontstaat in Bantega de Vrije Evangelische Gemeente.

In 1944 wordt het gebouwtje bouwvallig. Op een zondagavond is de gemeente bijeen en de kerk zit vol. Op een gegeven moment hoort men geluiden die doen denken aan een kleine aardbeving. Een deel van de gemeente blijkt niet door de vloer te zijn gezakt, maar zit met vloer en al ineens een stuk lager. Men besluit over te gaan tot nieuwbouw.

Maar dat gaat zo maar niet... Na het einde van de Tweede Wereldoorlog is er door de grote oorlogsschades namelijk in het hele land schaarste aan bouwmaterialen, en die zijn dan ook min of meer 'op de bon'. Men kan alleen stenen verkrijgen voor een gebouw als men minimaal een derde van de materialen zelf inbrengt. Een van de 'broeders' stelt daartoe 'steen' uit Drachten te kunnen regelen. Men gaat met een praam op pad naar Drachten. Daar aangekomen blijken het grote stukken metselwerk te zijn. Dat is een teleurstelling. Maar ja beter iets dan niets... Begin 1946 komt uit 'Den Haag' (waar een rijks-instantie de vergunning moet toekennen) toestemming voor de bouwmaterialen, en in de loop van het jaar wordt de oude kerk afgebroken en de nieuwe gebouwd.

Voorjaar 1947 is de kerk gereed. Er komt een ambtenaar om het een en ander te controleren. Wat blijkt: 'Den Haag' heeft zich vergist: men dacht dat men hier te maken had met een geval van oorlogsschade. Maar nee, dit was gewoon nieuwbouw. "Als dit van te voren bekend was geweest, hadden jullie geen materiaal gekregen", aldus de ambtenaar... Kennelijk loopt deze affaire met een sisser af, en vinden de autoriteiten het te ver gaan om de boel weer te laten afbreken. Zie verder de uitvoerige geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeente Bantega op de site van die gemeente.

Eveneens in 1916 krijgt Bantega een Hervormde kerk. Voor beide kerken zie verder bij Bezienswaardigheden.

Onderwijs
In het tweede decennium van de 20e eeuw is de oude school aan de Meester Wijmaweg vervangen door de openbare school aan de Middenweg. Vijftig meter verderop volgt in 1920 de oprichting van de christelijke school. De fusie van deze twee scholen in 1985 tot Algemeen Bijzondere Basisschool is destijds uniek in Nederland. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Schoter Uiterdijken
Vroeger werd ook het langgerekte verticale streekje Schoter Uiterdijken, ook wel gespeld als Schoteruiterdijken, in het O van het dorpsgebied van Bantega, tussen Kooisloot, Schoterdijk en Echterdijk in het W en de Tjonger of Kuinder in het O, als buurtschap beschouwd. Tegenwoordig niet meer, want naast de buurtschap Schoterzijl, die in het uiterste Z van Schoter Uiterdijken ligt, is er in dit streekje nauwelijks bebouwing. In de Volkstelling van 1840 was Schoter Uiterdijken nog een buurtschap, onder het dorp Delfstrahuizen, met 8 huizen en 30 inwoners. Maar in dat jaar was Schoterzijl nog geen buurtschap. Die twee hebben later dus stuivertje gewisseld zou je kunnen zeggen.

In de Schoter Uiterdijken heeft een dorp genaamd Oudega, ook wel Oldega of Uiterdijke gelegen. "Dit dorp werd in het jaar 1515, door Floris van Egmond, Stadhouder van Friesland, van wege Prins Karel, afgebrand en nooit weder opgebouwd, zoodat er niets dan de geheugenis van over is."(2) Ook de korenmolen die daar heeft gestaan, heeft dat niet overleefd. In de 19e eeuw wordt het streekje vermeld als 'buurt met dorpsrechten´. Die kwalificatie gaf men aan buurtschappen die vroeger een kerk hebben gehad en dus een dorp zijn geweest. Kennelijk ging men ervan uit dat die plaatsen wellicht ooit weer een kerk zouden bouwen en daarmee weer een dorp zouden worden. Bij (vrijwel) alle plaatsen met deze kwalificatie is dat nooit meer gebeurd. Ook Schoter Uiterdijken is dus nooit meer een dorp geworden, en als plaatsnaam in dit gebied opgevolgd door de buurtschap Schoterzijl.

Bestuurlijk lag het gebiedje vanouds als wormvormig aanhangsel in het uiterste ZW van de zeer langgerekte gemeente Schoterland, die in het NO helemaal doorliep tot aan Hoornsterzwaag. Bij de herindelingen van 1-7-1934 gaat de gemeente Schoterland grotendeels op in de nieuwe gemeente Heerenveen. Het deel Z van Heerenveen gaat op dat moment in zijn geheel naar de gemeente Haskerland. Precies 10 jaar later, per 1-7-1944, gaat Schoter Uiterdijken - met op dat moment 52 inwoners - alsnog over naar de in het W aangrenzende gemeente Lemsterland - wat geografisch ook veel logischer is - en komt daarmee onder het dorpsgebied van Bantega te vallen. In 1984 komt overigens nóg een groot gebied van het oude Schoterland naar de gemeente Lemsterland, namelijk Delfstrahuizen, eveneens een klein dorp met een groot omliggend buitengebied.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsontwikkelingsplan uit 1998 voorziet in een kleinschalige dorpsuitbreiding ten behoeve van de jonge generatie en enkele uitbreidingskavels voor lokale bedrijven. De bebouwde kom van het dorp is recentelijk heringericht. De afgelopen jaren heeft Plaatselijk Belang Bantega een speeltuin en een multifunctionele Jongeren Ontmoetingsplek gerealiseerd.

- Eind jaren negentig is de bevolking van Bantega aanzienlijk verjongd, toen een hele generatie 70'ers koos voor centraler wonen in een grotere kern.

- De kleine kern Bantega is zeer ondernemend. De ondernemersvereniging telt een 20-tal aangesloten bedrijven. De melkboer, tankstation - foerage - fietsenhandel, elektrozaak met installatiebedrijf, kapper, cadeauwinkeltje, café, bouwbedrijven, mechanisatiebedrijf en een bloemenhofje voorzien in de belangrijkste behoeften.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bantega heeft 12 gemeentelijke monumenten, waaronder de bij Geschiedenis al genoemde voormalige chr. lagere school uit 1920 (Middenweg 125), die is herbestemd tot Sociaal Cultureel Centrum De Pomp.

- De huidige Rehobothkerk (Middenweg 114) van de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) Bantega dateert uit 1947 en is in 1983 met 50 zitplaatsen uitgebreid. Zie verder bij Geschiedenis. Deze Vrije Evangelische Gemeente is in 1916 ontstaan en heeft dus in 2016 het 100-jarig bestaan gevierd.

- De Hervormde kerk uit 1916 (Bandsloot 16) is in 1996 aan de eredienst onttrokken en is nu in gebruik als woonhuis. De voormalige pastorie, rechts er naast, is in 1962 als zodanig buiten gebruik geraakt en aanvankelijk verhuurd. In 1979 is het pand verkocht.

- Begraafplaats met klokkenstoel (klokhûs) uit 1923 (Middenweg 165). Het luidsysteem is met 'vallende klepel'. De klokkenstoel is gebouwd op een plateau - wat bij klokkenstoelen maar zelden voorkomt - op gemetselde klippen of poeren. Op het dak van de helm staat een weerhaan. De klok wordt alleen nog geluid bij begrafenissen, en dan alleen nog op verzoek. De klokkenstoel is in 1973 gerestaureerd. De huidige luidklok heeft de in 1943 door de Duitsers gevorderde klok vervangen (die uit 1933 dateerde en door de fa. Petit & Fritsen was gegoten).

- Gea Piek heeft een museum aan huis, met nostalgische spullen uit het huishouden in vroeger tijden, vooral verzameld door haar tante. Of het museum nog bestaat weten wij niet, want het filmpje onder de link dateert al uit 2010 en verder kunnen wij er helemaal niets van vinden op het internet. Weet iemand of dit museum nog bestaat?

Terug naar boven

Evenementen

- Toneelvereniging 'Op Nij Feriene' bestaat uit een volwassenenvereniging en een jeugdvereniging. Beide brengen jaarlijks een nieuw stuk op de planken. De belangrijkste ambitie van de vereniging is om iets te laten zien wat zij én andere nog niet eerder deden. Onder regie van ambitieuze regisseurs en met een gedreven spelersgroep levert dat steeds een verrassende en vermakelijke toneelavond op, want: een uitdaging voor de spelers om te spelen levert uitdagend toneel voor de bezoekers op. Kennelijk is inmiddels tot in de wijde omgeving bekend dat de toneelvereniging goed werk levert, want de voorstelling 2018 ('Kooiboys') was goed voor maar liefst 8 uitverkochte avonden a 150 bezoekers, in totaal 1200 bezoekers dus, oftewel 2x het aantal inwoners van het hele dorp!

- De Winterwandeling (op een zaterdag begin januari, ca. 11 km) was er in 2016 voor het eerst, en het was een zodanig succes dat het wel een traditie beoogt te worden. Onderweg is er entertainment door zangvereniging Sjongersnocht en Toneelvereniging Op Nij Feriene. Na afloop is er snert en presenteren lokale ondernemers zich op een Wintermarkt.

- Oranjevereniging Bantega weet tijdens het Dorpsfeest (5 dagen in juni) ieder jaar weer een attractief programma voor jong en oud samen te stelen.

- Trekkertrek Bantega (weekend in juni). Trekkertrek of Tractor Pulling is in de eerste helft van de 20e eeuw ontstaan in Noord-Amerika. Agrariërs wilden wel eens weten wie nu eigenlijk de sterkste tractor had. Door het verslepen van keien werd destijds bepaald wie de sterkste tractor had. In de loop van de tijd hebben de keien plaatsgemaakt voor een aanhanger die versleept moest worden; de sleepwagen. In de loop van de jaren zeventig is Tractor Pulling in Amerika uitgegroeid tot een sport. In 1977 is de sport voor het eerst geïntroduceerd in Europa, tijdens een ploegfestijn in Flevoland. De Tractor Pulling werd door het aanwezige publiek zeer enthousiast ontvangen. Binnen korte tijd werden in Nederland ook sleepwagens gemaakt en werden er wedstrijden georganiseerd. Naast de gewone landbouwtractoren werden al direct tractoren voor de vrije klasse gebouwd. In de loop van de jaren werd de sport steeds populairder; tegenwoordig zijn er jaarlijks meer dan 100 Tractor Pulling evenementen in Nederland.

Het is bij Tractor Pulling de bedoeling om een sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Voor elke klasse wordt deze sleepwagen anders afgesteld. Voor zwaardere tractoren wordt de sleepwagen veelal zwaarder gemaakt door meer ballast op de sleepwagen te leggen. De meeste sleepwagens maken gebruik van een ballastbak die tijdens de trekpoging verplaatst wordt in de richting van de tractor. Vooraan de sleepwagen zit een zogeheten sleepvoet; een dikke stalen plaat die over de grond schuift. Doordat de ballastbak steeds dichter op de sleepvoet komt en steeds dichter bij de tractor, wordt er meer weerstand geboden aan de tractor en komt de trekpoging op een gegeven moment tot een einde. Bij de meeste sleepwagens is het ook nog mogelijk dat er onder de sleepvoet gebruik wordt gemaakt van stalen messen (of platen) die de grond in worden gedrukt. In Bantega komen de volgende klassen aan de start: Standaardklassen, Hobby Sportklassen, Sportklassen, Supersport Klasse, en Oldstock Klassen.

- Iepenlofstspul Bantegea (juni/juli).

- Autocross Bantega (op een zaterdag in augustus). - Filmpje met impressie Autocross 2015 (gemaakt met een drone).

- Op een zaterdagavond eind oktober organiseert de Oranjevereniging de jaarlijkse Spokentocht door de omgeving van het dorp. De Spokentocht is een waar begrip geworden. Bestuur en vrijwilligers zorgen er ieder jaar voor dat het een spektakel wordt. Er wordt een mooie route uitgezet met onderweg vele spoken die de deelnemers de stuipen op het lijf jagen.

- IJsclub De Polder verzorgt in de winter natuurlijk het ijsbaan-gebeuren, en organiseert door het jaar heen ook een aantal skeelertochten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De uitgestrekte, lage en vlakke Echtenerveenpolder (ook wel Veenpolder van Echten, Fries: Ychtenerfeanpolder) ligt Z van Echten en Echtenerbrug en rondom Bantega en valt grotendeels onder het laatstgenoemde dorp. In de polder liggen hier en daar perceeltjes rietland, beheerd door It Fryske Gea, samen 88 hectare groot. Het zijn de Hengsteputten, de Kamper- en Koepeinsepolder, de Lange Halen en de Schoteruiterdijken.

De Echtenerveenpolder-gebieden rond Bantega zijn vanaf de doorgaande wegen redelijk goed te overzien. De Hengsteputten liggen aan de Ringvaart, de Koepeinse- en de Kamperpolder tussen de Kamperweg en Middenweg, de Lange Halen aan de Kooisloot en de Schoteruiterdijken in het Echterveld aan de Schoterweg. Apart ligt nog een rietpoel met broekbosje aan Het Wijd van de Tjonger, tussen Tjonger en Pier Christiaansloot. - Nadere informatie over de Echtenerveenpolder op de site van beheerder It Fryske Gea.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bantega, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met een impressie van het dorp.

- Compilatie ´Doch it foar dyn doarp´ Bantega 2011, waarin je goed kunt zien dat het kleine dorp zeer actief en creatief is.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bantega.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op de site van de Jouster Courant.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Bantega (PBB) behartigt de belangen van het dorp en zijn inwoners nu en in de toekomst. Verbinden en Samenwerken zijn ons uitgangspunt. Wij vertegenwoordigen de inwoners en zijn aanspreekpunt bij diverse (overheids)instanties zoals gemeente, provincie en woningbouwverenigingen. Wij gaan namens en voor de bewoners in gesprek met deze instanties met als doel veranderingen of verbeteringen voor het dorp te realiseren. Wij willen ons dorp nu en in de toekomst aantrekkelijk houden voor zijn inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook wordt toerisme en recreatie, hoe klein ook, door ons gestimuleerd en verlenen wij waar mogelijk steun aan plaatselijke projecten en activiteiten. Daarnaast overleggen wij met organisaties die iets willen organiseren in het dorp. Leden van het bestuur van Plaatselijk Belang zijn zo veel mogelijk waar nodig aanwezig bij evenementen die in en voor het dorp zijn georganiseerd, maar ook daar waar het belang voor ons dorp aan de orde is.

Waar houden wij ons mee bezig? Bijvoorbeeld: - Wonen in het dorp (kan er nog gebouwd worden en zo ja, waar en hoe?); - Activiteiten die het woongenot in het dorp bevorderen; - Overleg met andere verenigingen en zoveel mogelijk afstemmen op en van elkaars activiteiten en daar waar mogelijk samenwerken; - Aandacht besteden aan allen die op bijzondere wijze ons dorp vertegenwoordigen; - Overleg met andere Verenigingen van Plaatselijk Belang in de buurt om samen te proberen voorzieningen te krijgen of te houden; - Het uitwerken van de Dorpsvisie en de doelen en plannen die daarin passen. Uiteraard staan wij open voor uw ideeën en opmerkingen! Wilt u ons helpen? Word lid en/of help mee! Wij kunnen dat uiteraard niet met ons vijfmansbestuur, maar als wij onze krachten bundelen, kunnen veel ideeën werkelijkheid worden. Bantega is een actief dorp met veel mensen, die veelal lid zijn Plaatselijk Belang. Ideaal zou zijn dat iedere bewoner of elk gezin lid is van Plaatselijk Belang. Ook zijn wij op zoek naar leden die actief willen bijdragen aan activiteiten van Plaatselijk Belang."

- Dorpshuis: - De naam van Sociaal Cultureel Centrum De Pomp is een verwijzing naar de vroegere dorpspomp, die ook een ontmoetingspunt was. In die zin kun je een dorpshuis de moderne opvolger van de oude dorpspomp noemen. Vroeger, toen er in de plattelandsdorpen nog geen waterleiding was, stond er in het midden van die dorpen namelijk vaak een pomp waar iedere inwoner water kon halen. Deze pompen werden daardoor een sociaal middelpunt waar veel dorpelingen elkaar ontmoetten.

Over het ontstaan van het dorpshuis: In 1971 willen de jongeren van Bantega graag een jeugdsoos. Een leegstaand deel van de openbare school wordt als zodanig in gebruik genomen. In 1980 wordt het pand gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Daardoor dreigt De Pomp te worden opgeheven. Echter het christelijk en openbaar onderwijs in het dorp besluiten na de nodige discussie te fuseren en betrekken een nieuw schoolgebouw. Het oude gebouw van de christelijke school wordt herbestemd en verbouwd tot de nieuwe locatie van De Pomp, waar het nog altijd is gevestigd.

In 1988 wordt Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Pomp opgericht en in 1993 wordt het gebouw eigendom van de stichting. Naast onderdak voor alle verenigingen vinden er in De Pomp ook bruiloften, begrafenissen, disco's en peuteropvang plaats. Door uitbreiding van het verenigingsleven en hogere eisen aan toegankelijkheid en (brand)veiligheid, is in 2001 een grote verbouwing gerealiseerd, met behulp van het plaatselijke bouwbedrijf, en voor een zeer belangrijk deel ook dankzij vele vrijwilligers met 'twee rechterhanden', waardoor De Pomp weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet.

- Onderwijs: - De openbare en christelijke lagere school in het dorp zijn in 1985 gefuseerd tot Algemeen Bijzondere School, genaamd Basisschool De Reinbôge (= De Regenboog). De naam staat symbool voor: "ieder 'kleurtje' heeft hier zijn plaats": alle kinderen zijn van harte welkom; ongeacht de maatschappelijke, culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergrond van de ouders. De school valt onder de regionale onderwijskoepel Gearhing. Om de kwaliteit van de scholen te versterken en de risico's van kleine scholen - zoals in Bantega - te verminderen werkt Gearhing sinds 2012 in geclusterde onderwijsteams.

De 29 scholen zijn geclusterd in 7 onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten. Voor Bantega is er 1 onderwijsteam samen met de scholen in de buurdorpen Echtenerbrug en Oosterzee. Zo zijn de krachten driedubbel gebundeld en kun je in kleine kernen zo lang mogelijk goed onderwijs overeind houden: door de vroegere 2 dorpsschooltjes te laten samengaan, door een regionale scholenkoepel, én door samenwerking met de scholen in de buurdorpen.

- Muziek: - "Sjongersnocht is een gezellig gemengd koor uit Bantega met evenwichtig aantal mannen en vrouwen. Leeftijden van begin 20 tot 70+ . Daar zijn we erg trots op. De zangers komen voornamelijk uit het eigen dorp, maar ook uit Echtenerbrug, Oosterzee, Lemmer, Rutten, Scherpenzeel en Bant. Het koor telt rond de 25 mensen. Als muzikale begeleiding hebben we een pianist/accordeonist en een saxofonist. Het koor is in 2008 ontstaan als gelegenheidskoor. Voor de invulling van een ouderenmiddag was muziek nodig. Een aantal mannen uit het dorp vonden dat ze dat zelf wel konden, zingen dus. Het viel zo in de smaak bij het publiek en henzelf dat ze besloten voor een echt koor te gaan. Ook dames sloten zich bij het koor aan. Dat was het begin van gemengd koor Sjongersnocht.

Nederlands, Engels en natuurlijk Fries zijn onze meest gebezigde talen. Folk, traditionals, pop, meezingers, kerstliederen, we zingen het allemaal. We treden op voor: verzorgingstehuizen, straatfestivals, korenfestivals, wandeltochten, kerstprogramma’s in Dickensstijl. Een keer in de twee jaar kijken we hoe we er muzikaal voor staan door mee te doen aan een concours voor koren. Door onze grote variatie in repertoire kunnen we op elke plaats iets presenteren wat bij het publiek past. Zo proberen we ons enthousiasme voor het zingen over te brengen. Dit wordt ondersteund door een vrolijke presentatie en soms, op aanvraag en tegen een meerprijs, aangevuld met een act. We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in S.C.C. De Pomp te Bantega. Vanaf 19.45 uur staat daar de koffie/thee klaar. Kom gerust eens langs om kennis te maken en mee te zingen om te kijken of het wat voor je is. Plezier in het met elkaar zingen staat bij Sjongersnocht altijd voorop!"

- Sport: - Voetbalvereniging VV EBC is ontstaan in 1976 uit een fusie van v.v. Eastersé en SC Bantega.

- Bekende inwoner: - Shorttracker Sjinkie Knegt beschikt sinds december 2020 over een eigen schaatsbaan in zijn achtertuin in Bantega. Het zogenoemde Sjinkie’s IJspaleis is tot stand gekomen dankzij schaatssponsor Gamma. Naast Knegt hebben ook olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting, tweevoudig olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis en Nederlands sprintkampioen Dai Dai N'tab een steentje bijgedragen. Hiermee kan Sjinkie zich nu thuis voorbereiden op de shorttrack kampioenschappen. Knegt voelt zich de koning te rijk met zijn eigen piste. "Kan ik ook eindelijk thuiswerken", aldus de shorttracker.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bantega.

Reactie toevoegen