Westerkwartier

Streek
Westerkwartier
Groningen

Westerkwartier

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Westerkwartier.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westerkwartier (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- Het Westerkwartier is een streek in het zuidwesten van de provincie Groningen.

- Het Westerkwartier omvat de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de voormalige gemeente Ezinge.

- Anno 2016 is de intentie dat de streek Westerkwartier per 1-1-2019 ook een gemeente wordt, die in ieder geval de in de vorige alinea vermelde 4 gemeenten gaat omvatten. Over de voormalige gemeente Ezinge is nog discussie gaande of die ook bij die nieuwe gemeente gaat komen, of dat dat gebied meegaat met de gemeente Winsum - waar het gebied sinds 1990 onder valt - naar een andere fusiegemeente. Veel inwoners van de voormalige gemeente Ezinge beschouwen de toedeling in 1990 aan de gemeente Winsum als een historische fout, omdat dit gebied om vele (landschappelijke, maatschappelijke, economische en taalkundige) redenen bij het Westerkwartier hoort, en pleiten ervoor deze fout te herstellen door dit gebied in 2019 middels grenscorrectie aan de nieuwe gemeente Westerkwartier toe te voegen, waarmee tevens het Nationaal Landschap Middag-Humsterland in één gemeente komt te liggen. Dat is ook wel zo logisch, dat zo'n gebied niet onder meer gemeenten valt.

Econoom Martin Clobus uit Niehove onderbouwt in zijn notitie 'Middag-Humsterland hoort bij het Westerkwartier!' (2013) de vele redenen waarom deze streek en daarmee de voormalige gemeente tot het Westerkwartier behoort, en daar bij de aanstaande herindeling dus aan zou moeten worden toegedeeld. Vreemd genoeg spreekt het rapport 'Grenzeloos gunnen' uit 2013 over de bestuurlijke toekomst van de provincie, over het 'herstellen van een historische fout' in deze regio, zonder dat verder te expliciteren. Navraag door genoemde hr. Clobus leerde hem dat het volgens de commissie die dat rapport had opgesteld, ging om de kernen Oldehove, Niehove en Saaksum, die volgens de commissie zouden moeten worden toegevoegd aan een nieuwe Hoogeland-gemeente.

Maar volgens dhr. Clobus hebben ook díe kernen geen relaties met het Hoogeland en horen ook zij tot het Westerkwartier, en kan hij ook dáár de logica en functionaliteit niet van ontdekken. Hij concludeert in zijn notitie o.a. dan ook: "Een grenscorrectie waarbij de dorpen Oldehove, Niehove en Saaksum zouden worden toegevoegd aan een nieuwe gemeente Hoogeland, doet geen recht aan de geschiedenis van het gebied Middag-Humsterland. Het toedelen van noordelijke delen van dit gebied aan het Hoogeland zou leiden tot een nieuwe, nog grotere, historische fout dan de door de commissie geconstateerde onvolkomenheid bij de vorige herindeling, waarbij de voormalige gemeente Ezinge is ingedeeld bij de gemeente Winsum."

- Vanouds was het Westerkwartier op zijn beurt onderverdeeld in drie, later vier kwartieren, zijnde Vredewold, Langewold, Middag (hoorde oorspronkelijk tot Hunsingo) en Humsterland. Het gebied Middag-Humsterland is tegenwoordig een Nationaal Landschap en voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

- De grens tussen deze streek en het Hoogeland loopt langs het Reitdiep: W ervan is Westerkwartier, O ervan is Hoogeland.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van het Westerkwartier, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- Historische Vereniging Noordoost Friesland (die zich, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, ook met het Groningse Westerkwartier bezighoudt).

- De Canon van het Westerkwartier belicht een 30-tal hoogtepunten uit de geschiedenis van deze regio.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het Regionaal Integraal HuisvestingsPlan 2013-2016 voor basisscholen in het Westerkwartier wordt geïnventariseerd welke scholen door krimp van het aantal leerlingen te klein worden, en met welke scholen zij het beste kunnen samengaan om liefst per dorp in ieder geval 1 school te behouden, dan wel samen te werken met een school in een naburig dorp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ei Ei Westerkwartier (2e paasdag) staat bekend als de start van het recreatieve en toeristische seizoen in deze streek. Op diverse toeristische locaties zetten toeristische ondernemers en organisaties hun deuren wagenwijd open voor het publiek.

- Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartiier (eind juni / begin juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2013 is er het WesterkwartierPlusPad, een mega-rondwandeling van 165 km, verdeeld in 9 trajecten. De route loopt door een gevarieerd landschap, van de weidse ruimte in het noorden tot het besloten coulissenlandschap in het zuiden van het Westerkwartier. Wie rustig aan wil doen en optimaal van de omgeving en bezienswaardigheden wil genieten, boekt een dikke week vakantie en doet er 9 dagen over. Wat er te weten valt over de dorpjes en buurtschappen waar je onderweg door komt, en wat er te zien en te doen is, kun je uiteraard lezen op Plaatsengids.nl. Sportievelingen kunnen er natuurlijk ook een Vierdaagse van maken, wellicht als training voor de Vierdaagse van Nijmegen of Apeldoorn. - Westerkwartierpluspad op Facebook.

- Wandelen rond Roden is een website van Fokko en Karin van der Leest, met tientallen aantrekkelijk beschreven en gevisualiseerde (korte zowel als langere) wandelroutes in een straal van enkele tientallen kilometers rond Roden. O.a. de Drentse gemeenten Noordenveld en Tynaarlo en gemeenten in het Groningse Westerkwartier komen aan bod.

- Megawandelroute Westerkwartier deel 1 (ca. 55 km). Deze lange route voert u door een afwisselend landschap, langs diverse borgen en onderweg zult u in het landschap en de namen van wegen een stuk cultuurhistorie herkennen.

- Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieuvereniging De Eendracht, Agrarische Natuurvereniging Boer&Natuur ZWK, Vereniging duurzame landbouw Stad en Ommeland, AOC Terra en Staatsbosbeheer werken sinds 2014 samen in de Gebiedscooperatie Westerkwartier. In deze coöperatie worden de krachten van de genoemde instanties gebundeld en de verantwoordelijkheden gedeeld. Samen vormen de leden een maatschappelijk bedrijf dat zich richt op een collectieve aanpak van de gebiedsontwikkeling en het natuur- en landschapsbeheer in deze streek.

Terug naar boven

Links

- Nieuwssite Westerkwartier.

- De Stichting Mien Westerkwartier wil het gebruik van de taal en cultuur van deze streek stimuleren.

- Stichting Runderland zet zich in om het Westerkwartier te profileren als dé plek in Europa waar alles te zien en te beleven is over het rund.

Terug naar boven

Trivia

- Een bijzonderheid is dat het Westerkwartiers door de Hoogelandsters Overdaaips wordt genoemd, letterlijk: over het (Reit)diep. Maar dat omgekeerd het Hoogelands door de Westerkwartierders ook Overdaaips wordt genoemd. Dat is net zo waar: voor beide populaties is de andere kant van het Reitdiep immers de overkant...

Reactie toevoegen