Zevenhuizen GR

Plaats
Dorp
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

zevenhuizen_groningen_zeven_vlaggen_kopie.jpg

Zeven dorpsvlaggen met zeven sterren in Zevenhuizen (de 7 sterren staan symbool voor de 7 huizen waar het in de 17e eeuw allemaal mee begon) aan de Evertswijk, tijdens Feestweek 2019. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Zeven dorpsvlaggen met zeven sterren in Zevenhuizen (de 7 sterren staan symbool voor de 7 huizen waar het in de 17e eeuw allemaal mee begon) aan de Evertswijk, tijdens Feestweek 2019. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Zevenhuizen GR

Terug naar boven

Status

- Zevenhuizen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Leek.

- Onder het dorp Zevenhuizen vallen ook de buurtschappen Allardsoog (deels), Blauw, Boerenstreek, Bremen (grotendeels), De Haspel, Diepswal (deels), Heineburen, Kokswijk, Oostindie (grotendeels), Veldstreek en Zandwijk (dat zijn 11 buurtschappen in totaal) en NO delen van de bebouwing aan de weg Jonkersvaart.

- "Hij is al regelmatig in het dorp te zien: de dorpsvlag. De kenmerken van het als veenkolonie ontwikkelde dorp, gelegen in het Nijenoorter veen, zijn zowel in het wapen als de vlag vertolkt. Belangrijke elementen zoals de kanalen (witte kleur) en het veen (zwart) alsmede de ramp van de grote veenbrand (rood) kenmerken de kleuren. De goudkleurige sterren slaan niet alleen op de bewoners van de borg Nienoord, doch op de borg zelf, uit het borgwapen. Immers zonder het patronaat van de borg had Zevenhuizen niet kunnen uitgroeien tot wat het nu is geworden, vooral door de volhardendheid van de bevolking. De zeven sterren slaan op het element zeven in de dorpsnaam. Wanneer te gebruiken? Bij nationale gelegenheden is de Nederlandse vlag natuurlijk gebruikelijk, maar er zijn ook veel gelegenheden om de Zevenhuister vlag te gebruiken: tijdens de Feestweek; bij de Billie Turf Wandeltocht; de Avondvierdaagse; tijdens de doorkomst van de Drentse Rijwielvierdaagse; de intocht van Sinterklaas; andere gelegenheden om ons als dorp te presenteren."

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Zevenhuizen ligt Z van het dorp Leek. Het dorp ligt aan de Groningse kant van het drieprovinciepunt alhier: O van het dorp ligt Drenthe (dorpen Roden en Nieuw-Roden), en Z van het dorp ligt Fryslân (dorp Bakkeveen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zevenhuizen (alleen het dorp, zonder de omliggende buurtschappen) 31 huizen met 153 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.100 huizen met ca. 2.800 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zevenhuizen heeft 1 rijksmonument.

- Zevenhuizen heeft 7 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Promotie 7huizen organiseert door het jaar heen diverse evenementen in het dorp.

- Tijdens de Feestweek in Zevenhuizen (augustus) zetten heel veel vrijwilligers zich in om allerlei activiteiten te organiseren. Lees hier de enthousiaste recensie van Feestweek 2019 (met fotoreportage en video), door Ditisroden.nl. Jaarlijks wordt in de Zevenhuister Feestweek onder meer een prachtig Oldtimerfestival gehouden (in 2020 voor de 17e keer), inclusief een mooie rondrit door het Groningse, Drentse en Friese landschap. Editie 2018 trok het recordaantal van 168 oude auto's en motoren. Zie de videoreportage Oldtimerfestival 2018.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaarsen op de ijsbaan van IJsvereniging Voorwaarts.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Nanninga's Bos bij Zevenhuizen is slechts 27 hectare groot maar toch een van de pareltjes van het Westerkwartier. Filmpjes over de natuur in het Nanninga's Bos, door Alex Vissering, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Zevenhuizen.

- Buurtverenigingen: - Zevenhuizen heeft maar liefst 24 buurtverenigingen.

- MFC: - "Zevenhuizen, waar elke straat een buurtvereniging heeft en er jaarlijks vele activiteiten zijn voor jong en ouder. Iedere bewoner is wel ergens bij betrokken. Voorbeelden zijn de tientallen activiteiten in de jaarlijkse feestweek, de sinterklaasviering, Rederijkerskamer Heidebloem, Muziekvereniging Concordia, Chillin’ Fields Festival en de vele andere activiteiten die plaatsvinden in de huidige accommodaties. Dit willen we graag zo houden. Echter, de sociale samenhang en daarmee de leefbaarheid gaat door het verdwijnen van voorzieningen hard achteruit. Dat is jammer, want we zien dat de jonge generatie zich thuis voelt in het dorp. Dat blijkt uit de woningkoop, de belangstelling voor de nieuwbouw in Plan Oost en ook uit de betrokkenheid van jongeren bij de vele verenigingen.

Sociale voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp. Helaas verdwijnen er steeds meer. De afgelopen jaren zagen we Disco Pruim, ‘t Wiekhuus, de gymzaal aan de Molenweg en Het Anker verdwijnen en wanneer het MFC wordt geopend zal ook het Verenigingsgebouw sluiten. Voorzieningen waar legio dorpsactiviteiten en evenementen plaatsvonden. Waar vele verenigingen hun domicilie hadden. De sportverenigingen zagen de huidige sportaccommodaties (De Til en de Molenweg) teruggebracht worden van twee naar een (de sportvoorziening aan de Molenweg is een paar jaar geleden gesloopt) en de Til vraagt op korte termijn de nodige investeringen. Tekenen we daarbij aan dat de beide basisscholen te kennen hebben gegeven dat zij in de toekomst gaan samenwerken, dan kunnen we concluderen dat er redenen genoeg zijn om gezamenlijk te kijken hoe we de leefbaarheid in het dorp kunnen behouden. Het samenvoegen op één plaats van onderwijs, sport, het verenigingsleven en een gezondheidsplein, creëert een ontmoetingsplaats. Een plek waar jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ruimte is en voorzieningen zijn voor jongeren en de huidige en toekomstige oudere inwoners van Zevenhuizen. Een MFC waar vier sectoren een plek vinden: sociaal-cultureel, onderwijs, sport en een zorgplein.

In juli 2017 is daarom de werkgroep MFC 7huizen opgericht. De werkgroep had de volgende opdracht: Het komen met een voorstel met daarin onderbouwing van nut en noodzaak voor realisatie van een voorziening in Zevenhuizen: welke behoefte is er vanuit het dorp aan het hebben of behouden van een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp?; een plek waar mensen samenkomen en een beschrijving waar de voorziening verder aan moet voldoen; de exploitatie en haalbaarheid, met waar mogelijk financiële onderbouwing en subsidiemogelijkheden; welke partijen en verenigingen vanuit het dorp spelen er een rol in? In het plan moeten vooral de volgende elementen zitten: leefbaarheid, duurzaamheid, het in stand houden en versterken van de sociaal-culturele voorzieningen en het in beeld brengen van groepen mogelijke gebruikers. Om dit alles goed in beeld te krijgen heeft de werkgroep, in de periode juli tot en met september 2017, inventarisatiegesprekken gevoerd en andere MFC’s bezocht. Op basis van genoemde inventarisaties is de Notitie inventarisatie, realisatie Multi Functioneel Centrum Zevenhuizen voor B&W gemaakt. In juli 2019 heeft de gemeente besloten om het budget voor het beoogde MFC toe te kennen. Voor de actuele stand van zaken en recente ontwikkelingen op dit gebied zie de Facebookpagina van het beoogde MFC.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Zevenhuizen.

- Toneel: - "Rederijkerskamer Heidebloem is een van de oudste toneelverenigingen van het Westerkwartier. Meester Cornelis Reijntjes richtte de vereniging in 1876 op, omdat volgens hem de mensen in Zevenhuizen nogal ‘ruig in de mond’ waren. Het doel was de Nederlandse taal te bevorderen. Tegenwoordig is dat wel anders, eigenlijk worden alle rollen in het Zeum’husters gesproken. Dit wordt wel steeds moeilijker om in stand te houden omdat veel jeugd in het dorp onze streektaal niet meer spreekt. Reijntjes, die zelf midden in de maatschappij stond, had behalve puttend uit eigen ervaring misschien ook het schoolmeestersrapport van een van zijn Zevenhuister voorgangers gelezen. Schoolmeester G.H. Buist gaf in 1828 op de vraag ‘Hoe is hunne platte taal?’ reeds een antwoord waaruit men op zou kunnen maken dat daar wel wat op aan te merken viel. Reijntjes was als hoofd van de Haspelschool steeds bezig de bevolking te ontwikkelen. Hij zag de armoede om zich heen en probeerde die te verbeteren door bijvoorbeeld op landbouwgebied cursussen te geven. Dat hij daarnaast het culturele niveau probeerde te verhogen blijkt uit de oprichting van Rederijkerskamer Heidebloem.

In de jubileumvoorstelling van 2001 wordt een scène opgevoerd waarin meester Reijntjes, de oprichter, en Klaas Deelstra, iemand die in de tweede helft van de 20e eeuw heel veel voor de rederijkerskamer heeft betekend, “van boven” enige overpeinzingen ten aanzien van Zevenhuizen aan het publiek mededelen. Daarin wordt een heel aardig beeld geschetst van wat de bedoelingen van meester Reijntjes zijn geweest. De oprichter laat in deze schets namelijk weten dat zelfkennis een belangrijke drijfveer is geweest. ‘Door toneel te spelen moet je je in eerste instantie kunnen verplaatsen in iemand anders. Daarvoor is nodig, dat je je verdiept in jezelf. Zo ontwikkel je zelfkennis, waardoor ook zelfrespect kan groeien.’ De “toneel Reijntjes” vervolgt in zijn tekst: ‘Een ander voordeel was, dat men Nederlandse teksten moest leren en dat kwam de taalontwikkeling ten goede. Bovendien kwamen de dorpsbewoners ook meer met de Nederlandse taal in aanraking en van de stukken die gespeeld werden leerde men onder andere dat problemen niet alleen met de vuist op te lossen waren. Kortom; toneel was educatief en zorgde voor vermaak en dat konden de mensen destijds goed gebruiken’. Opmerkelijk is, en dat komt in het vervolg van het tweegesprek tussen deze beide ‘Heidebloem’-coryfeeën ook goed naar voren, dat er tegenwoordig juist in het Westerkwartiers wordt gespeeld om dit taalgebruik voor de ondergang te behoeden."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zevenhuizen.

Reactie toevoegen