Hoogkerk

Plaats
Dorp
Groningen
Groningen

hoogkerk kerkstraat [640x480].jpg

Hoogkerk Kerkstraat

Hoogkerk Kerkstraat

GR gemeente Hoogkerk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Hoogkerk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Hoogkerk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Hoogkerk

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoogkerk (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Hoogkerk is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, gemeente Groningen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1968.

- Onder de gemeente Hoogkerk vielen naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Leegkerk en Dorkwerd.

- Wapen van de voormalige gemeente Hoogkerk. Artikel over het ontstaan van het gemeentewapen van Hoogkerk.

- Het dorp Hoogkerk heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Groningen. De gemeente Groningen beschouwt Hoogkerk als een wijk, maar de inwoners vinden het toch nog wel overwegend een dorp, hoewel het inmiddels vrijwel aan de stad Groningen is vastgegroeid. Hoogkerk heeft ook nog steeds officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), wat toch ook nog een zekere erkenning als plaats / dorp (in plaats van wjik / stadsdeel) inhoudt.

- Onder het dorp Hoogkerk vallen in de praktijk ook de buurtschap Vierverlaten (thans deels bedrijventerrein) en delen van de buurtschappen De Poffert en Matsloot; voor de postadressen liggen deze (delen van) buurtschappen echter, evenals Hoogkerk zelf dus, 'in' Groningen. De Peizerweg, (in het) ZO van Hoogkerk, wordt in de Topografische atlas Groningen () nog als buurtschap vermeld. Dat was het vanouds wel, maar tegenwoordig niet meer. Althans wij vinden het nergens anders meer als zodanig vermeld. De buurt is ook danig verstedelijkt met o.a. nieuwbouw, busbaan en transferium. De voormalige Hoogkerkse buurtschap Vinkhuizen is opgegaan in de gelijknamige woonwijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1385 Haghekerke, 1453 to der Hogerkerken, 1506 Hoegekerck.

Naamsverklaring
Betekent 'hoge of hoog gelegen kerk', in tegenstelling tot het nabijgelegen dorpje Leegkerk.(1) Nadere informatie over de plaatsnamen Hoogkerk en Leegkerk.

Terug naar boven

Ligging

Hoogkerk ligt direct W van de stad Groningen en grenst in het Z aan de A7 en aan de provincie Drenthe (gemeente Noordenveld, kernen Matsloot en Peizermade).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Hoogkerk 147 huizen met 967 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 84/566 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Vinkhuizen 4/36, Het Kalkwerk 2/20 en De Koningspoort 3/15, dorp Leegkerk 36/209, en dorp Dorkwerd 16/111 met buurtschap Kleiwerd 2/10. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 6.000 huizen met ca. 15.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het oorspronkelijk agrarische dorp Hoogkerk is sinds de tweede helft van de 19e eeuw in hoog tempo geïndustrialiseerd. Dit dankzij de gunstige ligging nabij de stad Groningen, aan waterwegen en sinds 1866 ook aan het spoor.

Begin 19e eeuw stonden er op het grondgebied van de gemeente Hoogkerk maar liefst 19 watermolens, waaronder de Zuiderwatermolen.

Suikerfabriek
In 1896 start de Noord-Nederlandse Beetwortelsuikerfabriek in Hoogkerk-Vierverlaten. In 1918 gaat deze deel uitmaken van de Centrale Suiker Maatschappij (CSM), in 2008 wordt de fabriek onderdeel van de Suiker Unie. Na vele sluitingen in de afgelopen decennia in het hele land (waaronder in 2007 de Suiker Unie-fabriek in Groningen, 3 km O van de fabriek te Hoogkerk) zijn vandaag de dag nog 2 suikerfabrieken in ons land over: deze in Hoogkerk-Vierverlaten en de fabriek in Dinteloord. De suikerfabriek was samen met strokartonfabriek De Halm lange tijd een grote werkgever in het dorp. Voor de werknemers van beide fabrieken zijn destijds speciale wijken gebouwd, recpectievelijk de Suikerbuurt en de Halmbuurt. Door mechanisering en automatisering is het personeelsbestand in de loop der jaren flink afgenomen. - Geschiedenis suikerfabriek Hoogkerk-Vierverlaten.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de voormalige gemeente) Hoogkerk, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Hoogkerk.

- Geschiedenis van de Fratersloot of Simonssloot.

- Filmpje over Hoogkerk, Leegkerk en Vierverlaten uit de jaren dertig van de 20e eeuw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg (excl. Hoogkerk-Zuid, daar is een apart bestemmingsplan voor).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk, lokaal bekend als De Olle Kerk (Hoendiep 210) is een romaanse bakstenen kerk uit begin 13e eeuw. De toren is bij krijgshandelingen in 1514 vernield. Het schip is toen ingekort en van een geveltorentje voorzien. - Geschiedenis van De Olle Kerk.

Op de dakruiter van de kerk staat een vaan met drie vissen. Bij de restauratie van de kerk in 1963-1967 heeft Jelle Otter een nieuwe windwijzer met drie vissen ontworpen. Hier is een christelijke symboliek beoogd, in tegenstelling tot de windvanen op de kerken te Visvliet en Zoutkamp, waar de vis waarschijnlijk verband houdt met de visserij als broodwinning.

- De Zuidwendinger Molen valt onder het Hoogkerkse deel van de buurtschap De Poffert. Zie verder aldaar.

- Naast de Hervormde kerk en de molen heeft Hoogkerk nog 1 rijksmonument: de boerderij aan de Aduarderdiepsterweg 10.

- De Gereformeerde (PKN) kerk Elim (Barkstraat 5) uit 1959 is gebouwd ter vervanging van de oude Gereformeerde kerk, die bij de 'scheuring' van 1944 naar de toen ontstane Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is gegaan. - Geschiedenis kerk Elim.

- De Gereformeerde kerk (Hoendiep 232) uit 1861 is sinds 1945 ingebruik bij de toen ontstane Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

- De Theresiakapel is een kleine RK kerk, in 1928 gebouwd naar ontwerp van de Groninger architect A.Th. van Elmpt, in Amsterdamse Schoolstijl. In 2007 is het kerkje aan de eredienst onttrokken. Vereniging Hart van Hoogkerk heeft de Theresiakapel herbestemd tot een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. De vereniging organiseert culturele activiteiten, zoals een muziek- of theatervoorstelling of een film. Andere mogelijke activiteiten zijn lezingen, debatten of quiz-avonden. De kapel is door zijn bijzondere sfeer zeer geschikt als trouw- en rouwlocatie, en voor feesten en partijen. Verder is alles aanwezig voor efficiënte vergaderingen, cursussen en workshops. - Theresiakapel op Facebook. Eigenaar van de kapel is uitgeverij Westermare (waarvoor zie hieronder bij Links > Nieuws).

- Molukse kerk (jaren zestig) (Industriestraat).

- Culturele Erfgoedkaart Hoogkerk en omgeving.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Recreatiegebied Ruskenveen.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met een overzicht van Hoogkerk-Zuid van boven bekeken.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hoogkerk.

- Nieuws: - De Westerkrant is de best gelezen huis-aan-huiskrant aan de westkant van de stad Groningen. Wekelijks komt de krant in een groot gebied rond Hoogkerk en Vinkhuizen: van Dorkwerd / Reitdiep in het Noorden tot Peize-Noord in het zuiden en van Oostwold in het westen tot Vinkhuizen in het oosten. De krant onderscheidt zich door de journalistieke aanpak, een fraaie vormgeving, maar vooral door de benadering van het nieuws: positief, samenbindend en dicht bij de mensen. Uitgever van de Westerkrant is Westermare. Deze Hoogkerker uitgeverij heeft als motto: "Denk klein, daar gebeurt het!"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hoogkerk.

Reactie toevoegen