Boerakker

Plaats
Dorp
MarumLeek
Westerkwartier
Groningen

Boerakker

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Boerakker.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Boerakker.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Boerakker.

Terug naar boven

Status

- Boerakker is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, in grotendeels gemeente Marum, deels gemeente Leek. T/m 1989 viel een groter deel van Boerakker ook onder de gemeente Leek. Momenteel valt nog steeds een klein deel van Boerakker onder de gemeente Leek. Het betreft nog slechts een tiental panden met ca. 25 inwoners (met een eigen postcode) (9361-9362 is gem. Marum en 9359 is gem. Leek).

- Onder het dorp Boerakker vallen ook de buurtschappen Bakkerom en De Jammer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Boerakker heeft ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Boerakker is ontstaan aan een oude zandweg genaamd Buirenackers of Boerenakkers die liep vanaf het nonnenklooster Maria`s Poort (gesticht in 1204) bij Kuzemer in zuidelijke richting tussen de weilanden, moerassen en veel riet. Dat deze weg oud is bewijzen de vondsten van resten van een oude veenbrug die dateren uit de late middeleeuwen, tijdens de aanleg van een nieuwe brug iets ten noorden van het dorp. De omgeving bestond uit grote heidevelden en veel woeste grond en veen. Tijdens afgravingen van het veen en het ontginnen van onrendabele landerijen zijn voorwerpen gevonden zoals stenen bijlen en zelfs een bronzen speerpunt (Dijkweg en Roordaweg). Deze wijzen erop dat er vele jaren voor Christus al bewoning moet zijn geweest.

Rond 1800 begint men met de vervening en de winning van baggelturf. De turf wordt meest door Friese schippers naar Friesland gebracht. Aan de oude zandweg tussen Vredewold en Langewold staan in 1812 vier ongenummerde huizen. Dit zullen waarschijnlijk de eerste huizen van Boerakker zijn. Volgens de atlas van Kuijper uit 1867 zien we dat ter hoogte van het huidige dorp 10 woningen staan. In 1875 besluit de raad van Marum de zandweg, ook wel “hobbelweg “genoemd, wat nu de Hoofdweg is te bestraten, mits Leek bijdraagt in de kosten. Deze weg was de gemeentegrens. De oostzijde was gemeente Leek en de westzijde was gemeente Marum. In 1877 wordt besloten dat Marum, Leek en Oldekerk de weg gezamenlijk onderhouden.

Op een kaart van 1907 is te zien dat er verschillende woningen bij komen, haast allemaal op een afstand van 100 tot 250 meter van de Hoofdweg. De bebouwde kom telt dan 15 woningen. Omdat het hier destijds een veenrijk gebied is, zijn de bewoners voor een groot deel betrokken bij de vervening. De arbeiders krijgen kleine huisjes met wat grond in erfpacht voor 15 tot 20 gulden per jaar.

Tussen 1900 en 1910 ontstaat het eigenlijke dorp. In 1909 wordt de Christelijke school gebouwd, in 1910 de Openbare school aan de Hoge Tilweg met onderwijzerswoning. De nieuwe school aan de Olde Ee werd in 1986 in gebruik genomen. In 1911 wordt de kerk gebouwd. In 1929 komt een nieuwe kerk naast de oude, deze keer met toren. De klok is één van de weinige klokken die is blijven hangen tijdens de klokkenroof van de Duitse bezetting. In 1984 komt sport- en ontmoetingscentrum Oomkegast gereed, gebouwd door leerling-bouwvakkers en met veel zelfwerkzaamheid van 150 vrijwilligers. (bron: Dorpsvisie Boerakker - Lucaswolde)

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Boerakker, kunt u terecht bij Stichting Historisch Boerakker en Lucaswolde, die op haar site o.a. pagina's heeft van vrijwel alle panden in het dorp, met oude foto's en beschrijvingen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Boerakker - Lucaswolde 2003-2015 (tekst) (idem Powerpointpresentatie).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De eerste kerk van Boerakker op Hoofdweg 48 dateert uit 1911 en is tegenwoordig in gebruik als consistorie.

- In 1929 verrijst de huidige Gereformeerde kerk (nu PKN) er vlak naast, op nr. 50.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Boerakker en Lucaswolde.

 

Reactie toevoegen