Trimunt

Plaats
Buurtschap
Marum
Westerkwartier
Groningen

Trimunt richtingbordje.jpg

Er staan wel richtingbordjes naar Trimunt maar ter plekke staan geen plaatsnaambordjes, zodat je maar moet gokken wanneer je er bent aangekomen...

Er staan wel richtingbordjes naar Trimunt maar ter plekke staan geen plaatsnaambordjes, zodat je maar moet gokken wanneer je er bent aangekomen...

Trimunt natuurpad en speelweide.jpg

Trimunt is tegenwoordig vooral bekend als recreatiegebied maar het is ook nog steeds een buurtschap. Alleen weet bijna niemand dat, omdat er geen plaatsnaambordjes staan en de plaatsnaam ook niet meer in de atlassen staat...

Trimunt is tegenwoordig vooral bekend als recreatiegebied maar het is ook nog steeds een buurtschap. Alleen weet bijna niemand dat, omdat er geen plaatsnaambordjes staan en de plaatsnaam ook niet meer in de atlassen staat...

Trimunt

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Trimunt.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Trimunt.

Terug naar boven

Status

- Trimunt is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, gemeente Marum.

- De buurtschap Trimunt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Marum.

- De buurtschap Trimunt wordt niet als zodanig vermeld in de Topografische atlas Groningen (1) en heeft ook geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1558 Trimunte, 1579 Trimundt, 1829 Trimunt of Driebergen, 1840 Trimunt, 1848 Trimunt, verm. Driemont, Driebergen.

Naamsverklaring
De naam stamt van het Benedictijner nonnenklooster Trimontes of In Tribus Montibus wat hier in de middeleeuwen heeft gestaan. Dat betekent 'op de drie bergen'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Trimunt ligt W van Marum en wordt begrensd door de wegen De Scheiding (die hier de grens vormt met de provincie Fryslân, gemeente Opsterland) in het W en de Leidijk (die hier de grens vormt met de gemeente Grootegast, kern Opende) in het N. In het Z wordt Trimunt doorsneden door de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Trimunt 4 huizen met 19 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Trimunt ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het onder Naam genoemde nonnenklooster is gesticht rond 1208, vóór 1339 tot armoede vervallen en overgenomen door Aduard, waarna het een Cisterciënzer klooster werd, en door de Geuzen in 1590 verwoest, nadat de nonnen in 1558 waren vertrokken naar Mariakamp in Assen. De exacte plaats waar het klooster heeft gestaan is vooralsnog niet te achterhalen. Bijzonder is dat de verkaveling van de voormalige kloostergronden nog intact is.

Trimunt werd tot 1985 doorsneden door de Tramlijn Drachten - Groningen. Over het voormalige tracé loopt nu een fietspad.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bunkers aan beide zijden van de A7 bij Trimunt herinneren aan het radarstation Löwe dat de Duitsers hier tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gebouwd. De bedoeling was dat deze vliegbasis Leeuwarden zou ondersteunen. De basis is echter niet voor het einde van de oorlog voltooid. De bunkers zijn inmiddels half in de grond weggezakt.

- Op 3 mei 1943 zijn op Trimunt 16 inwoners (waaronder ook onderduikers) van de nabijgelegen buurtschap De Haar door SS'ers gefusilleerd. Dit uit wraak op de boeren uit de nabije omgeving, die zouden hebben meegewerkt aan de ‘Meistaking’ door bomen op de weg te leggen. Ter nagedachtenis aan de gefusilleerden is op de plek waar de executies hebben plaatsgevonden een monument opgericht (aan de bosrand nabij de bunkers), omringd door 16 eiken. Jaarlijks vindt hier op 4 mei nog een herdenking plaats.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Motorcross op Koningsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Trimunt lag oorspronkelijk op een zandrug in een uitgestrekt hoogveengebied. De reliëfrijke stuifzanden en de hooggelegen beboste zandgronden van Trimunt vormen de enige plek in het Zuidelijk Westerkwartier waar geen veenvorming heeft plaatsgevonden. Na de ontginning van het hoogveengebied is op de lagergelegen delen een open weidegebied ontstaan, waarin verschillende petgaten nog aan de tijd van de vervening herinneren.

- Rond Trimunt is in de jaren dertig van de 20e eeuw het Ontginningsbos aangelegd. Het bos met de omgeving is in beheer bij Staatsbosbeheer.

- NO van Trimunt ligt de Jilt Dijksheide, het laatste heideveld van het Westerkwartier, met het laatste stukje onvergraven hoogveen.

- De plas Trimunt, nabij de afrit aan de A7, is in de periode 1980-2000 door zandwinning ontstaan. Sinds 2008 wordt de plas heringericht. Doel van deze herinrichting is het creëren van een natuurvriendelijke, ecologisch waardevolle en duurzame plas. Naast de aanleg van een geluidswal wordt de plas 'verondiept' (= minder diep gemaakt), en de randen worden verflauwd. Door beide maatregelen wordt de plas een aantrekkelijker leefgebied voor flora en fauna. Voor nadere informatie zie de pagina Inrichtingsplan Zandwinput Trimunt op de site van de gemeente Marum.

 

Reactie toevoegen