Ezinge

Plaats
Dorp
Westerkwartier
Westerkwartier Middag-Humsterland
Groningen

ezinge_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ezinge is een dorp in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland en de gemeente Westerkwartier. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

Ezinge is een dorp in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland en de gemeente Westerkwartier. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

gemeente_ezinge_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Ezinge anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Ezinge anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

ezinge_collage.jpg

Ezinge, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ezinge, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ezinge (2).JPG

Middenin Ezinge

Middenin Ezinge

Ezinge (3).JPG

Ezinge, dorpsgezicht met o.a. zicht op een deel van de voormalige Hervormde, thans PKN-kerk.

Ezinge, dorpsgezicht met o.a. zicht op een deel van de voormalige Hervormde, thans PKN-kerk.

ezinge_gereformeerde_kerk_eben_haezer_kopie.jpg

De Gereformeerde kerk Eben Haezer in Ezinge is in 2009 i.v.m. het samengaan tot PKN verkocht en herbestemd tot woonhuis. In 2020 heeft de eigenaar, getuige deze foto, het dak vernieuwd. (© https://groninganus.wordpress.com/2020/06/28/rondje-ezinge-21)

De Gereformeerde kerk Eben Haezer in Ezinge is in 2009 i.v.m. het samengaan tot PKN verkocht en herbestemd tot woonhuis. In 2020 heeft de eigenaar, getuige deze foto, het dak vernieuwd. (© https://groninganus.wordpress.com/2020/06/28/rondje-ezinge-21)

Ezinge..JPG

De Torenstraat in Ezinge

De Torenstraat in Ezinge

Ezinge entree Museum Wierdenland [640x480].JPG

Ezinge, entree Museum Wierdenland

Ezinge, entree Museum Wierdenland

ezinge_muziekgezelschap_de_eendracht_kopie.jpg

Muziekgezelschap De Eendracht uit Ezinge is naar eigen zeggen het oudste nog bestaande muziekgezelschap van Nederland, opgericht in 1816, en heeft in 2016 dus het 200-jarig bestaan gevierd. (© www.facebook.com/EendrachtEzinge)

Muziekgezelschap De Eendracht uit Ezinge is naar eigen zeggen het oudste nog bestaande muziekgezelschap van Nederland, opgericht in 1816, en heeft in 2016 dus het 200-jarig bestaan gevierd. (© www.facebook.com/EendrachtEzinge)

ezinge_begraafplaats_havikskruid_kopie.jpg

Ezinge, juni 2019, havikskruid dij de begraafplaats. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2019/06/16/rondje-ezinge-17)

Ezinge, juni 2019, havikskruid dij de begraafplaats. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2019/06/16/rondje-ezinge-17)

Ezinge

Terug naar boven

Status

- Ezinge is een dorp in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland en de gemeente Westerkwartier. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

Veel inwoners van de voormalige gemeente Ezinge beschouwen de toedeling in 1990 aan de gemeente Winsum als een 'historische fout', omdat hun grondgebied gebied om vele - landschappelijke, maatschappelijke, economische en taalkundige - redenen bij het Westerkwartier hoort, en pleitten ervoor deze fout te herstellen door dit gebied in 2019 door middel van een grenscorrectie aan de nieuwe gemeente Westerkwartier toe te voegen, waarmee tevens het Nationaal Landschap Middag-Humsterland in één gemeente komt te liggen. Ook dat was een bezwaar, als dat gebied onder twee gemeenten zou komen te vallen. Dat is beheermatig niet handig, en tevens hoort ook dat gebied historisch en landschappelijk bij het Westerkwartier.

Econoom Martin Clobus uit Niehove onderbouwt in zijn notitie 'Middag-Humsterland hoort bij het Westerkwartier!' (2013) de vele redenen waarom deze streek en daarmee de voormalige gemeente Ezinge tot het Westerkwartier behoort, en daar bij de herindeling van 2019 dus aan zou moeten worden toegedeeld. Vreemd genoeg spreekt het rapport 'Grenzeloos gunnen' uit 2013, over de bestuurlijke toekomst van de provincie, over het 'herstellen van een historische fout' in deze regio, zonder expliciet te benoemen om welk gebied dat dan zou moeten gaan. Navraag door dhr. Clobus leerde hem dat het volgens de commissie die dat rapport had opgesteld, ging om de kernen Oldehove, Niehove en Saaksum, die volgens de commissie zouden moeten worden toegevoegd aan een nieuwe Hoogeland-gemeente (terwijl Ezingers dus dachten dat er het 'herstel' van hun vroegere gemeente richting Westerkwartier mee werd bedoeld...).

Maar volgens dhr. Clobus hebben ook díe kernen geen relaties met het Hoogeland en horen ook zij tot het Westerkwartier, en kan hij ook daar de logica en functionaliteit niet van ontdekken. Hij concludeert in zijn notitie o.a. dan ook: "Een grenscorrectie waarbij de dorpen Oldehove, Niehove en Saaksum zouden worden toegevoegd aan een nieuwe gemeente Hoogeland, doet geen recht aan de geschiedenis van het gebied Middag-Humsterland. Het toedelen van noordelijke delen van dit gebied aan het Hoogeland zou leiden tot een nieuwe, nog grotere, historische fout dan de door de commissie geconstateerde onvolkomenheid bij de vorige herindeling, waarbij de voormalige gemeente Ezinge is ingedeeld bij de gemeente Winsum."

De gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben naar aanleiding van dit soort discussies besloten van de inwoners zelf te willen horen of zij het wenselijk vinden dat Middag-Humsterland tot één gemeente gaat behoren en zo ja, welke gemeente dat dan zou moeten zijn. De volksraadpleging heeft een heldere uitslag opgeleverd. 76% van de inwoners van het Middag-Humsterland wil dat dit in één gemeente moet komen te liggen. 92% van deze groep inwoners vindt dat dat het Westerkwartier moet zijn. De gemeenten hebben conform besloten, dus tot grenscorrectie van het grondgebied van de voormalige gemeente Ezinge naar de nieuwe gemeente Westerkwartier.

- Wapen van de voormalige gemeente Ezinge.

- Onder het dorp Ezinge vallen ook de buurtschappen Allersma, De Schoor, Hardeweer en Suttum.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Aisen of Aizing.

Oudere vermeldingen
1371 Eesdingum, 1378 van Eesdinghe(n), 1475 Esding.

Naamsverklaring
Men gaat uit van een vorm Esmunding-* 'bij de lieden van de persoon Esmund', maar de oude vormen geven hiervoor geen aanleiding. Een parallel is Oezingeweer / Oesdingeweer, en dit leidt tot een reconstructie van de koosnamen Esda* en Osda* van respectievelijk Esmund en Osbrand. Zie ook Huizinge.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ezinge ligt ZW van het dorp Winsum en NNO van het dorp Zuidhorn en grenst in het N aan het Reitdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ezinge 260 huizen met 1.694 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 94/585 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Hardeweer 2/25, Allersma 4/23 en Suttum 2/20, dorp Feerwerd 41/278 met de buurtschappen Aduarderzijl 13/114 en Bolshuizen 3/15, dorp Garnwerd 80/465 met de buurtschappen Krassum 4/32 en Beswerd 2/16 en dorp Oostum 15/121. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
In 2014 wordt Ed Wilschut benaderd door streekkrant De Middagster, of hij voor het aprilnummer van 2015 een artikel over de bevrijding van de voormalige gemeente Ezinge wil schrijven, in het kader van 70 jaar bevrijding. De zojuist vervroegd gepensioneerde Wildschut heeft wel tijd en zin om hiervoor de archieven in te duiken. Daar komt zóveel informatie uit dat hij voorstelt om er 2 artikelen van te maken. Waarop De Middagster voorstelt er gelijk maar een boek van te maken. En zo geschiedt... Eind 2015 is het boek 'Terug naar toen. De Tweede Wereldoorlog in en om de voormalige gemeente Ezinge' verschenen (ruim 180 pag., 21x30 cm). Naast de resultaten van archiefstudie is het boek ook de weerslag van een groot aantal mooie en warme interviews die gevoerd zijn met (oud-) bewoners, onderduikers, evacués en familieleden. "Je wordt als lezer door schrijver Edwin Wilschut mee teruggenomen in de tijd, de donkere jaren 1940–1945. Door de prachtige interviews, foto’s, andere documentaties en de vloeiende zinnen, is dit boek een waar feest. Inwoners van dit dorp, maar ook uit omliggende dorpen, misschien wel alle Groningers, zullen veel mensen, streken en gewoontes herkennen en begrijpen. Het boek 'Terug naar toen' is een groot juweel met oneindig veel karaten", aldus een recensent.

Zuivelfabriek
Op het Noord-Groningse platteland waren schoorsteenpijpen tot ver in de 20e eeuw een vertrouwd onderdeel van vele dorpsgezichten. Van de circa 60 steenfabrieken en ruim 50 zuivelfabrieken die de provincie Groningen rond 1900 telde, was een groot deel geconcentreerd in de noordelijke weidegebieden. Na 1950 gingen er talloze dicht als gevolg van schaalvergroting en concentratie. Sloop of jarenlange leegstand was het lot dat veel fabrieken trof; slechts de overblijfselen van gebouwen en de ruïnes van schoorstenen herinneren nog aan de vroegere industriële bedrijvigheid. Ook de in 1894 opgerichte coöperatieve zuivelfabriek Ezinge moest in 1976 wegens reorganisatie zijn deuren sluiten. Na de sluiting vonden diverse bedrijfjes hier onderdak, waaronder een biologische kaasmaker, een bierbrouwer, een scheepsreparateur, een motorhandelaar en een palingkweker.

De schoorsteenpijp bij de fabriek raakte in de loop der jaren steeds meer in verval. Om sloop te voorkomen is door een aantal inwoners Stichting Behoud Schoorsteen Ezinge opgericht en is een herstel- en duurzaam onderhoudsplan opgesteld. De schoorsteenpijp van de zuivelfabriek was een van de laatste gave exemplaren op het Noord-Groningse platteland. De restauratie is echter niet gelukt (o.a. door rechtszaken waardoor de restauratie moest worden stilgelegd), en in 2014 is de schoorsteen wegens bouwvalligheid toch gesloopt. De voormalige zuivelfabriek zelf is anno 2020 deels gesloopt (blijkens de desbetreffende foto onder deze link). (bron en voor nadere informatie zie o.a. het artikel over de zuivelfabriek en de schoorsteen, door geograaf en publicist Nina van den Broek ,in Noorderbreedte, 2004, en het artikel over de zuivelfabiek en de herbestemming tot bierbrouwerij van Peter Quist*, door Irma Wiersinga, in Noorderbreedte, 1998)
* Hier vind je nog een artikel over de toenmalige bierbrouwerij Quist.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties, literatuur en sites:

- Streekhistorische Vereniging Middagherland (werkgebied: voormalige gemeente Ezinge), p/a dhr. T. Neve, tel. 0594-621580. Voor zover ons bekend is de vereniging nog niet middels een website of -pagina op het internet aanwezig.

- In Museum Wierdenland wordt de ontstaansgeschiedenis en bewoning van het wierdenlandschap van Middag-Humsterland verbeeld. Deze geschiedenis begint al in de 6e eeuw v.Chr. Tevens de geschiedenis van de archeologische opgravingen in de wierde van Ezinge tussen 1923 en 1934 onder leiding van de archeoloog Albert Egges van Giffen. Vondsten gedaan bij commerciële afgravingen in 1918 vormden de aanleiding om het resterende onbebouwde deel van de wierde systematisch en wetenschappelijk op te graven. In een groot werklozenproject werd het restant van de wierde laag voor laag afgegraven en in kaart gebracht, waarbij de resten van 85 woonstalhuizen (boerderijen) vanaf de vijfde eeuw voor Chr. werden blootgelegd. Aangetoond is dat toen al op tamelijk grote schaal veehouderij werd bedreven. Een wierde is een kunstmatige heuvel die werd opgeworpen om de bewoners bescherming te bieden tegen het zeewater. Door bemesting nam de hoogte in de loop der eeuwen toe steeds een beetje toe. Zo vormden de verschillende bewoningslagen een archeologische schatkamer. - Reportage over de archeologische opgravingen in Ezinge.

Het is een gigantische klus geweest om de verschillende bewoningslagen zorgvuldig bloot te leggen. Een 'gunstige omstandigheid' was de mogelijkheid om grote aantallen werklozen in te zetten. Zonder hen was de klus nooit geklaard en daarom is het in 2015 verschenen boek 'Ezinge. IJkpunt in de archeologie' (samengesteld door medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG) aan hen opgedragen. Uitgangspunt bij de opzet van het boek is een keuze uit de 500 foto's van de opgraving in het archief van het Groninger Instituut voor Archeologie. Zij zijn gemaakt als extra documentatie, naast de vele nauwkeurige veldtekeningen. Tevens levert dat een aardig tijdsbeeld op van het dorp en het omringende landschap.

Het boek geeft inzage in de problemen en de toegepaste methoden en technieken. Als gevolg van bodemprocessen, in combinatie met de aanleg van de opgravingsniveaus, bieden de foto's vaak een chaotisch beeld. Het is gelukt om daarin orde aan te brengen door naast de foto's tekeningen te plaatsen waarop de verschillende gebouwen van een eigen kleur zijn voorzien. Als sluitstuk wordt een indrukwekkende serie foto's getoond die steeds op één stuk van de wierde betrekking hebben. Het is als het ware mogelijk om een reis in de tijd te maken door de opgraving van boven naar beneden stapsgewijs volgen.

In 1933 is in het grafveld van wierde De Bouwerd Z van Ezinge een 'dubbel paardengraf met hond' uit de 7e of 8e eeuw n.Chr. gevonden. In het noorden van Nederland en Duitsland en vooral in Scandinavië was het gebruikelijk om gezelschapsdieren te begraven, waarschijnlijk als offergaven bij de begrafenis van een aanzienlijk man (soms ook vrouw). De dieren, vaak de mooiste exemplaren, werden hiervoor gedood en in aparte graven gelegd.

- Beschrijving van Ezinge anno 1828 door de toenmalige schoolmeester.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Een dorp leefbaar houden is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Jongeren vertrekken, vergrijzing slaat toe, scholen (dreigen te) sluiten, voorzieningen worden minder, de middenstand staat steeds meer onder druk door concurrentie van grotere kernen en niet te vergeten het internet. Ouderen moeten/willen langer zelfstandig blijven of zich met hulp van familie of anderen redden. Kortom, je zult als dorp (lees: inwoners) zelf aan de slag moeten om de leef- en woonomstandigheden voor iedereen aangenaam te houden. De Dorpsvisie wil voor een aantal onderwerpen handvatten geven voor de korte en langere termijn om ons dorp leefbaar te houden. Dit is natuurlijk niet een eenmalig proces. De wereld verandert voortdurend en dat heeft ook invloed op Ezinge. Is dat erg? Nee, dat maakt het dynamisch, maar het vereist wel het constant alert blijven op veranderingen en creatief kijken naar wat er wel kan, in plaats van te (blijven) rouwen om wat er niet meer kan.

Is dit een compleet beeld? Nee, zeker niet. Is het hiermee gedaan? Nee, absoluut niet. U leest hier de plannen, de aanwijzingen. De bewoners zullen zelf zaken ter hand moeten nemen om voor aanpassingen en/of verbeteringen te zorgen. Dorpsbelangen kan als initiator fungeren, maar kan het niet alleen. Soms is een verzoek aan de gemeente voldoende, maar in de meeste gevallen zullen er zaken door Ezingers zelf moeten worden op- en aangepakt. Dit houdt dus in dat er een beroep op inwoners zal worden gedaan. Wanneer niemand iets doet, gaan we een sombere toekomst tegemoet. Niets doen is geen optie." Aldus het voorwoord van de in 2016 verschenen Dorpsvisie Ezinge. Zie ook de Presentatie voorzieningen in het dorp in het kader van de op te stellen Dorpsvisie en de Uitkomst enquete over Verkeer en Leefbaarheid in het kader van de op te stellen Dorpsvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ezinge heeft 26 rijksmonumenten.

- De eenbeukige romaanse Hervormde (PKN) kerk met zadeldaktoren (Torenstraat 46, daarom ook wel Torenstraatkerk genoemd, om hem te onderscheiden van de thans voormalige Gereformeerde kerk in het dorp) dateert uit de 12e eeuw en staat op een wierde. De losstaande toren dateert uit de 13e eeuw. Het gebouwtje aan de toren was oorspronkelijk een kosterij annex schooltje. Interieur: rijk versierde preekstoel (1721), doophek (1700) en enkele oude grafstenen. Het kerkorgel is omstreeks 1760 gemaakt door Johan Jacob Moreau, zoon van de beroemde Jacob Francois Moreau, de bouwer van o.a. het grote orgel in de St. Jan te Gouda. Het orgel is in 2015 gerestaureerd. - De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Ezinge.

"In deze kerk vinden de erediensten plaats van de protestantse gemeente van Ezinge c.a. Naast het gebruik door de protestantse gemeente wordt de kerk ook geregeld verhuurd als culturele ontmoetingsplaats. Ook treden er geregeld koren of korpsen op die er bijv. hun jubileum vieren. Of wanneer mensen trouwen heeft de kerk de functie van trouwlokatie. De kerk en de wierde zijn ook zeer geliefd bij schilders en fotografen. In alle seizoenen is de kerk op de wierde, en al vele vele malen, vereeuwigd. De kerk en de losstaande toren, die uit de 13e eeuw stamt, zijn in 2011/2012 gerestaureerd. Voornamelijk de binnenkant van de kerk en de buitenkant van de toren zijn opgeknapt. Zodat de kerk nog vele jaren kan worden gebruikt.

Wanneer je de kerk van binnen wilt bekijken, ben je natuurlijk van harte welkom tijdens de zondagse eredienst. Maar doe je dat liever op een ander tijdstip, dan kun je dat via Museum Wierdenland doen. Als daar voldoende mensen aanwezig zijn gaat er graag iemand met je naar de kerk. Iedere 2e zondag van de maand is er in het museum om 14.00 uur een gratis gids die een rondleiding verzorgt en die dan ook met geïnteresseerden de wierde en de kerk bezoekt. Wanneer je interesse hebt om de kerk of het naastgelegen Toornhuus te huren voor een dagdeel, kun je contact opnemen met de koster, tel. 0594-621817." (bron: Protestantse Gemeente Ezinge)

- "Op 30 augustus 2009 hebben wij in een bijzondere dienst afscheid genomen van het kerkgebouw op Nieuwestreek 35*, de voormalige Gereformeerde kerk Eben Haezer uit 1875. Het kerkgebouw en de consistorie zijn verkocht en de nieuwe eigenaar gaat er in wonen. De protestantse gemeente houdt in het vervolg haar erediensten in de voormalige Hervormde kerk die op de dorpswierde staat, aan de Torenstraat. In november 2010 is het orgel van ons oude kerkgebouw Eben Haezer ontmanteld en gekocht door de parochie San Bernardo te Bonaire. De San Bernardo is de hoofdkerk van Bonaire. Inmiddels is het gerestaureerd en geìntoneerd en gestemd, met behulp van de zoon van de oorspronkelijke orgelbouwer Joost de Wit uit nu Hoofddorp. Er is een nieuwe kast gebouwd, aangepast aan het interieur van de kerk. Er komen op de orgelkast twee borden t.w. bord 1 met de tekst: 'Soli Deo Gloria, ik ben gebouwd door S. de. Wit, voor de kerk Eben Haezer te Ezinge in 1954. Herbouwd door Frans C. Lauxen 2011 te Kralendijk, opdrachtgever pastoor Andres Macowitz. Ingewijd op 10 maart 2013 door mgr. Luis Secco, bisschop van Willemstad.' En bord 2 met de tekst: 'Kanta di Signor', met daaronder de namen van de organisten die voorheen het orgel hebben bespeeld en in welke periode. Daarbij komen ook de namen van de organisten van San Bernardo die er op gaan spelen." (bron: Protestantse Gemeente)
* Daarom ook wel Nieuwestreekkerk genoemd, om hem te onderscheiden van de voorheen Hervormde kerk aan de Torenstraat.

- De Allersmaborg staat in buurtschap Allersma en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Café De Brug (Torenstraat 2) organiseert sinds 2015 in samenwerking met ADGM Events elke 1e zondag van de maand (15.00-19.00 uur) het Open Podium Ezinge. Het Open Podium staat onder leiding van Steven de Korver. Het Open Podium is er niet alleen voor muzikanten maar ook voor dichters en andere 'performing artists'. Elke maand is er ook plaats voor een 'special guest', een ervaren gastmuzikant. Lijkt het je wat om hier een keer je ding te doen? Opgeven voor het Open Podium kan via info@adgm.nl of op de dag zelf via tel. 0594-621847.

- Stichting Volksvermaken Ezinge zet zich in voor behoud van het dorpsgevoel door het organiseren van de jaarlijkse Feestweek (eind juni / begin juli), de Nacht van Ezinge en andere evenementen.

- Kinderspelweek (augustus).

- Als het 's winters hard genoeg vriest, faciliteert IJsvereniging Ezinge het schaatsgebeuren in het dorp. De vereniging beschikt over een officiële 400 meter baan W van het dorp.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Bouwerderpad is een ommetje door het cultuurlandschap van het voormalige schiereiland Middag, onderdeel van Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Het ommetje start bij Museum Wierdenland. De zuidelijke wierde aan de Zuiderweg, waar u langskomt, biedt een prachtig weids uitzicht. Bij helder weer zijn er wel 10 andere wierden zichtbaar, waaronder de Bouwerd en de wierden van Aduarderheerd, Fransum en Beswerd. Zelfs de in 2007 aangevulde wierde van Englum is dan te zien.

- Wil je in contact komen met andere artiesten, wil je nieuwe nummers laten horen, wil je samenspelen? Op het Open Podium van Ezinge (elke 1e zondag van de maand, in Café De Brug, van 15.00 tot 19.00 uur) mag iedereen optreden. Zing een lied, bespeel je instrument, draag voor, laat je zien! Nadere informatie bij Steven de Korver, of kom gewoon langs bij een Open Podium.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ezinge, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten en foto's van Ezinge op Facebook.

Fotoreportages van flora, fauna, monumentale panden en andere bezienswaardige objecten in Ezinge en omgeving, door Harry Perton.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ezinge (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Ezinge van Dorpsbelangen op Facebook. - De sinds 1979 bestaande De Middagster. Kraant van d'olle gemainte Aizing* is een 6x per jaar verschijnende streekkrant met een oplage van ruim 900 exemplaren, die gratis wordt verspreid in en rond de voormalige gemeente.
* Elders hebben wij eens gelezen dat de ondertitel 'Kraant van diskaant Daip' zou zijn, maar wellicht is dat de vorige ondertitel geweest en is die op enig moment vervangen door de huidige.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen Ezinge. De nieuwsbrief van Dorpsbelangen, Nijs, is sinds een aantal jaren geïntegreerd in de hierboven beschreven streekkrant, en is via de link ook apart online te lezen (ook oudere nummers).

- Dorpshuis: - Vereniging Dorpshuis Ezinge is opgericht in 1995 en heeft het Dorpshuis in 2015 overgenomen van de PKN-gemeente. Het Dorpshuis beschikt over een grote zaal, een kleine zaal en een bar, die ook gehuurd kunnen worden voor vergaderingen, festiviteiten e.d. "Er gebeurt veel in het Dorpshuis. Al die activiteiten worden gedragen door de vele helpende handen in het Dorpshuis. We zijn altijd blij met mensen die mee willen komen helpen met klusjes, activiteiten of grotere en kleinere projecten. Of mensen die hun eigen grotere of kleinere projecten in het Dorpshuis uit zouden willen voeren. Bel ons, stuur ons een bericht of kom eens langs!"

- Ook Café De Brug biedt onderdak aan diverse verenigingen. Op dinsdagavond van sept t/m mei is dat Biljartvereniging DAC. Op donderdagavond van sept t/m mei is dat de ene week Klaverjasvereniging Hartentroef en de andere week Sjoelclub Brik 30. Op vrijdagavond van sept t/m mei speelt hier Biljartvereniging F & O. Bij al deze verenigingen zijn nieuwe leden van harte welkom. Kom gerust eens langs, om de sfeer te proeven.

- Onderwijs en kinderopvang: - OBS De Klief en CBS De Springplank zijn in 2006 gefuseerd en gaan sindsdien verder als Samenwerkingsschool Op Wier. Wat maakt deze school nu zo bijzonder? Onderwijs op maat, zelfstandig werken, een leerplein waarin leren met de computer en techniek een belangrijke plaats innemen, hebben de bijzondere aandacht. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende achtergronden qua godsdienst en levensbeschouwing. In het onderwijsaanbod wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. De school leert haar leerlingen hiermee om te gaan vanuit een respectvolle houding. De school biedt ook onderdak aan BSO De Plezierwier.

- Jeugd: - Jeugdclub Ezinge komt 1x in de maand samen in het Toornhuus. Ze hebben dan een gezellige avond met een maatschappelijk thema.

- Muziek: - Bijzonder voor een klein dorp als Ezinge is dat het 2 muziekverenigingen heeft: Muziekgezelschap De Eendracht is opgericht in 1816 en is daarmee naar eigen zeggen de oudste muziekvereniging van Nederland. Gezien het oprichtingsjaar heeft zij dus in 2016 het 200-jarig bestaan gevierd. Verder is er nog Fanfare De Bazuin. Op muziekgebied is er in het dorp ook nog de Rijdende Popschool, die wekelijks op woensdagmiddag lesgeeft in het Dorpshuis.

- Sport: - De in 1930 opgerichte voetbalvereniging v.v. Ezinge - met als werkgebied de gelijknamige voormalige gemeente - noemt zich op haar site "de leukste voetbalclub van het Westerkwartier en Hogeland". Ze spelen op Sportpark Feerwerd in het gelijknamige O gelegen buurdorp.

- Volleybalvereniging DIO is er voor jong en ouder. Iedere maandag trainen ze met 3 groepen in de gymzaal in het dorp.

- Buurtsuper: - "Het assortiment van Attent Buurtsuper Ubels in Ezinge is ruim voldoende voor al je noodzakelijke dagelijkse boodschappen, waaronder brood, verse groente, fruit en vleesproducten. Wij zijn ook makkelijk bereikbaar voor campinggasten van Roodehaan en Zijlsterhoeve. Naast onze Attent winkel hebben we ook een eigen slijterij. Wij kunnen je ook diverse BBQ pakketten leveren. Rond de Kerst kunnen we Kerstpakketten bieden, die wij in overleg samenstellen. Wij bieden ook de Maaltijdservice ‘Eet smakelijk’ van de Spar."

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Ondernemersvereniging Middagh heeft ca. 30 leden en heeft ten doel: het bevorderen van het ondernemersklimaat alsmede het behartigen van de belangen van haar leden; het bevorderen van de onderlinge samenwerking van haar leden; het organiseren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Als werkgebied geldt de voormalige gemeente Ezinge (= de gelijknamige kern plus de kernen Feerwerd, Garnwerd, Oostum, Wierumerschouw en Aduarderzijl) plus het dorp Saaksum.

- Genealogie: - Doop-, Trouw- en Begraafregisters gemeente Ezinge 1624-1813. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van het dorp, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

Ezinge heeft 2 horecabedrijven: Café Het Haventje (met cafetaria) en (eet)Café De Brug.

Plaatsengids.nl is voor de bezoekers geheel gratis. Om onze kosten van site-ontwikkeling en -beheer door de jaren heen, die in de 6 cijfers lopen, en onze inmiddels vele tienduizenden manuren geïnvesteerde redactie te dekken, kunnen voor inwoners en/of toeristen relevante lokale instanties, zoals horecagelegenheden, voor een bescheiden bedrag per jaar, met exclusiviteit voor hun branche, een advertorial plaatsen op de voor hen relevante plaatspagina('s). Wij bieden bezoekers én potentiële adverteerders de beste pagina over een plaats, gemeente of streek op het internet (zoals Ezinge), die daarmee hoog in de zoekresultaten komt en veel bezoekers trekt, en daarmee een aantrekkelijke omgeving biedt voor lokale bedrijven om zich te profileren. Voor nadere informatie zie het menu-item Adverteren rechts bovenaan de homepage.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen