Aalsum (Oldehove)

Plaats
Buurtschap
Zuidhorn
Westerkwartier
Groningen

Aalsum (Oldehove)

Terug naar boven

Status

- Aalsum is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, gemeente Zuidhorn. T/m 1989 gemeente Oldehove.

- De buurtschap Aalsum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oldehove.

- De Topografische Dienst vindt Aalsum kennelijk geen buurtschap meer, want in de nieuwste atlassen zoals (1) is de plaatsnaam verdwenen, terwijl zij nog wel in vorige edities van rond 2000 stond.

- De buurtschap Aalsum heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Aalzum, 1449 to Aelsum.

Naamsverklaring
Oudere vormen dan die van 1449, die licht zouden kunnen werpen op de betekenis van deze plaatsnaam, ontbreken helaas. Vergelijk Aalsum gem. Dongeradeel.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aalsum ligt W van Oldehove, in de Aalsumerpolder, 1 1/2 km Z van het Reitdiep, rond de driesprong Aalsumerweg / Electraweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Aalsum 12 huizen met 60 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Aalsum ligt op een oude wierde. De oudste sporen van bewoning dateren uit de 1e eeuw v.Chr. Rond 1919 is 3/4 van de terp afgegraven (veel terpen zijn in die tijd grotendeels afgegraven omdat de vruchtbare grond veel geld opbracht). Alleen de NO en O rand zijn bewaard gebleven.

Reactie toevoegen