Nieuwklap

Plaats
Buurtschap
Zuidhorn Groningen
Westerkwartier
Groningen

Nieuwklap Zuidhorn bord RK [640x480].JPG

Nieuwklap (buurtschap van Aduard, deels van Groningen) heeft alleen plaatsnaamborden aan de Zuidhornse / Aduardse kant.

Nieuwklap (buurtschap van Aduard, deels van Groningen) heeft alleen plaatsnaamborden aan de Zuidhornse / Aduardse kant.

Nieuwklap

Terug naar boven

Status

- Nieuwklap is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, in deels gemeente Zuidhorn (t/m 1989 gemeente Aduard), deels gemeente Groningen.

- De buurtschap Nieuwklap valt voor het Zuidhornse (W) deel onder het dorp Aduard, voor het Groningse (O) deel zou je het als vallend onder het dorp Dorkwerd kunnen beschouwen, maar omdat dat dorp geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek heeft, ligt dit deel van de buurtschap voor de postadressen net als Dorkwerd 'in' Groningen.

Terug naar boven

Naam

De buurtschap is genoemd naar een klap = valbrug over het Aduarderdiep.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwklap ligt halverwege Groningen en Aduard, aan een stukje oude Friesestraatweg parallel aan de huidige provincialeweg (N355), aan beide zijden van de brug over het Aduarderdiep. De grens tussen de gemeenten Groningen en Zuidhorn loopt hier ter plekke door het Aduarderdiep. De buurtschap heeft alleen plaatsnaamborden in het W gedeelte dat onder de gemeente Zuidhorn valt. O van de buurtschap ligt de buurtschap Slaperstil.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nieuwklap heeft ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na de aanleg van het Aduarderdiep rond 1400 is hier een sluis gebouwd. Later is er, mogelijk met de aanleg van de Friesestraatweg in 1843, de draaibrug de Nieuwe Klap gelegd, die de beide delen van de buurtschap vroeger met elkaar verbond en waar tol werd geheven. Naar het noorden toe lag in de 19e eeuw aan westzijde van het Aduarderdiep de Tjapkebrug. In 1938 is de huidige vaste 'hoge brug' ernaast gebouwd voor het nieuwe tracé van de Friesestraatweg (N355). De draaibrug is daarop weggehaald. Daarmee is Nieuwklap in de luwte komen te liggen aan de Lindt, een aftakking van het Aduarderdiep richting Aduard.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is het Bestemmingsplan Aduard-Nieuwklap, vervanging brug Aduard en rondweg Aduard-Nieuwklap vastgesteld. In verband met een opwaardering van het Van Starkenborghkanaal (om het geschikt te maken voor grotere schepen) worden de bruggen over dat kanaal bij Aduard en Dorkwerd vervangen. Tevens wordt de N983, die nu nog dwars door het dorp Aduard loopt, omgelegd langs genoemd kanaal en vervolgens naar het Z langs het Aduarderdiep naar Nieuwklap. Daar komt een ongelijkvloerse aansluiting op de N355. Tevens komt er bij deze buurtschap een nieuwe brug over het Aduarderdiep. De plannen zijn dankzij inspraakreacties zodanig gewijzigd dat zij de buurtschap Nieuwklap zo veel mogelijk ontzien.

Reactie toevoegen