Pasop

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

pasop_schuur.jpg

Schuur in buurtschap Pasop (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Schuur in buurtschap Pasop (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Pasop

Terug naar boven

Status

- Pasop is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Leek.

- De buurtschap Pasop valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Midwolde.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam Pasop verschijnt voor het eerst in documenten in een handgetekende plattegrond uit 1810 van de Midwolder meentscheer (= de gemeenschappelijke weidegronden N van Midwolde). Op dat moment is het alleen nog de naam van een herberg en boerderij, die tot dan Klein Auwema heet, en sindsdien - ook - de naam Pasop krijgt. Het gaat om het perceel met het huidige adres Pasop 27.

Naamgeving
De naam van de hiervoor genoemde herberg is later dus op het hele streekje - tussen Midwolde en Dijkstreek - overgegaan.

Naamsverklaring
- Volgens G.H. Ligterink (in zijn boek 'Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier', 1968) werd de weg door de meentscheer die nu Pasop heet, op basis van aandelen onderhouden door de Midwolder boeren die gerechtigd waren tot het laten lopen van vee en paarden in de meentscheer. Bij het begin van de meentscheer bevond zich een wring of hek: “Daar stond de herberg waar de boeren die naar hun vee kwamen kijken, door het uithangbord werden uitgenodigd tot een dronk. De herbergier hield tevens enig toezicht op het ingeschaarde vee, waardoor de herberg de naam ‘Pasop’ kreeg. De naam is tot op heden blijven bestaan voor het hele meentscheergebied.” Harry Perton (zie de alinea hierna) suggereert dat het ook mogelijk is dat de herbergier 'Pas op' geroepen zal hebben naar zijn klanten en andere passanten als zij vergaten de wring (het hek dat toegang gaf tot de meentscheer) te sluiten.

- Harry Perton licht in zijn weblog-artikel 'Waar komt de naam Pasop vandaan?' toe waarom de volgende 2 verklaringen niet door de 'ballotage' komen:
1) Vroeger was hier een tolhuis. Als de tollenaar even in de tuin aan het werk was, probeerden de mensen zonder te betalen langs het hek te komen. De tollenaar zou dan uit de verte met de vuist omhoog ‘Pas op!’ geschreeuwd hebben.
2) Pasop is een verbastering van het Latijnse pascua, dat 'weiland' en 'rijk aan weiden' betekent, of van het werkwoord pascere, 'weiden of laten grazen'.
En dan is er als 3e 'afvaller' nog de verder niet onderbouwde suggestie in de Nieuwe Groninger Encyclopedie (1999) die, gezien het vorenstaande, ook niet plausibel is: "Men zou bij Pasop dus aan een hut voor een veehoeder kunnen denken.”

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Pasop ligt N van het dorp Leek en ZW van het dorp Enumatil, rond de wegen Traansterweg en Pasop, die loopt tussen de Hoofdstraat in het dorp Midwolde en de Dorpsstraat in Enumatil. De weg loopt onder de A7 door. N van de A7 is het deels een provincialeweg (N978). Bijzonder is dat Pasop diverse doodlopende zijweggetjes heeft, met bebouwing. Bijzonder is ook dat het postcodeboek bij de oneven nummers tot voor kort t/m nummer 55 liep, en tegenwoordig t/m nummer 9999. Dat zou kunnen duiden op reservering van een nummerreeks voor grote bouwplannen ter plekke. Het blijkt echter te gaan om een expliciet huisnummer 9999 voor een object (niet zijnde een woonhuis) ter plekke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Pasop omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Reactie toevoegen